Esiselvitykset

Mitä aiemmin pääsemme mukaan projektin suunnitteluun, sitä tehokkaammin pystymme ennakoimaan rakennuksen- ja projektin aikaisia odottamattomia ongelmia.

Esiselvitysvaiheet

 • Suunnitteluryhmän kasaaminen
 • Rakennettavuusselvitykset
 • Resurssiselvitykset

Toteutuksen suunnittelu

 • Vaihtoehtotarkastelut
 • Toteutustapamallit
 • Kustannusarviointi
 • Budjetointi
 • Aikataulutus
#
#

Toteutusvaihe

Toteutusvaiheessa autamme varmistamaan projektin onnistuneen etenemisen. Toimimme saumattomassa yhteistyössä tilaajan kanssa.


 • Suunnittelun valmistelu & ohjaus
 • Projektinjohto
 • Rakennustöiden valvonta
 • Mekaanisten asennusten valvonta
 • Työturvallisuuden johto
 • Päätoteuttajan velvoitteet
 • Hankintatoimet
 • Aikataulun suunnittelu
 • Sopimustekninen valvonta
 • Dokumenttien hallinta
 • Kustannushallinta

Projektin päättäminen

Käyttöönottovaihe valmistelee rakennuksen vastaanottoon. Varmistamme, että kohde vastaa ostettua lopputuotetta. Huolehdimme myös asiaankuuluvista takuu- ja laatudokumentoinnista.

Projektin loppuvaiheessa

 • Vastaanottotarkastukset
 • Taloudelliset loppuselvitykset
 • Huoltokirja

Loppudokumentointi

 • Laatudokumentit
 • Määrätiedot
 • Kustannustiedot
 • Aikataulutiedot
 • Loppuarviointi
#
XS Extra
small
MS Medium
small
SM Small
MD Medium
LG Large
no class
visible-xs
visible-ms
visible-sm
visible-md
visible-lg
visible-xs-block
visible-ms-block
visible-sm-block
visible-md-block
visible-lg-block
visible-xs-inline-block
visible-ms-inline-block
visible-sm-inline-block
visible-md-inline-block
visible-lg-inline-block
visible-xs-inline
visible-ms-inline
visible-sm-inline
visible-md-inline
visible-lg-inline
Mobile-first media queries:

--> none
--> @media @mq-ms 480px ->
--> @media @mq-sm 768px ->
--> @media @mq-md 992px ->
--> @media @mq-lg 1200px ->

Visibility classes (visible-, hidden-):

--> xs - 479px extra small
--> ms 480px - 767px medium small
--> sm 768px - 991px small
--> md 992px - 1199px medium
--> lg 1200px - large

0px × 0px