Esiselvitykset

Mitä aiemmin pääsemme mukaan projektin suunnitteluun, sitä tehokkaammin pystymme ennakoimaan rakennuksen- ja projektin aikaisia odottamattomia ongelmia.

Esiselvitysvaiheet

 • Suunnitteluryhmän kasaaminen
 • Rakennettavuusselvitykset
 • Resurssiselvitykset

Toteutuksen suunnittelu

 • Vaihtoehtotarkastelut
 • Toteutustapamallit
 • Kustannusarviointi
 • Budjetointi
 • Aikataulutus
#
#

Toteutusvaihe

Toteutusvaiheessa autamme varmistamaan projektin onnistuneen etenemisen. Toimimme saumattomassa yhteistyössä tilaajan kanssa.


 • Suunnittelun valmistelu & ohjaus
 • Projektinjohto
 • Rakennustöiden valvonta
 • Mekaanisten asennusten valvonta
 • Työturvallisuuden johto
 • Päätoteuttajan velvoitteet
 • Hankintatoimet
 • Aikataulun suunnittelu
 • Sopimustekninen valvonta
 • Dokumenttien hallinta
 • Kustannushallinta

Projektin päättäminen

Käyttöönottovaihe valmistelee rakennuksen vastaanottoon. Varmistamme, että kohde vastaa ostettua lopputuotetta. Huolehdimme myös asiaankuuluvista takuu- ja laatudokumentoinnista.

Projektin loppuvaiheessa

 • Vastaanottotarkastukset
 • Taloudelliset loppuselvitykset
 • Huoltokirja

Loppudokumentointi

 • Laatudokumentit
 • Määrätiedot
 • Kustannustiedot
 • Aikataulutiedot
 • Loppuarviointi
#