ÄÄNEKOSKEN BIOTUOTETEHDAS - ÄÄNEKOSKI, SUOMI

Suomalaisen metsäteollisuuden suurimman rakennushankkeen läpivienti edellyttää kokenutta rakennuttamisen asiantuntijatiimiä.

Kun Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre Oy suunnitteli uudenlaisen biotuotetehtaan investointia Äänekoskelle, tarvittiin hankkeeseen kokenutta teollisuusrakennuttamisen projektinjohtoa. Uusi, Keski-Suomeen nouseva tehdas on Suomen metsäteollisuushistorian suurin investointi: budjetti on kokonaisuudessaan 1,2 miljardia euroa.

Fimpecin osalta hanke käynnistyi huhtikuussa 2014, kun projektin esisuunnittelu alkoi. Esisuunnittelun aikana määriteltiin tulevan biotuotetehtaan konsepti, jossa tehtaan tuotantokapasiteetin pohjalta määritettiin prosessissa tarvittavat laitteet ja koneet, niiden tilantarve ja sijoittelu käytössä olevalle tehdasalueella, prosessin energiatarve, ympäristösuojeluvaatimukset jne. Metsä Fibre Oy teki projektin toteutuspäätöksen huhtikuussa 2015.

– Esisuunnittelun tehdaslayoutin, rakennustyyppien ja -laajuuksien pohjalta loimme rakentamisen kustannussuunnitelman, rakennuttamisen projektinjohtamisen toteutusmallin sekä rakentamisen suunnittelulle ja rakennuttamiselle kokonaisaikataulun, kertoo Fimpecin toimitusjohtaja Pekka Salomaa.

– Kokosimme Fimpeciltä asiantuntevan tiimin ensin esisuunnitteluvaihetta varten ja toteutuspäätöksen tultua koko hankkeen rakentamisen projektinjohtoa varten. Alusta lähtien mukana ovat olleet minun lisäkseni Marko Mäkimartti, Teppo Gren ja esisuunnittelun lopppuvaiheesta lähtien Juha-Matti Mäntylä. Fimpecin ehdottomana vahvuutena on se, että asiantuntijoiltamme löytyy kokemusta vastaavanlaisista metsä- ja energiateollisuuden kiivastahtisista hankkeista, Salomaa jatkaa.

Rakentamisen projektinjohdon lisäksi Fimpecin toimeksiantoon sisältyy myös mekaanisen asennusvaiheen työmaapäällikön tehtävät ja mekaanisen asennusvalvonnan tehtäviä sekä koko projektin sopimusvalvonta. Rakennuspäällikkö Salomaa on BTT-projektin johtoryhmän jäsen.

Biotuotetehdashankkeessa Fimpec on varmistanut kokonaisprojektin hallitun etenemisen. Ratkaisevaa on ollut, että perustukset ja kaikki rakennelmat valmistuvat alkuperäisen aikataulun mukaisesti, jotta laiteasennukset ja muut toiminnot voivat edetä suunnitelmien mukaan. Usein eri toimijoiden yhteistyö on saatu sovitettua sujuvasti ja samalla on myös ennakoitu mahdollisia haasteita. Kokonaisuuden hallitseminen on hyvin herkkä prosessi.

Omanlaisen haasteensa työlle on luonut samalla tontilla toiminnassa oleva nykyinen sellutehdas ja muut tehdaslaitokset. Pysäytyksiä tai katkoja ei käyvälle tehtaalle saa syntyä.

– Tällä hetkellä rakentamisen valmius on 50%. Rakennuksen rungot ja vesikatot ovat valmiina sekä laiteasennukset aloitettu. Rakentamisessa ei olla jääty jälkeen missään vaiheessa, Salomaa toteaa. Uuden biotuotetehtaan on määrä käynnistää tuotantonsa syksyllä 2017.

slide
slide

Tilaaja: Metsä Fibre Oy
Projektin kesto: 04/2014 -
Paikka: Äänekoski, Suomi
Vastuu: Rakennuttaminen

Lue lisää projektista Biotuotetehtaan-sivuilta!