Heinäkuussa 2017 perustettu uusi yhtiö Fimpec Uruguay S.A. on käynnistynyt suunnitellulla tavalla ja tällä hetkellä viiden toimihenkilön yksikkö on jo palvelemassa paikan päällä sekä vanhoja että uusia asiakkaita.

Uuden liiketoimintayksikön toimitusjohtajaksi on nimitetty ins. Pekka Salomaa, Uruguayn maajohtajaksi on nimetty ins. Sami Kaskela.

”Uruguayhin on lähivuosina tulossa megaluokan infrahankkeita Uruguayun yhteiskunnan kehittymisen ja teollistumisen tarpeisiin. Pystymme palvelemaan asiakkaitamme parhaiten paikallisen tytäryhtiön kautta”, toimitusjohtaja Pekka Salomaa perustelee uuden yhtiön perustamista.

Toimitusjohtaja Pekka Salomaan mukaan useilla Fimpecin toimihenkilöistä on Uruguaysta useamman vuoden kokemus molempien maahan rakennettujen sellutehdashankkeiden pohjalta ja täten yrityksen perustaminen kävi varsin vaivattomasti.

Fimpec Oy on Jyväskylässä 2009 perustettu yritys, joka on nopeasti kasvanut kansainväliseksi toimijaksi ja keskittynyt tuottamaan asiakkailleen suurten teollisuusinvestointien ja julkisten rakennus- ja infrahankkeiden kokonaisvaltaisia projektinjohtopalveluita sekä turvallisuusjohtamista, lisäksi toiminta sisältää liike- ja toimistorakennusten rakennuttamis- ja valvontatehtäviä.

Yrityksen henkilökunta on tällä hetkellä noin 45 toimihenkilöä ja vuoden 2016 liikevaihto oli noin 7 300 000 euroa. Yrityksen merkittävin hanke Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehdas on käynnistynyt. Fimpecin vastuulla olivat projektin rakennusteknisten töiden johtaminen ja valvonta sekä mekaanisten asennusten työmaan johto ja eri osa-alueiden valvonta. Pekka Salomaa toimi projektissa rakennuspäällikkönä ja hankkeen Johtoryhmän jäsenenä.