Fimpecin talotekniikan palveluista vastannut Fimpec Talotekniikka Oy on fuusioitu Fimpec Oy:öön 31.12.2019. Fuusio yksinkertaistaa Fimpecin yhtiörakennetta ja selkiyttää sitä asiakkaiden suuntaan.

Fimpecin talotekniikan palveluihin fuusiolla ei ole vaikutusta, ja ne jatkuvat ennallaan. Fimpec Talotekniikka Oy:n toimitusjohtajana toiminut Jari Koskela vastaa jatkossa Fimpecissä talotekniikan projektinjohtopalveluista ja kuuluu Talo (Kiinteistöt) liiketoiminta-alueen johtoryhmään. Fimpec Talotekniikka Oy oli Fimpec Oy:n 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö.

Fuusioituminen aiheuttaa seuraavia toimenpiteitä 1.1.2020 alkaen:

Kaikki tarjoukset, sopimukset ja ostotilaukset tehdään jatkossa Fimpec Oy:n nimissä.

Fimpec Talotekniikka Oy:n Y-tunnus korvataan Fimpec Oy:n Y-tunnuksella, joka on 2265287-8. Pyydämme vaihtamaan Y-tunnuksen käyttämiinne sopimus-, laskutus- ja muihin dokumentteihin.

Täältä löydät voimassa olevat laskutusosoitteet >

Laskutusta koskevat tiedustelut

Leena Grén, hallintosihteeri
puh. 050 355 5428, leena.gren@fimpec.fi

Sopimuksia ja yhteistyötä koskevat tiedustelut

Mikko Turunen, toimitusjohtaja
puh. 040 844 7566, mikko.turunen@fimpec.fi

Jari Koskela, talotekniikka, projektinjohtopalvelut
puh. 500 689 855, jari.koskela@fimpec.fi