Fimpec toimittaa Metsä Fibrelle rakentamisen konsulttipalvelut hankesuunnittelun ajaksi. Hankesuunnittelun tavoitteena on luoda edellytykset uuden biotuotetehtaan investointipäätökselle, joka tehdään aikaisintaan kesällä 2020. Hankesuunnitteluprojektiin kuuluu tehtaan konkreettisen rakennussuunnitelman lisäksi muun muassa YVA- ja ympäristölupaprosessit, päälaitesopimukset ja investointiesitykset.

Fimpec oli rakennuttaja myös biotuotetehtaalla Äänekoskella.

”Fimpecillä on laaja kokemus suurista teollisista rakennusprojekteista. Olemme tehneet menestyksekästä yhteistyötä aiemminkin ja Kemin biotuotetehdasprojekti on jälleen uusi tilaisuus laadukkaalle yhteistyölle”, kertoo projektijohtaja Jari-Pekka Johansson Metsä Fibreltä.

”Toimeksianto vahvistaa merkittävästi Metsä Fibren ja Fimpecin välistä pitkäaikaista ja hedelmällistä yhteistyötä, jossa perinteisiin projektinjohtomalleihin haetaan yhteistyössä uusia toimintatapoja. Arvostamme Metsä Fibren määrätietoista ja yhtiön arvoja kunnioittavaa tapaa toteuttaa strategisia investointejaan. Tuomme hankkeeseen laajan kansainvälisen kokemuksemme, vahvan paikallisen osaamisemme sekä kotimarkkinoiden hyvän tuntemuksen”, kertoo Fimpecin hallituksen puheenjohtaja Pekka Salomaa. Salomaa toimi Äänekoski-projektissa tehtaan rakentamisen vastaavana henkilönä.

Toteutuessaan Kemin biotuotetehdas on pohjoisen pallonpuoliskon suurin puuta jalostava laitos ja Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi, arvoltaan 1,5 miljardia euroa. Ympäristö-, energia- ja materiaalitehokas tehdas toimisi täysin ilman fossiilisia polttoaineita ja tuottaisi vuosittain 1,5 miljoonaa tonnia havu- ja koivusellua sekä lukuisia muita biotuotteita. Puunkäyttö olisi 7,6 miljoonaa kuutiota vuodessa. Uudella tehtaalla olisi merkittävät vaikutukset Suomen kansantalouteen, tehdas työllistäisi koko suorassa arvoketjussaan Suomessa noin 2 500 henkilöä, joista uusia olisi noin 1 500.

Lisätietoja:

Jari-Pekka Johansson, projektijohtaja, Kemin biotuotetehdasprojekti, Metsä Fibre,
puh. 040 830 4432, jari-pekka.johansson@metsagroup.com

Pekka Salomaa, hallituksen puheenjohtaja, Fimpec Oy,
puh. 040 066 5172, pekka.salomaa@fimpec.fi