Fimpecin kiinteistökehittämisessä yhdistyy kokemus ja tietämys kiinteistöalasta ja sen markkinoista sekä rakennuttamisen ja projektinjohtopalveluiden osaaminen.

Fimpecin kiinteistökehittämisessä yhdistyy kokemus ja tietämys kiinteistöalasta ja sen markkinoista sekä rakennuttamisen ja projektinjohtopalveluiden osaaminen.

Kiinteistökehitys on olennainen osa Fimpec Oy:n toimitilarakennuttamisen palveluja. Toimintamme on käyttäjälähtöistä – kiinteistöjä muokataan vastaamaan tilaajan tulevia tarpeita tiiviissä yhteistyössä hänen kanssaan.

Kiinteistökehityshankkeissa yhdistämme kiinteistötoimialan asiantuntijoidemme pitkän ja monipuolisen kokemuksen ja tietämyksen kiinteistöalasta ja sen markkinoista Fimpecin rakennuttamisen ja projektinjohtopalveluiden osaamisen. Tämän ansiosta pystymme auttamaan asiakkaitamme näkemään kohteen kaikki mahdollisuudet ja koko potentiaalin sekä löytämään oikeat ja taloudelliset ratkaisut vastaamaan kiinteistön tulevia käyttötarpeita ja nostamaan sen arvoa.

Kiinteistökehitystä suunnitteluttamisesta toteutukseen

Kiinteistökehitystä suunnitteluttamisesta toteutukseen

Olemme keskittyneet kiinteistökehityksessä muutoshankkeisiin, joissa olemassa olevan rakennuksen käyttötarkoitusta muutetaan tai tehokkuutta parannetaan. Kyseessä voivat olla esimerkiksi saneerattavat, purettavat tai laajennettavat rakennukset.

Hankkeen edetessä kiinteistökehittämisen palveluihin voidaan yhdistää Fimpecin projektinjohtamisen, rakennuttamisen, turvallisuusjohtamisen ja valvonnan palveluita projektin tarpeiden mukaan.

Kiinteistökehityksen tehtäviämme

  • Vaihtoehtojen ideointi
  • Kaavakehitys ja kaavoitusasioiden hoitaminen
  • Hallintomallin uudistukset
  • Hankeselvitykset
  • Kustannusarviot ja -vertailut
  • Tilaohjelmien analysointi ja vertailu
  • Kannattavuuslaskelmat
  • Toiminta asiantuntijana ja edunvalvojana muutosprosessissa

Kiinnostuitko? Kysy lisää

Yhteystietomme