Fimpecin kustannusjohtamisen palvelut auttavat valvomaan tilaajan etua koko rakennusprojektin ajan ja varmistavat kustannusten pysymisen budjetissa.

Fimpecin kustannusjohtamisen palvelut auttavat valvomaan tilaajan etua koko rakennusprojektin ajan ja varmistavat kustannusten pysymisen budjetissa.

Fimpecin kustannusjohtamisen palveluita ovat määrälaskentapalvelut, kustannus- ja sopimushallintapalvelut sekä kustannusarviot. Palvelut ovat käytettävissä niin teollisuuden hankkeissa kuin toimitila- ja infrarakentamisessa.

Palveluissa yhdistämme pitkällä ajalla eri käytännön hankkeista saadun laajan ja monipuolisen tietopääomamme ja kokemuksemme nykyaikaisen tietotekniikan tarjoamiin mahdollisuuksiin. Näin pystymme minimoimaan turhat asiat toimintaamme ohjaavan Lean-ajattelun periaatteiden mukaisesti myös määrä- ja kustannuslaskennan osalta.

QIM-konsepti määrätiedon hallintaan

QIM-konsepti määrätiedon hallintaan

Avainasemassa kustannusjohtamisen palveluissamme on kehittämämme QIM-konsepti (Quantity information management) määrätiedon hallintaan. Konsepti perustuu laajaan teollisuuden suurista investointihankkeista kootun jälkilaskenta-aineiston hyödyntämiseen ja tarjoaa toimivan työkalun kustannusten hallintaan rakennushankkeen eri osa-alueilla, kuten materiaalihankinnoissa, aikataulutuksessa sekä työmaan hallinnassa, resurssoinnissa ja hankinnoissa.

Tarkka määrätiedon hallinta tarjoaa asiakkaillemme mahdollisuuden huomattaviin kustannussäästöihin. Samoin se auttaa hahmottamaan oikean kustannustason jo rakennushankkeen varhaisessa vaiheessa. Tämän tiedämme kokemuksesta, sillä olemme hyödyntäneet QIM-konseptiamme jo useissa hankkeissa, kuten Metsä-Groupin Äänekosken biotuotetehdashankkeessa, joka tunnetusti valmistui aikataulussa ja budjetissa.

Fimpecin kustannusjohtamisen palvelut

Kustannusjohtamisen palvelumme ovat käytettävissä yksittäisinä palveluina tai laajempina kokonaisuuksina asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Hyödynnämme kustannusjohtamisen osaamistamme tietenkin myös toimitila- ja infrarakentamisen sekä teollisuuden hankkeissa, joissa käytetään muita palvelujamme.

Määrälaskentapalvelut (QS services)

 • Teollisuushankkeissa arviomäärien laskenta referenssihankkeiden jälkilaskennan määrätietoon perustuen.
 • Talonrakennushankkeissa tavoitehintalaskelmaa ja rakennusosa-arviota palveleva määrälaskenta.
 • Jälkilaskenta ja määrävertailut urakoitsijoiden määrälaskelmien kanssa.
 • Lisä- ja muutostöiden määrälaskenta.
 • Rakennuttajan määrälaskenta.
 • Määrätiedon jäsentäminen tulevia hankkeita varten.
 • Määrätiedon hallinta.
 • Määrä- ja hintatiedon ylläpito automaattista hinnoittelua varten.
 • 3D-laskenta.

Kustannus- ja sopimushallintapalvelut

 • Kustannushallintapalvelut.
 • Kustannusvalvontapalvelut.
 • Kustannusseurantapalvelut.
 • Sopimushallinta (Contract Management).
 • Claim management -palvelut.
 • Todistajalausunnot ja oikeusprosessien tukipalvelut.

Kustannusarvioiden laadinta

 • Tavoitehinta-arviot.
 • Rakennusosa-arviot.
 • Capex-laskelmat
 • Suurteollisuuden investointihankkeiden budjettilaskelmat ja kustannusarviot.

Kiinnostuitko? Kysy lisää

Yhteystietomme