Tilaaja

Jyväskylän kaupunki

Laajuus

31 kohdetta v. 2019

Aikataulu

2018-

Vastuumme

Asiantuntijuus, valvonta

Jyväskylä on niitä harvoja kuntia Suomessa, jotka ovat pystyneet vähentämään katuverkkonsa korjausvelkaa viime vuosina. Tämä on tapahtunut Katuverkon korjausvelka -hankkeen avulla, johon on osoitettu varat kaupungin käyttömenoista. Määrärahojen lisäksi korjausvelan onnistuneen lyhentämisen taustalla on vuosia jatkunut katuverkkoa koskevien tietojen kerääminen, tallentaminen, ylläpito ja analysointi. Ainoana kaupunkina Suomessa Jyväskylä on mitannut ja tutkinut koko katuverkon kunnon jo kahteen kertaan muun muassa maatutkaa käyttäen, minkä ansiosta kohteet ja työmenetelmät on voitu valita niin, että käytettävissä olevista määrärahoista on saatu mahdollisimman suuri hyöty.

Esimerkiksi vuonna 2019 korjausvelka-hankkeeseen liittyviä korjauksia tehtiin noin 30 kadulla. Käyttöön on otettu perinteisten keinojen lisäksi katurakentamisessa vähemmän käytettyjä menetelmiä. Näitä ovat olleet muun muassa stabilointi ja geoverkkojen käyttö. Tarkoitus on hyvällä kunnossapidolla estää katujen joutuminen saneerauskuntoon, jolloin niiden korjaaminen on huomattavasti kalliimpaa.

Jyväskylässä tehty työ on huomattu myös muualla. Yksi osoitus tästä on Suomen kuntatekniikan yhdistyksen Jyväskylälle toukokuussa 2019 myöntämä Kuntatekniikan saavutus -palkinto katuverkon korjausvelka -hankkeelle.

Fimpecin rooli hankkeessa

Fimpec Oy:n vastuulla on päällystystöiden asiantuntijuus ja valvonta Jyväskylässä, ja Jyväskylän Katuverkon korjausvelka -hankkeessa yritys toimii asiantuntijana ja kunnostustöiden valvojana. Asiantuntijan roolissa Fimpec osallistuu kunnossapitokohteiden valintaan sekä niissä käytettävien menetelmien valintaan ja on muun muassa kilpailuttanut päällystys- ja stabilointiurakat.

Koska kaupungin käytössä olevat henkilöresurssit ovat rajalliset, yhteistyö ja Fimpecin tarjoama asiantuntija-apu on mahdollistanut osaltaan hankkeen viemisen läpi nykyisessä laajuudessa.

Lisää Jyväskylän katuverkon korjausvelkahankkeesta

Jyväskylän kaupungin katupäällikkö Tuula Smolanderin haastattelu >>