Tilaaja

Liikennevirasto

Laajuus

20,8 miljoonaa euroa

Aikataulu

2018–2019

Vastuumme

Rakennuttajakonsultti, turvallisuuskoordinaattori

Kimolan kanavahankkeessa Konniveden ja Iitin Pyhäjärven vanha uittokanava Pohjois-Kymenlaaksossa muutetaan ja korjataan veneilykäyttöön mittavassa infrahankkeessa, jossa yhdistyvät monet infrarakentamisen osa-alueet. 

Kustannusarvioltaan 20,8 miljoonan euron hankkeessa 7 kilometrin mittainen kanava ruopataan, levennetään ja siihen tehdään veneliikenteen vaatimat eroosiosuojaukset. Samoin avarretaan kanavaan kuuluva noin 70 metriä pitkä kalliotunneli veneilyliikenteen vaatimiin mittoihin.  

Puiden siirtämiseen käytetty nippunosturi puretaan ja sen paikalle rakennetaan venesulku, jonka sulutuskorkeus on noin 12 metriä. Myös kanavan ylittävät Kimolan ja Taipaleen sillat uusitaan. Hankkeen arvioitu valmistumisajankohta on vuoden 2019 loppuun mennessä. 

Fimpec Kimolan kanava -hankkeessa

Fimpec Oy on ollut hankkeessa mukana rakentamisen valmistelusta lähtien ja toimii siinä rakennuttajakonsulttina ja turvallisuuskoordinaattorina. Fimpecin asiantuntijat ovat muun muassa laatineet hankintoihin liittyvät asiakirjat ja kilpailuttaneet urakat yhdessä Liikenneviraston kanssa.   

Fimpec huolehtii myös siitä, että hanke etenee aikataulussa ja budjetissa, työn laatu ja dokumentaatio vastaavat suunnitelmia, ympäristöhaitat minimoidaan ja turvallisuus pysyy korkealla tasolla.

Lisää Kimolan kanava -hankkeesta

Juttu Kimolan kanavan rakentamisesta >