Tilaaja

Lahti Energia

Laajuus

180 miljoonaa euroa

Aikataulu

2017–2019

Vastuumme

Asennusjohtaminen, rakennus- ja asennustöiden valvonta, projekti-insinööri

Kymijärvi III -biolaitoshankkeessa Lahti Energia rakennuttaa Kymijärven voimalaitosalueelle uuden, biopolttoaineella toimivan biolaitoksen. Sillä korvataan 1970-luvulla käyttöönotettu kivihiilivoimalaitos, Kymijärvi 1.  

Uusi laitos vähentää Lahti Energian hiilidioksidipäästöjä 600 000 tonnia vuodessa. Sen kaukolämpöteho on noin 190 MW ja pääpolttoaine sertifioitu biomassa. Laitos varustetaan lämmön talteenotolla, mikä nostaa hyötysuhteen korkeaksi. Laitos käyttää CFB-monipolttoainetekniikkaa. 

Laitoksen kokonaisinvestointi on 180 miljoonaa euroa ja sen työllistävä vaikutus noin 1 000 henkilötyövuotta. Työmaan kokonaisvahvuus on parhaimmillaan 550–600 henkilöä. Kyseessä on kaikkien aikojen suurin investointi Lahden alueella. 

Fimpec Kymijärvi III -biolaitoshankkeessa

Fimpec vastaa hankkeessa työmaan johtamisesta ja valvonnasta. Yhteensä projektissa on työskennellyt 10 henkilöä Fimpeciltä. Päätehtäviä ovat:  

  • työmaapäällikkö 
  • työmaainsinööri 
  • työmaan logistiikkakoordinaattori 
  • teräsrakenne- ja rakennusvalvoja 
  • kattilalaitoksen ja lämmön talteenottolaitoksen asennusvalvoja 
  • kiinteän polttoaineenkäsittelylaitteiden asennusvalvoja 
  • prosessi- ja rakennussähkön asennusvalvoja (2). 
  • HVAC valvoja 
  • Automaatioprojektin vetäjä 

Lisää Kymijärvi III- biolaitoshankkeesta

Projektipäällikkö Mika Timosen haastattelu 

Fimpecin projekti-insinööri Alvi Utriaisen haastattelu 

Kymijärvi III -biolaitoshankkeen sivut