Metsä Groupin Äänekosken biotuotehdas on monella mittarilla ainutlaatuinen laitos. Se on esimerkiksi pohjoisen pallonpuoliskon suurin puuta jalostava laitos ja  ensimmäinen uuden sukupolven biotuotetehdas. Se tuottaa havu- ja koivusellun ohella monipuolisesti muita biotuotteita, kuten mäntyöljyä, tärpättiä, tuotekaasua, rikkihappoa ja bioenergiaa. Sellua valmistuu 1,3 miljoonaa tonnia vuodessa.  

 Myös biotuotetehtaan rakentaminen oli valtaisa urakka, joka toteutettiin tilaajavetoisena osaurakointina. 40 hehtaarin alueelle tehtiin yli 30 rakennusta, joiden kerrosala oli 140 000 m² ja tilavuus 1,3 miljoonaa m³. Rakennustyömaalla työskenteli parhaimmillaan yli 3 000 työntekijää samaan aikaan. Kaikkiaan eri työntekijöitä oli koko projektin aikana 13 500 ja eri yrityksiä yli tuhat. Pelkästään rakentamisessa osaurakoita oli noin sata ja rakennuttajaorganisaatio valvoi niitä kaikkia itse 

Tehdas käynnistettiin suunnitellusti 15.8.2017 vähän yli kaksi vuotta rakentamisen aloittamisen jälkeen. Täyden tuotantokapasiteetin se saavutti aikataulun mukaisesti elokuussa 2018 

Fimpecin rooli hankkeessa 

Fimpec Oy vastasi biotuotetehtaan rakennustöiden johtamisesta ja valvonnasta sekä laitosasennusten johtamisesta ja valvonnasta osana tilaajan projektiorganisaatiota. Enimmillään hankkeessa työskenteli 23 fimpeciläistä. Fimpec tuli hankkeeseen mukaan hyvin varhaisessa vaiheessa, huhtikuussa 2014, kun projektin esisuunnittelu alkoi. Rakennuttamisen ja valvonnan päätehtävät olivat: 

Esisuunnitteluvaiheen rakennuttamistehtävät 

 • Budjetointi
 • Aikataulutus
 • Toteutuksen suunnittelu ja organisointi
 • Rakentamisen toteutuksen asiantuntijatehtävät suunnittelussa ja päälaitehankinnoissa

 Projektin suunnittelun valmistelu ja ohjaus 

 • Suunnittelusopimukset
 • Suunnittelun ohjaus
 • Suunnittelun kustannus- ja aikatauluohjaus
 • Rakennusprojektin organisointi
 • Kustannusarviot ja aikataulutus

 Rakentamisen valmistelu 

 • Rakennushankkeiden osittelu (mm. hankintapaketit)
 • Urakkatarjouspyyntöasiakirjat
 • Urakkakilpailut ja -neuvottelut

Rakentamisen ohjaus ja valvonta 

 • Urakkasopimukset
 • Työmaan johtaminen
 • Tilaajavastuutehtävistä ja verottajan ilmoituksista huolehtiminen
 • Työmaakokousten hoitaminen
 • Lisä- ja muutostöiden hallinta
 • Aikataulu-, kustannus- ja laadunvalvonta

 Asennusjohtaminen ja valvonta 

 • Työmaan asennusjohtaminen
  – Asennuspäällikkö
  – Asennusvalvonta :  mekaaninen (1 hlö), putkisillat (1 hlö),  Sähkö- ja instrumentointi
    (3 hlö)   
 • Osallistuminen Urakkaneuvotteluihin
 • Asennusvalvonta organisaation laatiminen ja resurssien valinta yhdessä asiakaan kanssa
 • Työmaakokousten hoitaminen
 • Lisä- ja muutostöiden hallinta (tekninen osuus)
 • Määrälaskenta sähköistyksen osuudella  (1 hlö)  
 • Aikataulu ja edistymäseuranta asennusten osuudella 
 • Viikko- ja kuukausiraportointi asennusten osuudelta

 Vastaanotto, käyttöönotto ja takuuaika 

 • Vastaanoton johtaminen
 • Käyttöönoton koordinointi
 • Takuuaika (Optio)

Lisää biotuotetehtaan rakentamisesta

Biotuotetehdasprojektin johtajan Timo Merikallion haastattelu >