Teollisuuden investointihankkeiden onnistunut läpivienti edellyttää teollisuusrakentamisen erityisten tarpeiden ymmärtämistä. Fimpecissä on tähän tarvittava kokemus ja osaaminen.

Fimpec Oy on ollut toteuttamassa useita merkittäviä metsä-, energia-, kemian- ja kaivosteollisuuden projekteja Suomessa ja ulkomailla. Suurten hankkeiden lisäksi olemme olleet mukana lukuisissa pienemmissä eri teollisuudenalojen hankkeissa.

Kokemuksemme pohjalta tunnemme ja ymmärrämme teollisuusrakentamisen erityiset tarpeet. Suuri määrä läpivietyjä hankkeita on tuonut meille ainutlaatuista tietotaitopääomaa muun muassa teollisuuden hankkeiden aikataulutuksesta, suunnittelun ja rakentamisen vaatimasta ajasta sekä erilaisista projektimalleista.

Etenkin suurten ja monimutkaisten hankkeiden toteuttamiseen olemme kehittäneet myös oman integroidun projektintoteutusmallimme, Fimpec IPD:n (Integrated Project Delivery). Sen keskeinen idea on, että Fimpec on rakennusprojektissa kiinteä osa tilaajan organisaatiota. Tämän ansiosta toiminta on tilaajalle kaiken aikaa läpinäkyvää ja mahdollisiin ongelmiin pystytään reagoimaan heti.

Yli 60

läpivietyä teollisuuden projektia

13

maassa

4

mantereella

Tärkeät ratkaisut tehdään valmisteluvaiheessa

Tärkeät ratkaisut tehdään valmisteluvaiheessa

Teollisuuden investoinneissa valmisteluvaiheen merkitys korostuu. Silloin tehdään ratkaisevat aikataulua ja rakentamista ohjaavat päätökset sekä luodaan edellytykset hankkeen onnistuneelle läpiviennille.

Siksi valmisteluvaihe on myös paras aika ottaa Fimpecin asiantuntijat mukaan hankkeeseen. Silloin tieto läpiviemistämme projekteista saadaan käyttöön oikeaan aikaan ja pystymme auttamaan realistisen käsityksen luomisessa hankkeesta.

Olemme suunnittelusta ja urakoitsijoista riippumaton toimija, mutta omaamme hyvät suhteen kumpaankin yhteistyötahoon.

Kaikki tarvittavat palvelut

Teollisuuden hankkeisiin Fimpec pystyy tarjoamaan kaikki projektin läpivientiin ja rakennuttamiseen tarvittavat palvelut tilaajan tarpeen mukaan

Projektinjohtopalvelut

Projektinjohtopalvelut

Rakennuttaminen

Rakennuttaminen

Asennusjohtaminen

Asennusjohtaminen

Turvallisuusjohtaminen

Turvallisuusjohtaminen

Talotekniikka

Talotekniikka

Kustannusjohtaminen

Kustannusjohtaminen

Teollisuuden referenssejämme

Tutustu hankkeisiin, joita olemme olleet toteuttamassa.

Kemira Oyj:n Soihtu-projekti

Kemira Oyj:n Soihtu-projekti

Soihtu-projektissa Kemiran Joutsenon kloraattitehtaalle rakennettiin uusi erillinen natriumkloraattilinja aputiloineen.  Uusi tuotantolinja perustuu Kemiran omaan patentoituun teknologiaan ja se lähes kaksinkertaisti tehtaan tuotannon.  Kemira investoi uuteen tuotantolinjaan noin 50 miljoonaa euroa, […]

Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehdas

Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehdas

Metsä Groupin Äänekosken biotuotehdas on monella mittarilla ainutlaatuinen laitos. Se on esimerkiksi pohjoisen pallonpuoliskon suurin puuta jalostava laitos ja  ensimmäinen uuden sukupolven biotuotetehdas. Se tuottaa havu- ja koivusellun ohella monipuolisesti […]

Kymijärvi III -biolaitos

Kymijärvi III -biolaitos

Kymijärvi III -biolaitoshankkeessa Lahti Energia rakennuttaa Kymijärven voimalaitosalueelle uuden, biopolttoaineella toimivan biolaitoksen. Sillä korvataan 1970-luvulla käyttöönotettu kivihiilivoimalaitos, Kymijärvi 1.   Uusi laitos vähentää Lahti Energian hiilidioksidipäästöjä 600 000 tonnia vuodessa. Sen kaukolämpöteho […]

Kittilän kaivos, Päätaso 900 -projekti

Kittilän kaivos, Päätaso 900 -projekti

Agnico Eagle Finland Oy:n Kittilän kaivos on Euroopan suurin kultakaivos. Meneillään olevassa Päätaso 900 -projektissa kaivokseen rakennetaan vuoden 2023 loppupuolelle mennessä uusi päätaso, joka mahdollistaa rikkaan kultaesiintymän hyödyntämisen entistä syvemmällä […]

Kaikki referenssit

Kiinnostuitko? Kysy lisää.

Jarno Rannikko

Liiketoimintajohtaja, teollisuus

050 575 1716

jarno.rannikko@fimpec.fi

Jarno Rannikko

Timo-Pekka Aaltonen

Operatiivinen johtaja, asennusjohtaminen

040 503 5812

timo-pekka.aaltonen@fimpec.fi

Timo-Pekka Aaltonen