Johdetaan projektisi onnistumaan

HUIPPUOSAAJA

Fimpec on konsultoinnin, suunnittelun ja projektijohtamisen huippuosaaja. Olemme erikoistuneet läpiviemään haastavia investointiprojekteja ja ratkaisemaan asiakkaidemme puhtaan siirtymän haasteita. Toimimme kuudessa maassa, joissa meillä on yhteensä 13 toimipistettä.

Olemme näkemyksellinen toimija, joka viitoittaa asiakkaidemme kumppanina tietä menestykseen projektin jokaisessa vaiheessa – hankekehityksestä käyttöönottovaiheeseen saakka. Työssämme emme tyydy vain parhaaseen lopputulokseen, vaan meille on yhtä tärkeää se, kuinka tulos saavutetaan.

Numeroita meistä

Liikevaihto (milj. euroa)

50,5

Olemme kasvaneet läpi 2020-luvun strategiamme mukaisesti.

Henkilöstömäärä 2023 lopussa

440

Osaava ja oppimishaluinen henkilöstö on tärkein voimavaramme.

Läpivietyjä projekteja

20000+

Kokemuksemme ja osaamisemme käytämme asiakkaidemme hyödyksi.

FImpec yrityksenä

Asiakkaidemme kasvava ja kansainvälistyvä kumppani

Olemme kasvava ja kansainvälistyvä yritys, jossa yhdistyy yli 50 vuoden aikana kymmenissä tuhansissa projekteissa hankittu osaaminen, halu ja kyky käyttää uusimpia menetelmiä ja teknologioita sekä toiminnan jatkuva kehittäminen ketterästi ja asiakaslähtöisesti.

Tältä pohjalta on syntynyt tapamme toimia. Johdamme ja läpiviemme projekteja tiedolla ja haluamme tarjota asiakkaidemme käyttöön aina hankkeen kannalta parhaan ratkaisumallin. Oman onnistumisemme mittarina on projektin kokonaisvaltainen onnistuminen.

Varmistamme myös sen, että jokaisessa projektissa on sen tavoitteiden toteuttamista varten paras mahdollinen tiimi. Koska haluamme parhaiden asiantuntijoiden mahdollistavan asiakkaidemme projektien onnistumisen, panostamme henkilöstömme hyvinvointiin ja jatkuvaan kehittämiseen.

Arvot ja kulttuuri

Olemme innostuneita ja kannustavia toisiamme ja toistemme osaamista kohtaan. Ylläpidämme avointa ja rakentavaa vuorovaikutusta sekä näemme haasteiden sijaan mahdollisuuksia.

Edistämme yhteistyötä, luovuutta ja ongelmanratkaisutaitoja luoden samalla ilmapiiriä, jossa yllämme parhaimpiin lopputuloksiin ja tuomme parhaan osaamisemme asiakkaidemme projekteihin.

Asetumme toisen ihmisen asemaan ja näemme maailman myös hänen näkökulmastaan. Myötätuntomme ohjaa meitä tarjoamaan asiakkaillemme aina parhaiten sopivia ratkaisuja.

Meillä on empaattinen ja välittävänä asenne, jolla ymmärrämme ja tuemme toisiamme haastavissakin tilanteissa. Sen avulla luomme inhimillisen työympäristön, jossa jokainen tuntee tulleensa kuulluksi ja nähdyksi.

Arvostamme toistemme työtä ja osaamista. Kunnioitamme toistemme mielipiteitä, kuuntelemme avoimesti ja toimimme oikeudenmukaisesti. Kunnioitus luo perustan rakentavalle vuorovaikutukselle, luottamukselle ja yhteistyölle.

Tunnistamme, että jokainen yksilö tuo mukanaan arvokkaan työpanoksensa, joista yhdessä muodostuu vahva ja tehokas tiimi jokaiseen ainutlaatuiseen projektiin.

Fimpecin matka tähän päivään

Nykyinen Fimpec syntyi vuonna 2021, kun suunnitteluyhtiö CTS Engtec Oy, projektinjohtoon erikoistunut Fimpec Oy sekä energia-alan projektinjohtoon ja konsultointiin erikoistunut Fundacon Oy alkoivat toimia yhtenä Fimpec-konsernina. Matka tähän käännekohtaan alkoi jo 1970-luvulla.

Tule meille töihin!

Tutustu tarkemmin työyhteisöömme ja asiantuntijoihimme, jotka työskentelevät kansainvälisessä ja jatkuvasti kasvavassa yrityksessä.

Olemme mukana