Johtajuutta projektin johtamiseen

Palvelusta

Fimpecin projektinjohtopalveluiden ydinasia on toimia asiakkaidemme edunvalvojana ja auttaa heitä viemään hankkeet läpi aikataulussa ja budjetissa pysyen. Tästä tehtävästä voimme huolehtia itsenäisesti tai osana asiakkaan organisaatiota projektin ja valitun toteutusmallin edellyttämällä tavalla.

Projektinjohdon ja rakennuttamisen palvelumme ovat käytettävissä eri toimialojen erikokoisissa hankkeissa. Meidät tunnetaan ennen kaikkea teollisuuden suurten investointiprojektien läpiviejänä, mutta olemme jatkuvasti mukana eri teollisuudenalojen ja energia-alan uudis- ja saneeraushankkeissa sekä rakennetun ympäristön kiinteistöjen modernisointi- ja infrahankkeissa.

Tarjoamamme palvelut

Projektinjohto & rakennuttaminen

Näin toimimme

Autamme projektin kaikissa vaiheissa

Projektinjohto- ja rakennuttamispalvelumme ovat käytettävissä hankkeen kaikissa vaiheissa asiakkaan tarvitsemassa laajuudessa. Ne kattavat esi-, hanke-, perus-, toteutussuunnitteluvaiheiden sekä hankkeen toteutusvaiheen johtamisen ja valvonnat mukaan lukien laitosasennusten johtamisen ja valvonnan sekä käyttöönoton.

Jokaisessa projektissa tarjoamme asiakkaidemme käyttöön monipuolisen kokemuksemme ja osaamisemme. Olemme alamme teknologisen kehityksen kärjessä ja käytämme johtamisen, hankintojen ja aikataulutuksen tukena kehittämiämme välineitä, jotka tarjoavat reaaliaikaista tietoa hankkeen etenemisestä ja mahdollistavat siten aidon tiedolla johtamisen. Tunnemme ja osaamme tietenkin eri toteutus- ja urakkamuodot ja pystymme auttamaan asiakkaitamme valitsemaan niistä juuri heidän projektinsa tavoitteiden toteuttamiseen parhaiten sopivat.

Hankkeeseen meidät kannattaa ottaa mukaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Meistä saatava hyöty on suurin, kun pääsemme vaikuttamaan keskeisiin päätöksiin ja kustannuksiin jo hanke-, esisuunnittelu- ja perussuunnitteluvaiheessa. Silloin voimme auttaa asiakkaitamme näkemään riskit ja karikot, luomaan onnistuneet suunnitelmat sekä varmistamaan siten projektin aikataulussa ja budjetissa pysymisen toteutusvaiheessa.

Johdamme projekteja näillä toimialoilla

Vety

Palvelukokonaisuus Konsultointi, Suunnittelu, Projektinjohto & rakennuttaminen

Puhdas energia

Palvelukokonaisuus Konsultointi, Suunnittelu, Projektinjohto & rakennuttaminen

Bio & kiertotalous

Palvelukokonaisuus Suunnittelu, Projektinjohto & rakennuttaminen

Metsäteollisuus

Palvelukokonaisuus Suunnittelu, Projektinjohto & rakennuttaminen

Muu teollisuus

Palvelukokonaisuus Suunnittelu, Projektinjohto & rakennuttaminen

Esimerkkejä onnistumisista

Hipposkeskus

Rakentamisen yhteensovittaminen, työmaavalvonta, aikatauluttaminen, hankinnat, kustannusraportointi ja toteutussuunnittelun ohjaus projektinjohtopalvelumallilla.

2023- Suomi Lue referenssi

Kirjoituksia aiheesta

Ota meihin yhteyttä

Mikko Turunen

toimitusjohtaja, Fimpec PMO Oy
johtaja, projektijohtopalvelut

PROJEKTIJOHTOPALVELUT

mikko.turunen@fimpec.com

+358 040 844 7566

Johan Appelqvist

liiketoimintajohtaja, teollisuus ja asiantuntijapalvelut

PROJEKTIJOHTOPALVELUT

johan.appelqvist@fimpec.com

+358 50 466 0907

Jorma Paananen

liiketoimintajohtaja, puhdas energia ja infra

PROJEKTIJOHTOPALVELUT

jorma.paananen@fimpec.com

+358 400 347 373