Fimpec Akatemia auttaa löytämään oppimisen väylät

mikä fimpec akatemia?

Osaamisen jatkuva päivittäminen ja kehittäminen on nykypäivän työelämässä välttämätöntä, mutta samalla palkitsevaa. Siksi haluamme Fimpecissä kannustaa henkilöstöämme itsensä kehittämiseen ja pyrimme tarjoamaan ympäristön, jossa se onnistuu. Tämän edesauttamiseksi olemme määritelleet itsellemme oppimispolitiikan ja perustaneet Fimpec Akatemian viemään sitä käytäntöön.

Fimpec Akatemian tehtävänä on kartoittaa henkilöstömme oppimistarpeita sekä etsiä ja tarvittaessa järjestää koulutuksia, jotka vastaavat näihin tarpeisiin. Keskeistä toiminnassa on yksittäisen työntekijän näkökulma. Työntekijämmehän ovat uransa eri vaiheissa olevia eri alojen huippuammattilaisia, joten myös osaamistarpeet ovat hyvin yksilöllisiä.

Fimpecin oppimispolitiikka

Fimpec Akatemia vie käytäntöön oppimispolitiikkaamme, joka perustuu vahvaan uskoon yksilön omasta vastuusta, motivaatiosta ja halusta oppia. Tämä tarkoittaa, että jokainen työntekijämme on päävastuussa omasta oppimisestaan ja ammattitaidon kehittämisestään omien kiinnostusten kohteiden ja toivotun urakehityksen näkökulmista. Yrityksenä haluamme puolestaan kannustaa ja tukea jokaisen yksilön aktiivista oppimista.

etsimme, löydämme ja informoimme

Koulutuksia yksilöllisiin tarpeisiin

Fimpec Akatemia on nimenomaisesti Fimpecin ja huippuasiantuntijoista koostuvan henkilöstömme tarpeisiin kehitetty käytännönläheinen toimintamalli, jolla edistetään henkilöstömme ammattitaidon ja osaamisen parantamista.

Toiminnan pääpaino on etsiä valtavasta tarjonnasta henkilöstömme tarpeisiin soveltuvia itsenäisesti suoritettavia kursseja ja informoida heitä niistä. Tällä vastataan tunnistamaamme haasteeseen parhaiden koulutusten löytämisestä sekä niiden haku- ja järjestämisajankohtien selvittämisestä. Kyse voi olla yhtä hyvin lyhyistä täsmäkoulutuksista kuin laajoista oppimiskokonaisuuksista.

Tarvittaessa Fimpec Akatemia järjestää myös koko Fimpecin tai organisaation eri osa-alueiden tarpeisiin räätälöityjä koulutuksia. Esimerkiksi syksyllä 2023 järjestettiin projektipäällikkökoulutus.

Seuraavaksi