Fimpec – energia­murroksen asiantuntija

Energiamurros on tätä päivää ja todellisuutta. Halu vähentää päästöjä ja hillitä ilmastonmuutosta ovat käynnistäneet energiamurroksen, joka muuttaa energia-alaa ja sen toimintaa perusteellisesti. Fimpec on tässä muutoksessa tiiviisti mukana ja tarjoaa asiakkailleen innovatiivisia uusiutuvan energian ratkaisuja, joilla vastataan myös energiamurroksen mukanaan tuomiin haasteisiin.

Energiasektori on tällä hetkellä voimakkaassa muutoksessa. Päästötavoitteet pakottavat energiamarkkinoita fossiilisen energian käytöstä eroon ilmastomuutoksen hillitsemiseksi. Tämä energiamurros muuttaa perusteellisesti energiantuotanto- ja kulutusjärjestelmiä. Fimpec on aktiivinen toimija energiamurroksen kanssa kamppailevien yritysten tukena.

Kyse ei ole pelkästään siitä, että polttavasta teknologiasta siirrytään puhtaaseen teknologiaan. Meneillään olevassa energiamurroksessa muutoksen kourissa ovat tuotannon lisäksi energiaverkot sekä toimitus- ja huoltovarmuus. Tulevaisuuden energiajärjestelmä ei ole pelkästään puhtaampi, vaan myös monimutkaisempi ja eri sektorit linkittyvät siinä toisiinsa paljon nykyistä tiiviimmin. Liiketoimintamallit ja ansaintalogiikat muuttuvat myös, kun pelkkien tavallisten kuluttajien (engl. consumer) rinnalle tulee prosumereita eli tuottajakuluttajia. Energia-alan toimijoille tilanne on haastava, mutta keinoja muutoksen läpiviemiseen on jo olemassa ja ne kehittyvät kaiken aikaa.

”Me Fimpecillä olemme ottaneet tämän muutoksen huomioon toiminnassamme ja osaamisemme kehittämisessä jo hyvissä ajoin. Olemme mukana monissa edelläkävijäprojekteissa ja pystymme tarjoamaan asiakkaillemme asiantuntijaosaamista ja konsultointia konseptitason suunnittelusta lähtien itse toteutukseen”, kuvailee Fimpecillä konsulttina työskentelevä diplomi-insinööri Andreas Lund, jonka ominta osaamista ovat uusiutuva energia ja myös sen innovatiiviset ratkaisut, kuten geoterminen energia ja power-to-x-teknologiat.

Sähköistyminen on ydinasia energiamurroksessa

Ratkaisevaksi asiaksi energiamurroksessa Lund nostaa sähköistymisen, eli siirtymisen fossiilisesta energiasta uusiutuvalla tavalla tuotettuun sähköön ja sen hyödyntämisen suoraan tai epäsuorasti. Suora sähköistäminen näkyy jo liikenteessä ja lämmöntuotannossa, mutta se on tulevaisuutta myös muilla sektoreilla. Tässä energia-alan hankkeiden suunnittelu- ja projektinjohtotehtävissä mittavan kokemuksen hankkinut Fimpec on osaava ja innovatiivinen kumppani.

”Lämmöntuotannon sähköistämisessä tarvitaan uusia teknologioita. Polttamalla tuotetusta lämmöstä siirrytään esimerkiksi sähkökattiloihin, lämpöpumppuihin ja geotermisen energian hyödyntämiseen. Tästä esimerkkinä mainittakoon, että suurissa lämpöpumpuissa ollaan siirtymässä jo kiinteistökokoluokasta megawattikokoluokkaan. Geoterminen energia tarjoaa puolestaan valtavan maailmanlaajuisen potentiaalin. Tällä puolella tarvitaan uudentyyppisiä ratkaisuja, kuten esimerkiksi syvälämpökaivoja, jotka eroavat perinteisistä maalämpökaivoista tekniikan, kaivon syvyyden ja kokoluokan suhteen. Hyvä esimerkki tällaisesta on Helenin Ruskeasuon geolämpölaitos. Toinen kehityssuunta lämpöpumppujen hyödyntämisestä ovat merivesilämpöpumput”, Lund listaa.

Sekä lämpöpumput että syvälämpökaivot ovat ratkaisuja, joista Fimpecillä on monipuolista osaamista. Fimpecin asiantuntijat ovat olleet mukana useissa näihin ratkaisuihin liittyvissä projekteissa.

Vihreä vety tarjoaa keinon epäsuoraan sähköistämiseen

Vedyn merkitystä ja tärkeyttä energiamurroksessa on tuotu esiin ja siihen asetetaan paljon toiveita. Tämä on Lundin mielestä perusteltua, sillä monilla sektoreilla suora sähköistäminen on vaikeaa. Haastavan sähköistämisen sektoreista esimerkkejä ovat kemianteollisuus, teräksentuotanto sekä raskas ja kaukoliikenne.

”Näillä sektoreilla polttoaineita tarvitaan jatkossakin ja uusiutuvalla sähköllä tuotettu vety, eli niin kutsuttu vihreä vety, mahdollistaa päästöjen leikkaamisen sielläkin, missä suora sähköistäminen ei ole mahdollista. Vedyllä ja sen jatkojalosteilla voidaan korvata polttoaineita ja maakaasua. Ne tarjoavat myös mahdollisuuden sähkön ylituotannon varastoimiseen vaikkapa synteettiseksi polttoaineeksi, jota voidaan käyttää sähkön ja lämmön kulutuksen ja tuotannon vaihtelun tasoittamiseen.”

Fimpecin osaajilta löytyy asiantuntemusta erilaisten vetytalouden ratkaisujen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Osaamista on esimerkiksi vedyn tuotantolaitosten konseptoinnista ja suunnittelusta.

”Pystymme miettimään yhdessä asiakkaiden kanssa, miten ja millainen elektrolyysilaitos halutaan rakentaa. Erityisosaamistamme ovat myös innovatiiviset ratkaisut, elektrolyysereiden vertailut ja metanoinnin yhdistäminen. Vetytalouden kehityksessä olemme aallonharjalla ja mukana suuntaa näyttävissä projekteissa, kuten P2X Solutionsin hankkeessa Harjavallassa”, Lund toteaa.

Edullista sähköä ja ratkaisuja sähkön yli- ja alituotantoon

Oleellinen edellytys energiamurroksen läpiviemiseen ja sen edellyttämään sähköistämiseen on edullinen uusiutuva sähkö. Sitä tarvitaan sekä suorassa että epäsuorassa sähköistämisessä ja se on myös koko vetytalouden ydin.

”Uusiutuvan sähkön tuotanto kasvaa nopeasti, mikä ratkoo haastetta osaltaan. Se ei kuitenkaan poista ongelmaa sähkön tuotannon ja kulutuksen välisestä ajoittaisesta epätasapainosta. Haasteena ovat vaihtelut: tuuli- ja aurinkoenergian tuotannossa on vaihteluita ja samalla tavalla sähkön kulutus voi vaihdella merkittävästi. Erityisesti Suomessa lämmitys painottuu pakkaskausiin ja liikenteen puolella sähköauton lataukset aiheuttavat kulutuspiikkejä yksittäisen vuorokauden sisällä”, Lund selventää.

Hän jatkaa, että ongelman ratkaisemiseksi on kuitenkin tullut uusia ratkaisuja, kuten lämpövarastot ja vedyn hyödyntäminen, joista myös Fimpecin tiimillä löytyy kokemusta.


Haluatko kuulla lisää energiamurroksesta? Andreas Lund kertoo aiheesta Fimpecin energiawebinaarissa keskiviikkona 27.4. klo 10–11 (tallenne tulee saataville webinaarin jälkeen) – Ilmoittaudu mukaan tästä!


Lue nämä seuraavaksi