Palvelin­keskukset ovat merkittävä mahdollisuus Suomelle

Suomi on tällä hetkellä suuren kansainvälisen mielenkiinnon kohteena koskien palvelinkeskusinvestointeja. Merkittävästi kasvava uusiutuvan energian tuotanto, NATO-jäsenyys, yhteiskuntamme poliittinen stabiilius, korkea koulutus, hyvät tietoliikenneyhteydet ja energiaveron lasku ovat keskeisiä asioita, joiden takia investorit vilkuilevat nyt Suomen suuntaan, kirjoittaa palvelinkeskushankkeissa toimiva Fimpecin projektipäällikkö Antti Laine.

Lisääntynyt julkinen kritiikki koskien palvelinkeskusten sähkönkulutusta on vauhdittanut alan tarvetta löytää uusia kohteita investoinneille. Pohjoisen viileän ilmaston antama mahdollisuus energiatehokkaalle jäähdytykselle sekä hukkalämmön hyödyntämismahdollisuudet ovat myös tekijöitä, joiden takia Suomi on kiinnostava sijoituskohde palvelinkeskuksille.

Merkittävät keskusinvestoinnit perinteisten FLAP (Frankfurt, London, Amsterdam, Paris) kaupunkien alueelle ovat dominoineet alaa näihin päiviin asti, mutta alueiden kapasiteetti alkaa tulla vastaan ja investoinnit ovat enenevässä määrin siirtymässä myös uusiin kohteisiin, kuten Irlantiin, Ruotsiin, Norjaan ja Tanskaan.

Suomella on nyt erinomaiset mahdollisuudet houkutella investointeja, mutta se vaatii panostusta. Markkinoinnissa olemme jäljessä esimerkiksi Ruotsista ja Tanskasta, jotka ovat onnistuneet brändinsä rakentamisessa tuloksekkaasti. Molemmissa maissa toteutuneet ja tulevat investoinnit ovat selkeä esimerkki Suomelle siitä, miten asiaa pitäisi lähestyä. Olemme vähintään yhtä hyviä kuin Tanska tai Ruotsi, mitä tulee arvioitaessa palvelinkeskusten sijoituspaikkoja, mutta meidän tulee pitää asiasta riittävää meteliä ja myös näyttää vahvaa kansallista yhteistyökykyä eri osapuolten välillä.

Näen, että Suomessa meillä on mahdollisuus toimia datakeskusinvestointien johtavana maana, jos sanoitamme vahvuutemme oikein myös kansainvälisille toimijoille.

Fimpec palvelinkeskusprojektien kumppanina

Palvelinkeskusten ydinkriteereihin kuuluvat olennaisesti kestävä kehitys ja energiatehokkuus. Fimpecin pitkä kokemus energia-alalta sekä osaaminen hukkalämmön hyödyntämisestä teollisella alalla tukevat erinomaisesti tulevien palvelinkeskusten kestävän kehityksen tavoitteita. EU:n ympäristötavoitelinjausten mukaisesti Fimpecissä kehitämme myös eteenpäin kykyämme laskea hiilijalanjälkeämme, jotta jo asiakkaidemme hankkeiden suunnitteluvaiheessa voimme valita energiatehokkuuden ja ympäristön kannalta parhaat ratkaisut ja materiaalit.

Fimpec edustaa niitä vahvuuksia, mitä Suomella on tarjota kansainvälisille palvelinkeskusyrityksille. Fimpeciläiset ovat vahva sekoitus innovatiivisia nuoria ja kokeneita asiantuntijoita, ja henkilöstömme edustaa monia kansallisuuksia ja kulttuureja.

Fimpecin keskeinen osaaminen perustuu laajaan kokemukseen erilaisissa haastavissa palvelinkeskushankkeissa aina tonttiselvityksistä ja lupa-asioiden hoitamisesta käyttöönottoon asti. Erityisesti yhteistyömme viranomaisten kanssa vuosien ajalta on osoittautunut vahvuudeksi projektin esiselvityksissä ja -suunnittelussa sekä myös projektien käynnistämisessä. Tätä osaamista täydentää paikallinen asiantuntemuksemme, vahva verkostomme eri urakoitsijoiden kanssa sekä osaavien ja luotettavien toimittajien hankkimisessa projektia varten.

Asiakaslähtöisyys edellä

Näen, että toimintamme projekteissa lähtee aina asiakkaidemme tarpeista. Onnistunut projektin läpivienti edellyttää asiakkaan tarpeiden hahmottamista, ja tähän panostamme projektin kaikissa vaiheissa jälkitöitä myöten. Tavoitteenamme on aina rakentaa pitkäaikaisia asiakassuhteita yksittäisten projektien sijasta. Pitkäaikainen asiakassuhde auttaa ymmärtämään yhä paremmin asiakkaan toiveita ja tarpeita, jolloin pystymme vastaamaan paremmin asiakkaidemme muuttuviin tarpeisiin.

Suomi on pieni viennistä elävä maa, mutta meiltä löytyy innovatiivisuutta ja kovia tekijöitä. Haluamme Fimpecillä osaltamme olla mukana lisäämässä suomalaisen osaamisen tunnettuutta maailmalla.

Kirjoittaja Antti Laine työskentelee projektipäällikkönä Fimpec Engineeringillä ja toimii asiantuntijana palvelinkeskusinvestointien projektinjohtamisessa ja suunnittelussa. Laine on myös Suomen Palvelinkeskusyhdistyksen FDCA:n hallituksen jäsen.

Fimpec on FDCA:n (Finnish Data Center Association) jäsen.

Lue nämä seuraavaksi