Helen

Hanasaaren lämpökeskuksen sähkökattila­hanke

Fimpec toimii Helenin Hanasaaren sähkökattilahankkeessa päätoteuttajana vastaten projektinjohdosta, suunnittelusta ja hankinnoista EPCM-konsulttina.

Toimiala

Puhdas energia

Palvelut

Suunnittelu
Projektinjohto & rakennuttaminen

Projektista

Helen on asettanut tavoitteekseen olla hiilineutraali energiayhtiö vuoteen 2030 mennessä. Hiilineutraalin lämmöntuotannon lisäämiseksi Helen rakennuttaa kaukolämpöteholtaan 140 MW sähkökattilakokonaisuuden Hanasaaren lämpökeskukseen. Hanasaaren lämpökeskus on Helsingissä vuonna 2008 rakennettu kattilalaitos, jossa on kuusi öljykattilaa kaukolämmön huippu- ja varatuotantoon.

Kestävämmän energiatuotannon lisäämiseksi kolme kuumavesielektrodi-sähkökattilaa prosessiapulaitteineen asennetaan lämpökeskuksen kattilahuoneeseen. Sähkökattilahankkeessa hyödynnetään alueella olevaa kaukolämpö- ja sähköverkkoinfrastruktuuria sekä Hanasaaren B-voimalaitokselta vapautuvaa 110 kV-sähköverkkoliityntää ja generaattorimuuntajaa, joita on mahdollista käyttää sähkökattiloiden sähkösyötössä.

Sähkökattilahankkeen on määrä valmistua vuoden 2024 loppuun mennessä.

Fimpecin rooli projektissa

Hanke on käynnistynyt Fimpecin osalta huhtikuussa 2023. Fimpec toimii hankkeessa päätoteuttajana EPCM-projektijohtomallilla vastaten pääsuunnittelusta, projektijohtamisesta ja -hankinnoista sekä rakentamisen johtamisesta.

SANOTTUA

EPCM-palvelumalli valittiin uutena ratkaisuna sähkökattilahankkeeseen

”Olemme tehneet Helenin kanssa aiemmin yhteistyötä, mutta EPCM-palvelumalli valittiin uutena ratkaisuna sähkökattilahankkeeseen. Palvelumalli on mahdollistanut asiakkaiden tarpeisiin räätälöidyt joustavat ratkaisut ja jatkamme hankkeessa hyväksi todetulla linjalla. Koen, että Fimpecin asiantuntijoiden energiaosaaminen ja sen jatkuva kehittyminen mahdollistavat meidän toimintamme tulevaisuudessakin tämänkaltaisissa uuden energiamuutoksen hankkeissa”, arvioi liiketoimintaja Sami Nissinen Fimpecistä.

”Helenin kannalta EPCM projektimallina nähdään soveltuvan tämän tyyppisten projektien toteutukseen. Projektin perus- ja hankesuunnittelu sekä hankinnat ovat edenneet aikataulussa, myös työmaa etenee aikataulussa”, toteaa Helenin vanhempi projektipäällikkö Timo Saarnio.

Lisätietoja

Sami Nissinen

liiketoimintajohtaja

ENERGIAPALVELUT

sami.nissinen@fimpec.com

+358 40 348 5401

Lue nämä seuraavaksi