Fimpecin Mika Siekkinen vierailija­luennoitsijana Jyväskylän ammatti­korkea­koulussa

Fimpecin Energy Recycling Solutions Manager Mika Siekkinen vieraili Jyväskylän ammattikorkeakoulussa luennoimassa lämpöpumpputeknologiasta ja sen tulevaisuudesta. Blogikirjoituksessaan hän avaa korkeakouluyhteistyön merkitystä.

Sain tilaisuuden vierailla luennoimassa Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) kolmannen ja neljännen vuoden insinööriopiskelijoille lämpöpumppujen prosesseista eri kylmäaineilla ja kylmäprosesseilla. Aihetta käsiteltiin esimerkkien kautta tutustuen eri lämpöpumppuratkaisuihin teollisessa jäähdytyksessä ja kaukolämmön tuotannossa.

Lämpöpumppujen tekniikka on prosessillisesti kylmätekniikkaa, ja kylmätekniikan koulutus on tällä hetkellä Suomessa vielä pienimuotoista. Vierailuluennot korkeakouluissa ovat siksi tärkeitä, jotta opiskelijoilla on mahdollisuudet tutustua alaan, ja sen merkitykseen ja realiteetteihin syvemmin.

Luentoni pohjautui käytännön esimerkkeihin ja kävin läpi eri kylmäaineiden log p, h-tilapiirroksia ja erilaisia prosesseja, kuten kaskadi-, hiilidioksidi-, ja ammoniakin pumppukiertoa, ja peruskylmäprosessia. Luennon osana käytiin myös läpi nykyistä kylmäaineiden f-kaasuasetusta ja näkymiä tulevaisuudesta kylmäaineiden osalta.

F-kaasuasetus tuo tulevaisuudessa muutoksia kylmäainetilanteeseen, ja vahvoilla ovat silloin luonnolliset kylmäaineet ja hiilivedyt. Kirjoitin taannoin artikkelin lämpöpumppuinvestoinnin kannattavuuden maksimoimisesta, jossa pureudun asiaan syvemmin. Vierailijaluento mahdollisti tiedon jakamisen opiskelijoille, ja tarjosi katsauksen tulevaisuuteen, sillä kylmäaineiden ja energiankierrätyksen osalta eletään nyt murrosvaihetta.

Luento sujui jouhevasti, vaikka aihe itsessään ei ollut opiskelijoille helpoimmasta päästä ja terminologia on välillä erittäin teknistä. Kokemus oli kuitenkin erittäin antoisa ja opiskelijapalaute oli positiivista. Palautteen perusteella mielekkääksi oli koettu muun muassa se, että luento oli rakennettu konkreettisten esimerkkien varaan, korostaen myös realistisen otteen merkitystä kylmäaineiden tulevaisuuden näkymiin liittyen.

Tällaiset vierailuluennot ovat arvokkaita energia- ja teollisuusalan tulevaisuuden kannalta ja edistävät alan tunnettavuutta opiskelijoiden keskuudessa. Koen, että on tärkeää edistää korkeakouluyhteistyötä, jotta voimme osallistua aktiivisesti opiskelijoiden uravalintoihin ja olla mukana kehittämässä kylmätekniikan koulutusta Suomessa. Vierailuluennot tarjoavat ainutlaatuisen tilaisuuden jakaa käytännön kokemuksia ja tietoa alasta, samalla innostaen tulevia insinöörejä ja asiantuntijoita.

Lisätietoja

Mika Siekkinen, Manager, Energy Recycling Solutions
Fimpec, Energy Expert Services
p. 040 416 6610, mika.siekkinen(at)fimpec.com

Lue nämä seuraavaksi