Rakennustyöt käynnistyivät P2X Solutionsin vihreän vedyn laitoksella Harjavallassa

Suomen ensimmäisen teollisen mittakaavan vihreän vedyn ja synteettisen metaanin tuotantolaitos on edennyt rakennusvaiheeseen. P2X Solutions johtaa itse projektia, Fimpecin vastuualueena ovat projektin hankinnat, aikataulusuunnittelu, työmaavalvonta ja HSEQ-asiat.

P2X Solutionsin vihreän vedyn laitosprojektissa Harjavallassa on käynnistetty maanrakennustyöt ja paaluttaminen. Tätä edeltäneet tontin valmistelutyöt aloitettiin jo kesällä. Aikataulun mukaan varsinainen tilojen rakentaminen käynnistyy vuodenvaihteen tienoilla ja laitos valmistuu kesällä 2024.

Fimpecissä projektia koordinoiva liiketoimintajohtaja Jorma Paananen arvioi hankkeen edenneen hyvin, vaikka edelläkävijäprojektin luonne tuokin mukanaan erityisiä haasteita. Hän sanoo, että kaikkien osapuolten hyvällä yhteistyöllä on päästy vaiheeseen, jossa projekti alkaa nyt konkretisoitua.

”Meille kyseessä on tärkeä projekti, koska kyseessä on ensimmäinen tämänkaltainen laitos Suomessa. Tämä on tarjonnut haasteita, mutta on antanut myös mahdollisuuden hyödyntää Fimpecistä löytyvää hankinta- ja uusiutuvan energian osaamista. Erityisesti laitehankinnoissa asiantuntijamme ovat tehneet todella suuren työn.”

Fimpecistä on tässä vaiheessa ollut hankkeessa mukana kahdeksan eri henkilöä.

Uusia laitoksia on tulossa ja Fimpec on mukana rakennuttamassa niitä

Harjavallan vihreän vedyn laitosprojekti on P2X Solutionsin ensimmäinen, mutta yhtiöllä on vireillä uusia hankkeita eri puolilla Suomea. P2X Solutions on selvittänyt muun muassa Savon Voiman kanssa mahdollisuutta vihreän vedyn ja sähköpolttoaineiden tuotantoon Joensuussa.

Fimpec on mukana tulevissakin hankkeissa tammikuussa 2022 solmitun raamisopimuksen pohjalta. Siinä P2X Solutionsin kanssa on sovittu useampia projekteja koskevasta yhteistyöstä, joka kattaa projektien konsultointitehtäviä. Paananen sanoo, että pitkäaikainen raamisopimus mahdollistaa hyvän ja molempia osapuolia hyödyttävän yhteistyön tällaisissa kompleksisissa hankkeissa.

”Se mahdollistaa asiakkaalle raamisopimukseen sisältyvien töiden tilaamisen yksinkertaisella ja joustavalla tavalla. Sopimuksen etuna on myös se, että se antaa meille aikaa ja mahdollisuuden varautua työvoimatarpeisiin ennakolta sekä löytää ja varata kuhunkin tehtävää juuri oikeat asiantuntijat.”

Edelläkävijälaitos auttaa vihreässä siirtymässä

Harjavaltaan nouseva laitos on Suomen ensimmäinen teollisen mittakaavan vihreän vedyn ja synteettisen metaanin tuotantolaitos. Laitos on kapasiteetiltaan 20 MW ja vähentää Suomen hiilidioksidipäästöjä noin 40 000 tonnia vuosittain. Prosessin sivutuotteena syntyvää lämpöä ja happea voidaan hyödyntää teollisissa prosesseissa.

Hankkeen rakentamisvaiheen suorat ja välilliset työllisyysvaikutukset ovat noin 350 henkilötyövuotta. Pysyviä työpaikkoja laitoksen arvioidaan synnyttävän noin 50 suoraan ja välillisesti.

Vihreä vety ja sen jatkojalosteet edesauttavat niin maa- ja meriliikenteen kuin teollisuudenkin vhreää siirtymää sekä parantavat Suomen energiaomavaraisuutta.

Kysy lisää hankkeesta ja palveluistamme

Liiketoimintajohtaja Jorma Paananen, Fimpec
Puh. 0400 347 373, jorma.paananen@fimpec.com

Lisää P2X Solutionsin hankkeista:

» P2X Solutions selvittää Savon Voiman kanssa mahdollisuutta vihreän vedyn ja sähköpolttoaineiden tuotantoon Joensuussa

» Työt alkoivat P2X Solutionsin vihreän vedyn laitoksen tontilla Harjavallassa


P2X Solutions on suomalainen vihreän vedyn ja Power-to-X-teknologian edelläkävijä. Vauhditamme vetymarkkinan syntyä kokonaisvaltaisesti ja innovatiivisesti arvoketjun kaikilla osa-alueilla. Toimimme vihreän vedyn ja synteettisen polttoaineen tuottajana ja jakelijana sekä toimitamme vetylaitoksen asiakaslähtöisesti tarvittaessa avaimet käteen -periaatteella. Muutamme maailmaa puhtaammaksi – yhdessä.

Fimpec on projektijohtamiseen ja suunnitteluun erikoistunut huippuosaaja. Toimimme projektikonsulttina niin teollisuuden ja energia-alan suurissa investointihankkeissa kuin erityisasiantuntijana kiinteistö- ja infrasektoreilla. Liikevaihtomme vuonna 2021 oli 30,3 miljoonaa euroa ja työllistämme yli 350 huippuasiantuntijaa Suomessa ja ulkomailla.

Lue nämä seuraavaksi