Valmet Technologies Oy, Klabin

Sellu- ja kartonkiteknologiatoimitus

Fimpec vastasi kemikaalijärjestelmien automaation sovellussuunnittelusta Valmetin sellu- ja kartonkiteknologia­toimituksessa Klabinille Brasiliaan.

Toimiala

Metsäteollisuus

Palvelut

Suunnittelu

Projektista

Valmetin sellu- ja kartonkiteknologiatoimitus brasilialaiselle sellu-, kartonki- ja paperivalmistaja Klabinille koostui päällystetyn kartongin valmistuslinjasta, uudesta kuitulinjasta, johon kuuluu uusi jatkuvan sellunkeiton G3-järjestelmä sekä uudesta valkaistun kemikuumahierteen (BCTMP) valmistuslinjasta. Toimitukset ovat osa Klabinin suuren Puma II -investointiprojektin toista vaihetta.

Fimpecin rooli

Fimpecin osuutena Valmetin toimituksessa oli kartonkikoneen märänpään kemikaalien, pastakeittiön ja konekiertojen alueiden automaatiojärjestelmän sovellussuunnittelu. Automaatiojärjestelmä ohjaa tuotannossa tarvittavien kemikaalien valmistusta ja annostelua massan sekaan ja prosessin loppuvaiheessa kartongin pinnalle.

Projekti oli jatkoa Valmetin ja Fimpecin pitkään jatkuneelle yhteistyölle. Fimpec on ollut vuosikymmenten mittaan mukana useissa Valmetin toimituksissa, esimerkiksi Puma II -investointiprojektin ensimmäisessä vaiheessa, jossa Valmet toimitti vuonna 2021 käynnistyneeseen tehtaaseen Klabinille kraftlainerikoneen ja kuitulinjan. Fimpec teki tuolloinkin sovellussuunnittelua kemikaalijärjestelmiin.

Sanottua

Suuri ja haasteellinen sovellussuunnittelutoimeksianto

Senior Manager Sampsa Suni Valmetilta kertoo, että kyseessä oli todella merkittävä hanke Valmetin näkökulmasta. Fimpecin roolia hän kuvailee tärkeäksi alihankkijaksi.

”Meillä on pitkä historia yhteistyöstä Fimpecin kanssa kemikaalipuolen sovellussuunnittelussa, johon heillä on vahvaa osaamista. Siksi halusimme heidät mukaan myös tähän hankkeeseen, ja yhteistyö on ollut saumatonta ja rakentavaa. Meidän kannaltamme on tärkeää, että voimme luottaa työn hoituvan tehtäväksiannon jälkeen, eikä asialla tarvitse enää kuormittaa omaa organisaatiotamme. Tulemme jatkossakin toimimaan yhteistyössä Fimpecin kanssa suurissa ja haastavissa kemikaaliprojektitoimitukissa, Suni sanoo.

Fimpecille kyseessä oli suuri ja haasteellinen sovellussuunnittelutoimeksianto. Sen työllistävä vaikutus oli vuoden 2022 aikana 5–6 henkilöä. Projekti on edennyt suunnitelmien mukaan, ja Fimpec oli mukana myös automaatiojärjestelmän käyttöönotossa.

”Meidän vahvuutemme tässä hankkeessa oli se, että Fimpecillä on todella pitkä historia paperin, kartongin ja sellun valmistusprosessien suunnittelusta. Samoin meillä on pitkäaikainen kokemus pastakeittiöiden sovellussuunnittelusta ja niihin liittyvien sekvenssi- ja prosessiohjausjärjestelmien tekemisestä”, kertoo projektiin osallistunut Pekka Silvennoinen Fimpeciltä.

Ota yhteyttä

Pekka Silvennoinen

Competence Development Manager, Fimpec Akatemia

FIMPEC GROUP

Lue nämä seuraavaksi