P2X Solutions

Vihreän vedyn ja synteettisen metaanin tuotantolaitos

Fimpec vastuualueet projektissa ovat hankinnat, aikataulusuunnittelu, työmaavalvonta ja HSEQ-asiat.

Toimiala

Vety

Palvelut

Projektinjohto & rakennuttaminen

Projektista

P2X Solutions rakentaa Harjavaltaan Suomen ensimmäinen teollisen mittakaavan vihreän vedyn ja synteettisen metaanin tuotantolaitos. Laitos on kapasiteetiltaan 20 MW ja vähentää Suomen hiilidioksidipäästöjä noin 40 000 tonnia vuosittain. Prosessin sivutuotteena syntyvää lämpöä ja happea voidaan hyödyntää teollisissa prosesseissa.

Vihreä vety ja sen jatkojalosteet edesauttavat niin maa- ja meriliikenteen kuin teollisuudenkin vhreää siirtymää sekä parantavat Suomen energiaomavaraisuutta.

Laitoksen rakennustyöt käynnistyivät vuonna 2022 ja suunnitelmien mukaa laitos valmistuu kesällä 2024. Hankkeen rakentamisvaiheen suorat ja välilliset työllisyysvaikutukset ovat noin 350 henkilötyövuotta. Pysyviä työpaikkoja laitoksen arvioidaan synnyttävän noin 50 suoraan ja välillisesti.

Fimpecin rooli

Fimpec on ollut mukana projektissa jo esivalmisteluista lähtien ja vastannut muun muassa hankinnoista ja aikataulutuksesta. Toteutusvaiheessa Fimpecin vastuulla ovat työmaavalvonta ja HSEQ-asiat.

Harjavallan vihreän vedyn laitosprojekti on P2X Solutionsin ensimmäinen, mutta yhtiöllä on vireillä uusia hankkeita eri puolilla Suomea. P2X Solutions on selvittänyt muun muassa Savon Voiman kanssa mahdollisuutta vihreän vedyn ja sähköpolttoaineiden tuotantoon Joensuussa.

Fimpec on mukana tulevissakin hankkeissa tammikuussa 2022 solmitun raamisopimuksen pohjalta. Siinä P2X Solutionsin kanssa on sovittu useampia projekteja koskevasta yhteistyöstä, joka kattaa projektien konsultointitehtäviä.

Sanottua

Raamisopimus mahdollistaa hyvän ja molempia osapuolia hyödyttävän yhteistyön

”Meille Harjavallan vihreän vedyn laitos on tärkeä projekti, koska kyseessä on ensimmäinen tämänkaltainen laitos Suomessa. Tämä on tarjonnut haasteita, mutta on antanut myös mahdollisuuden hyödyntää Fimpecistä löytyvää hankinta- ja uusiutuvan energian osaamista. Erityisesti laitehankinnoissa asiantuntijamme ovat tehneet todella suuren työn”, Fimpecissä projektia koordinoiva liiketoimintajohtaja Jorma Paananen arvioi.

Hän jatkaa, että pitkäaikainen raamisopimus mahdollistaa hyvän ja molempia osapuolia hyödyttävän yhteistyön tällaisissa kompleksisissa hankkeissa.

”Se mahdollistaa asiakkaalle raamisopimukseen sisältyvien töiden tilaamisen yksinkertaisella ja joustavalla tavalla. Sopimuksen etuna on myös se, että se antaa meille aikaa ja mahdollisuuden varautua työvoimatarpeisiin ennakolta sekä löytää ja varata kuhunkin tehtävää juuri oikeat asiantuntijat.”

Ota yhteyttä

Jorma Paananen

liiketoimintajohtaja, puhdas energia ja infra

PROJEKTIJOHTOPALVELUT

jorma.paananen@fimpec.com

+358 400 347 373

Lue nämä seuraavaksi