Chemigate Oy

Biopolymeerien tuotantolaitos

Fimpec oli suunnitte­lemassa ja toteuttamassa ainutlaatuista biopolymee­rien tuotanto­laitosta Chemigate Oy:lle.

Toimiala

Muu teollisuus

Palvelut

Suunnittelu
Projektinjohto & rakennuttaminen

Projektista

Chemigate Oy:n Lapuan tehtaalla otettiin vuoden 2023 alussa käyttöön maailman ensimmäinen uuden tyyppisten polysakkaridien modifiointilaitos. Uusi prosessi jatkojalostaa teknisiä polysakkarideja eli ns. biopolymeereja. Näillä tuotteilla voidaan korvata useissa käyttökohteissa muun muassa öljypohjaisia synteettisiä ja heikosti biohajoavia polymeerejä, jotka ovat olleet kuluttaja- ja teollisuustuotteiden suosituin ratkaisu lähes vuosisadan ajan.

Edelläkävijälaitoksen suunnittelu ja toteutus oli haastava kokonaisuus, jota vietiin eteenpäin Chemigate Oy:n, sen yhdysvaltalaisen kumppanin International Flavors & Fragrances Inc:n (IFF) ja Fimpecin tiiviillä yhteistyöllä. Rakentaminen Lapualla käynnistyi elokuussa 2021 ja ensimmäinen tuotantoerä valmistui vuoden 2023 alkupäivinä.

Fimpecin rooli projektissa

Fimpec hallinnoi ja koordinoi projektia ja vastasi sen suunnittelusta. Tähän sisältyivät projektinhallinta, hankinnat, prosessisuunnittelu, tehdassuunnittelu, putkistosuunnittelu, sähköinstrumenttisuunnittelu, mekaaninen ja putkistoasennusvalvonta, SIA-valvonta, testaus sekä osallistuminen käyttöönottoon.

”Suunnittelimme ja toteutimme tarvittavan tuotantoprosessin sekä tarvittavan laajennusosan käynnissä olevan tuotantolaitoksen yhteyteen. Meiltä projektissa oli mukana toistakymmentä henkilöä”, hankkeen projekti-insinöörinä toiminut Esa Helenius Fimpeciltä tiivistää.

Tärkeässä roolissa suunnittelussa oli Fimpecin kehittämä virtuaaliympäristö CAVE (Computer Assisted Virtual Environment), jota käytettiin suunnitelmien katselmointiin. Näin pystyttiin optimoimaan tilankäyttöä ja sijoitettua huoltokohteet paikkoihin, jossa ne ovat helposti saavutettavissa.

SANOTTUA

Onnistunut projekti vaati hyvää yhteistyötä, monipuolista osaamista ja uusien menetelmien hyödyntämistä

”Nyt valmistunut tehdaslaajennus on Chemigate Oy:n merkittävin investointi vuonna 2012 valmistuneen tärkkelysten kuivamodifiointitehtaan jälkeen. Fimpec:n asiantuntijat olivat toteuttamassa myös tätä edellistä merkittävää tehdasprojektiamme ja he ovat olleet mukana myös monissa muissa hankkeissamme”, kertoo Chemigate Oy:n teknologiajohtaja Aki Laine.

”Tehdaslaajennus on Chemigatelle merkittävä uusi avaus ja täydentää osuvasti tärkkelysten modifiointiin perustuvaa liiketoimintaamme. Fimpecin roolia haastavan investointihakkeen onnistuneessa toteuttamisessa oli merkittävä”, hän vielä toteaa.

”Chemigaten ydinosaamista olevan polysakkaridien modifioinnin lisäksi projektissa tarvittiin osaamista projektin hallinnoinnista ja koordinoinnista, korkeahygieenisestä prosessista, tehokkaasta energiakäytöstä, sopivista prosessilaitteista, tehokkaasta tuotannonohjauksesta, älykkäästä automaatiosta jne. Projekti antoi meille mahdollisuuden käyttää osaamistamme laajasti vaativan tehdasprojektin toteutuksessa.”

”Kyseessä oli todella mielenkiintoinen ja haastava hanke. Laboratoriotestejäkin tehtiin lukematon määrä, millä varmistettiin, että tuote on halutunlaista. Tällaisessa edelläkävijähankkeessa hyvän yhteistyön tärkeä merkitys vain korostui. Sille hyvän pohjan tarjosi aikaisempi yhteistyö Chemigaten kanssa”, Esa Helenius toteaa.

Lue nämä seuraavaksi