Fimpecissä haluamme, että jokaisella on joka päivä mahdollisuus toteuttaa itseään

Toteutimme syksyllä 2022 sekä sisäisen yrityskulttuurihankkeen että ulkoisen työantajakuvatutkimuksen alamme verrokkiyrityksissä. Tulokset asiantuntijatyön arvostuksista olivat hyvin yhteneväiset. Korkealle sitoutumisen draivereissa nousivat työn itsenäisyys, keskinäinen arvostus ja hyvä henki, hyvä johtaminen sekä tärkeänä elementtinä vahvistuu myös työn ja vapaa-ajan onnistunut hallinta.

Toteutimme edellä mainitut hankkeet ymmärtääksemme entistä paremmin, millaisen yrityskulttuurin me haluamme Fimpeciin rakentaa ja toisaalta, millainen yrityskulttuuri rakentuu väistämättä tehtyjen päätösten ansiosta, esimerkiksi organisaatio- ja tiimirakenteiden tai päätöksentekomallien kautta.

Fimpecissä työskentelee eri aloille harjaantuneita asiantuntijoita. Meillä puhutaan paljon työn monipuolisuudesta, työn yksilöllisyyden muodoista ja yhteisöllisyydestä. Osa näistä teemoista konkretisoituu arjessa helposti. Esimerkiksi monipuolinen työ on ”lähes itsestään selvää”, koska asiakkaidemme hankkeet edustavat teollisuuden ja energia-alan eri sektoreiden kiinnostavinta kärkeä.

Itsenäisyys voi taas olla konkreettisimmillaan vapautta valita itse oman työn paikka. Tänä keväänä olemme rekrytoineet jo noin 30 uutta asiantuntijaa Fimpeciin. Kysymykseen siitä, voitko itse päättää teetkö töitä etänä vai toimistolla, vastaamme lähes jokaisessa tapaamisessa. Samoin keskustelemme myös osaamisesta itseohjautuvuudesta ja vuorovaikutustaidoista, jotka ovat hybridityömuotojen tärkeitä näkökulmia työssämme.

Mutta itsenäisyys on paljon muutakin. Matala organisaatiorakenne mahdollistaa päätöksenteon nopeasti ja joustavasti tiimitasolla, jolloin itseohjautuvuus korostuu: asiantuntijamme tietävät mitä ja milloin pitää tehdä, jotta hankkeet etenevät. Yrityskulttuuritutkimuksessa nousi esiin se, että itsenäisyys ei kuitenkaan tarkoita yksinäisyyttä ilman tukea. Apua ja tukea on saatavilla, ja muun muassa esihenkilön rooli sparraajana korostuu.

Johtamiskulttuuri ja ihmiskäsitys

Yrityskulttuurin yhteydessä keskustelimme meillä vallitsevasta ihmiskäsityksestä, joka vaikuttaa Fimpecin johtamiskulttuuriin. Saatoimme todeta, että jaamme luottavaisen ihmiskäsityksen, mikä tarkoittaa sitä, että luotamme osaajiimme ja siihen, että he tekevät työnsä huipputasolla, tavoitteellisesti ja sinnikkäästi.

Uskomme siihen, että niin kuin ihmistä johdetaan, sen kaltainen lopputulos on saatavilla. Emme halua turhilla säännöillä kuormittaa henkilöitä, joiden tiedämme osaavan ratkaista asioita itsekin. Emme halua rajoittaa luovuutta, joka asiantuntijoissamme on. Tämä johtaa mielestämme siihen, että henkilöille syntyy vahva käsitys sekä oman työn ja koko urankin edistämisestä. Näihin teemoihin perehdytään muun muassa kehityskeskusteluissa, mutta myös arjessa, kun tiimit suunnittelevat asiakasprojektejaan ja roolejaan.

Erilaisten kulttuurien ja taitojen arvostus sekä yhteinen päämäärä palvella asiakkaitamme laadukkaasti antaa vahvaa uskoa tulevaisuuteen

Yrityskulttuuriin liittyneissä haastatteluissa nousi vahvana esiin keskinäinen arvostus ja toisen osaamisen kunnioitus. Tiimeissä halutaan keskustella ja vaihtaa mielipiteitä asiakkaalle esitettävistä ratkaisuista. Korkeasti koulutetut, mutta ehkä hieman kokemattomammat osaajamme haluavat sparrausta kokeneilta tekijöiltä. Toisaalta kokeneet osaajamme haluavat jakaa tietojaan ja kokemuksiaan.

Uusien henkilöiden rekrytointi tiimeihin puhuttaa Fimpecin kaltaisessa kasvuyrityksessä. Hyvän tiimin tunnusmerkkeinä pidämme nimenomaan eri lahjakkuuden alueiden, persoonien ja lähestymistapojen arvostamista. Meitä kannustaa ajatus siitä, että summa on sitä suurempi, mitä erilaisempia ihmisiä meillä työskentelee. Kaikkien ei tarvitse olla samanlaisia, yhdistävä iso arvo on se, että otamme avoimin mielin uusia talentteja ja persoonia tiimeihimme mukaan.

Työn ja vapaa-ajan onnistunut hallinta

Tiimit ja esihenkilöt vastaavat siitä, että hankkeet etenevät sovitun mukaisesti. Esihenkilöiden rooli valmentajina korostuu kiireisessä arjessa: heidän on huolehdittava siitä, että ei synny tyhjäkäyntiä ja eikä myöskään liikakuormitusta ja stressiä. Ja vaikka työelämässä väistämättä syntyy kiiretilanteita, niin silloin valmentajan on pidettävä huolta siitä, että tiimi saa vastaavasti mahdollisuuksia palautumiseen.

Meillä tärkeänä tavoitteena on hyvinvoiva työarki, jossa on aina sijaa ihmiselle ennen prosesseja ja joka päivä mahdollisuus toteuttaa itseään töissä ja vapaa-ajalla. Siksi sanomme, että Fimpecissä jokaisen on itse saatava vaikuttaa työhönsä – ja että haluamme tukea toisiamme tavoitteiden saavuttamisessa.

Työ ja vapaa-aika, nehän osuvat arkiviikolla joka päivä samaan päivään. Keskustelu yhteisistä tunneista ei saa olla vaikeaa, vaan joustavaa ja arkista, sillä jokainen on oman elämänsä asiantuntija ja oman työnsä asiantuntija.

Kirjoittaja on Fimpec Group:in henkilöstöjohtaja Erica Kraufvelin-Lämsä.

Lisätietoja

Erica Kraufvelin-Lämsä, henkilöstöjohtaja, Fimpec Group Oy
puh. +358 44 7777 576 tai erica.kraufvelin-lamsa(at)fimpec.com


Jatkamme tätä keskustelua tänä keväänä myös kampanjassamme, jossa fimpeciläiset kertovat omasta itsestään, työstään ja tavastaan katsoa oman elämän perään joka päivä. Aihe on meille rakas ja tärkeä, sillä haluamme kehittää ja kasvattaa Fimpeciä kestävästi ja pitkäjänteisesti.

» Lue lisää kehityksestämme

» Lue suunnittelupäällikkö Susanna Vähäsarjan ajatuksia esihenkilön roolista

Lue nämä seuraavaksi