Fimpecin modernit johtajat, osa 1: Riitta Ilmasti

Tässä kolmeosaisessa artikkelisarjassa tutustutaan kolmeen fimpeciläiseen moderniin johtajaan. Ensimmäisessä osassa Riitta Ilmasti kertoo miten hän toteuttaa omaa arvomaailmaansa työssään ja miten tärkeät arvot Fimpecillä näkyvät.

Projektipäällikkö Riitta Ilmasti tutustui Fimpeciin kollegan kautta ensimmäisen kerran vuonna 2010 toimiessaan teollisuudessa projektipäällikkönä. Muutama vuosi sen jälkeen hän siirtyi Fimpecin leipiin ja toimi ensin Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehdasprojektissa projektikoordinaattorina. Sen jälkeen hän on toiminut pienemmissä paikallisissa hankkeissa hankesuunnittelu- ja toteutusvaiheissa projektipäällikkönä. Nyt hän on mukana Metsä Groupin Kemin biotuotetehdasprojektissa, jossa hän vastaa projektikoordinaattorina muun muassa laatudokumentaatiosta ja työmaaprosessien ohjaamisesta.

Tiimityöllä onnistumisiin

Alusta asti Fimpecin tapa tehdä töitä, asenne ja arvomaailma on tehnyt Ilmastiin vaikutuksen. Tiimityö ja yhdessä tekeminen ovat olleet aina tärkeässä osassa projekteissa. Ilmasti kuvaa projektityötä hektiseksi ja sellaiseksi, että omaa työtä ei aina voi suunnitella.

”Toki aina tehdään aikatauluja ja suunnitelmia, mutta tämä työ myös vaatii tulevien asioiden hahmottamista ja sitä, että ymmärtää mitä projektissa tulee myöhemmin eteen.”

Asioita siis valmistellaan, mutta enemmän työssä on Ilmastin mukaan kyse hetkessä elämisestä ja epämukavuusalueella olemisesta.

”Projektityö ei sovi sellaiselle kahdeksasta neljään -tyyppiselle ihmiselle, vaan pitää nauttia haasteista, joita eteen tulee.”

Haasteellisen työn tasapainona on Ilmastin mukaan kuitenkin yhteen hitsautuva rakennuttajaporukka, jossa luottamus työkavereihin on syvällä. Työtä siis tehdään aidosti yhdessä ja toisia autetaan tilanteessa kuin tilanteessa. Ilmasti myös uskoo, että Fimpecille hakeutuu sellaisia ihmisiä, joille tällainen työskentelytapa sopii. Tärkeä osa projektin onnistumista kun on juuri se työporukan yhteen hitsautuminen.

”Äänekosken biotuoteprojektissa sujuva yhteistyö oli yksi perustekijä onnistumiselle ja nyt Kemissä on nähtävissä sama. On hienoa olla osa sitä”, Ilmasti kuvailee.

Intohimo parempiin projekteihin tulee Ilmastilla esiin siten, että hän elää projekteilleen. Hän vertaa projektin johtamista lapsen kasvatukseen.

”Projekti on vähän niin kuin oma lapsi, prosessi on samanlainen. Projektin ottaa omakseen ja elää sen kanssa, tähtää yhteiseen tavoitteeseen ja lopulta luovuttaa sen sillä ajatuksella, että se pärjää itsekseen ja siitä voi luopua hyvillä mielin.”

Avoimuus avainasemassa

Modernia johtajuutta Ilmasti pyrkii tuomaan omaan työhönsä avoimuuden, rehellisyyden ja ratkaisukeskeisyyden kautta. Hän antaa esimerkin toimintatavastaan:

”Rakensimme aluevastaavan kanssa prosessille kuvauksen ja otimme siihen mukaan suunnittelijat, vastaavat ja urakoitsijan. Teimme taulukon, johon keräsimme tiedot, jotka kävimme osapuolten kanssa läpi. Mietimme mitä haluamme ja mikä olisi lopputulos, mitkä ovat kenenkin tehtävät. Kaikilla oli mahdollisuus ottaa kantaa asian onnistumiseen ja mahdollisten ongelmien ratkomiseen. Palaute oli hyvää, ja homma toimi kaikkien taholta, se oli ennen kaikkea läpinäkyvää.”

Ilmasti kokee, että moderni johtajuus näkyy Fimpecin toimintatavoissa erityisesti juuri avoimuuden kautta.

”Meillä ei ole korkeaa hierarkiaa, kaikki ovat tavoitettavissa ja kaikkiin saa ottaa yhteyttä. Kaikki voivat myös avoimesti ottaa asioita esille ja esimerkiksi palavereihin otetaan matalalla kynnyksellä aiheita käsiteltäväksi ja kaikkien kuultavaksi. Toiminta on siinä mielessä todella avointa.”

Arvot tulevat ihmisistä

Ilmasti on erityisen iloinen siitä, että Fimpecillä työtä voi tehdä omaan arvomaailmaan ja persoonaan nojaten. Hän kokee, että oman projektipäällikkökokemuksen, projektien tuntemuksen ja suurella sydämellä asioiden tekemisen avulla hän voi johtaa projektit onnistumaan. Johtajana hän haluaa olla koutsi, eikä usko autoritääriseen johtamiseen.

”Tietenkin on aina oltava joku, joka osaa ottaa vastuun ja tekee päätöksiä, mutta muuten haluan edistää yhdessä tekemistä ja tiimityötä.”

Ilmasti kertoo aikaisemmin vain haaveilleensa siitä, että työssään voisi toteuttaa omaa arvomaailmaa, mutta, että Fimpecillä se aidosti toteutuu. Luottamus, oman työn arvostus ja se, että pystyy tekemään työtään sekä itsenäisesti että muiden kanssa ovat arvoja, joita Ilmasti Fimpecillä kunnioittaa. Fimpecillä työskentely on vahvistanut sitäkin käsitystä, että arvoihin pohjautuvan työn tekeminen on myös taloudellisesti kannattavaa.

Avoimuuden lisäksi näkemyksellisyys ja suoraselkäisyys merkitsevät Ilmastille omassa työssä aivan kaikkea. Hän kokee, että kun omaa arvomaailmaa pääsee toteuttamaan omassa työssä ja kun sitä tuetaan, se kantaa myös hedelmää. Ilmastista tuntuisi mahdottomalta toimia enää toisin.

”Fimpecillä arvot ovat tulleet sisältäpäin, siitä, että työntekijät toimivat jo valmiiksi omien ja yhteisten arvojen mukaan. Ei ole saneltu ulkopuolelta, että halutaan noudattaa jotain tiettyä kaavaa. Ja sen takia Fimpecille varmaan hakeutuukin tietynlaisia ihmisiä, minkä ansiosta hyvät toimintatavat jatkuvat.”

Lue nämä seuraavaksi