Fimpec vastaa Lounavoima Oy:n Salon ekovoimalaitoksen Owner’s Engineering -palveluista

Fimpec (CTS Engtec) on valittu vastaamaan Lounavoima Oy:n rakennuttaman Salon ekovoimalaitoksen Owner’s Engineering -palveluista. CTS Engtec toimii ekovoimalaitoksen asiantuntijana projektissa ja varmistaa riittävät asiantuntijaresurssit projektiin.

Lounavoiman ekovoimalaitos tuottaa kierrätyskelvottomasta polttokelpoisesta jätteestä lähienergiaa ja laitoksen ympäristöluvan mukainen mitoitus on 120 000 t/a, joka vastaa noin 44 MW tehoa. Laitos tuottaa kaukolämpöä 180–190 GWh/a ja sähköä noin 62 GWh/a. Lounavoiman ekovoimalaitos hyödyntää arinatekniikkaa, joka täyttää tulevaisuuden päästövaatimukset.

Fimpecin (CTS Engtecin) Owner’s Engineering -sopimus on laaja. Yhtiö toimii omistajan edustajana valvoen laitetoimituksia, suunnittelua ja sovittaen yhteen laitosrakentamisen sekä rajapinnat. Onnistumisen takeena on asiakkaan intressien ja tavoitteiden huomioon ottaminen sekä laitetoimittajan ja urakoitsijoiden laadunvarmistus aikataulun ja teknisten erittelyiden osalta. Vaativa osa CTS Engtecin työstä on eri osa-alueiden rajapintojen hallinta.

Ekovoimalaitoksen peruskiven muurauksessakin paikalla ollut CTS Engtecin myyntijohtaja Juha Kemppi taustoittaa projektia.

”Laitetoimittajien alustavien ja lopullisten dokumenttien huolellinen tarkistus on tärkeä osa työtämme tällaisessa hankkeessa. Olimme mukana Ekokemin jätteenpolttolaitoksen suunnittelussa vuosina 2010–2012, mikä tuki referenssinä jo laajaa kokemuspohjaamme energiateollisuudessa. Meillä on vahva kokemus sähkönjakeluverkoista sekä sähkö- ja automaatiosuunnittelusta”.

CTS Engtecin rooli: Owner’s Engineering
Projektin kesto: 2019–2021
Tuotantokapasiteetti: 120 000 t/a, n. 44 MW

Lue nämä seuraavaksi