Fimpec vahvistaa energia-alan Owner’s Engineering -palvelujaan

Fimpecin Owner’s Engineering -palvelut ovat käytettävissä erityyppisten energiahankkeiden kaikissa vaiheissa. OE-asiakas saa käyttöönsä koko Fimpecin laajan kokemuksen ja osaamisen ja Fimpecin työntekijöille tämä tarkoittaa mielenkiintoisia ja vaihtelevia projekteja erilaisten asiakasyritysten organisaation osana.

Meneillään oleva energia-alan murros edellyttää mittavia investointeja, joissa korostuu tarve viedä ne lävitse ongelmia välttäen, lakien ja määräysten mukaisesti sekä tulevaisuuden tarpeisiin varautuen. Tämä on lisännyt Owner’s Engineering -palvelujen tarvetta energia-alan hankkeissa, mikä on havaittu Fimpecissä.

”Olemme tunnistaneet tarpeen ja tarjoamme Owner’s Engineering eli OE-palvelua fimpeciläiseltä pohjalta, jossa yhdistyy laaja energia-alan ja eri teollisuusalojen osaaminen sekä kyky toimia joustavasti osana tilaajan organisaatiota. Fimpecin kasvaessa osaamisemme ja sitä kautta kyky tuoda lisäarvoa asiakkaillemme vahvistuu vielä jatkuvasti”, kertoo Fimpecin konsultoinnin ja prosessisuunnittelun johtaja Jussi-Pekka Kuivala.

”Meillä on kokemusta erityyppisistä energia-alan hankkeista niin suunnittelun, rakennuttamisen kuin valvonnankin osalta. Tavoite on, että pystymme tarjoamaan OE-palveluja koko projektin elinkaareen konseptisuunnittelusta ja selvityksistä toteutusvaiheeseen ja laitoksen käynnistymisen jälkeisiin tarpeisiin. Osaamisemme kattaa suunnittelun, aikataulutuksen, hankintojen, projektinjohtamisen, kustannuslaskennan jne.”, jatkaa vanhempi konsultti, Janne Lavanti, joka on yksi Fimpecin energiatoimialalla OE-tehtävissä toimivista henkilöistä.

Laaja osaaminen hyödyttää tilaajaa

Toimialakohtainen erityisosaaminen on Kuivalan ja Lavantin mukaan itsestään selvä lähtökohta OE-palveluissa. Fimpecin vahvuutena on kuitenkin tämän lisäksi mahdollisuus yhdistää eri aloilta ja eri tehtävistä hankittu kokemus ja osaaminen palvelemaan asiakkaita.

”Fimpec on ollut mukana kaiken kokoisissa projekteissa erilaisella kattavuudella. Kohteet ovat vaihdelleet voimalaitoksista sellutehtaisiin ja uusiin vihreän vedyn tuotantolaitoksiin. Rooli on vaihdellut suunnittelusta rakennuttamis-, konsultointi- ja valvontatehtäviin. Sitä kautta OE-tehtävienkin hoitamiseen on tarjolla laajasti osaamista, joka ylittää alojen väliset rajapinnat. Tätä synergiaa pyrimme myös tietoisesti hyödyntämään”, Kuivala tarkentaa.

Lavanti jatkaa vielä, että hedelmällisintä ja hyödyllisintä yhteistyö on, jos Fimpec tulee hankkeeseen mukaan OE-roolissa mahdollisimman aikaisin, heti esiselvitys- ja esisuunnitteluvaiheessa: ”Silloin tehdään projektin kannalta ratkaisevia päätöksiä, jolloin myös OE-palveluista saatava hyöty on suurin. Kun on edetty rakennusvaiheeseen, on vaikea tehdä enää isoja säästöjä.”

Asiakkaan tarpeen mukaan

Keskeinen osa Fimpecin Owner’s Engineering -toimintaa on asiakkaan ja hänen tarpeidensa ymmärtäminen ja niiden mukaan toimiminen. Fimpecissä on totuttu toimimaan erilaisten asiakkaiden ehdoilla ja osana heidän organisaatiotaan.

”Meillä on valmiutta muokata toimintatapaamme asiakkaan ja projektin mukaan. Tilaaja voi olla esimerkiksi start up -yritys, joka on laitettu pystyyn tiettyä hanketta varten, jolloin prosessit ja mallit joudutaan luomaan ja kehittämään alusta asti. Toisessa ääripäässä ovat taas esimeriksi metsä- ja selluteollisuusjätit, joka tekevät miljardiluokan hankkeita yksi toisensa perään ja joissa on hyvin vakiintuneet mallit niiden läpivientiin. On todella tärkeää ymmärtää, millainen asiakas on ja mitkä ovat hankkeen lähtökohdat sekä muokata omaa toimintaa sen mukaisesti”, Lavanti pohtii.

Sama joustavuus koskee myös toimeksiannon sisältöä. OE-palvelussa kyse on ennen kaikkea tilaajan etujen valvomisesta ja tyypillisesti tilaajat käyttävät sitä EPC- eli kokonaistoimituksissa valvomaan toimittajan tekemää suunnittelua ja toteutusta. Fimpecin OE-palveluja voidaan kuitenkin hyödyntää rajatummissakin tehtävissä.

”Esimerkiksi tällä hetkellä olemme mukana P2X Solutionsin Harjavallan vedyn tuotantolaitoshankkeessa valmistelemassa hankintoja. Samoin olemme mukana Tampereen sähkölaitoksen lämpöpumppuhankinnassa OE-periaatteella”, Kuivala kertoo.

”Hankkeessa puemme päälle tilaajan pelipaidan ja kun olemme syvällä asiakkaan organisaatiossa, He saavat käyttöönsä asiantuntijamme ammattitaitoiset näkemykset ja kokemuksen aiemmista hankkeista sekä laajemmin koko Fimpecin osaamisen eri toimialoilta. Asiantuntijoillemme on selkeä vahvuus, että he voivat keskustella asioista asiakkaan lisäksi oman organisaation eri asiantuntijoiden kanssa ja tarvittaessa tuoda hankkeeseen mukaan lisäresursseja”, Lavanti toteaa vielä asiakkaalle koituvasta hyödystä Fimpecin kanssa työskenneltäessä.

Lue nämä seuraavaksi