Fimpec johtaa Sibanye-Stillwaterin Keliber-litiumhankkeeseen kuuluvan rikastamon rakentamista Kaustisella

Euroopan ensimmäiseen integroituun litiumhankkeeseen kuuluvan Sibanye-Stillwaterin Keliber-rikastamon rakennustyöt ovat täydessä vauhdissa Kaustisen Päivänevalla. Fimpec vastaa hankkeessa rakentamisen johtamisesta, HSE-palveluista sekä kustannus- ja asennusjohtamisesta.

Sibanye-Stillwaterin Keliber-litiumhanke koostuu rakenteilla olevasta rikastamosta Kaustisella, Kokkolan suurteollisuusalueella valmistumassa olevasta litiumjalostamosta ja seitsemästä lähellä Keliber-rikastamoa sijaitsevasta litiumesiintymästä. Keliber-litiumhanke on Euroopan ensimmäinen omaan malmiin perustuva integroitu kokonaisuus, joka tulee kehittämään vastuullista akkulaatuisen litiumhydroksidin tuotantoa. Litiumhydroksidi on olennainen osa litiumioniakkuja.

Kaustisen Päivänevalle rakennettavan Keliber-rikastamon arvioitu vuotuinen tuotantokapasiteetti on 200 000 tonnia spodumeenrikastetta, joka kuljetetaan jalostettavaksi noin 70 kilometrin päähän Keliber-litiumjalostamolle Kokkolaan. Malmi rikastamoon tuodaan tulevista kaivoksista, joista kahden ensimmäisen käyttöönottoa valmistellaan parhaillaan.

Rikastamoalueen maanrakennustyöt käynnistyivät marraskuussa 2023 ja varsinaiset rakennustyöt toukokuussa 2024. Työntekijöitä työmaalla on tällä hetkellä 90, ja määrä kasvaa noin 150 syksyllä ja enimmillään työntekijöitä on alueella noin 300, kun laitteiden asennus käynnistyy loppuvuodesta. Tuotantokäyttöön Keliber-rikastamo otetaan suunnitelmien mukaan vuoden 2026 aikana.

Fimpecille sopiva edelläkävijähanke

Fimpec valittiin mukaan Keliber-rikastamon rakentamiseen syksyllä 2023. Sen vastuulla hankkeessa on rakentamisen johtaminen, kustannusjohtaminen, HSE-palvelut ja myöhemmässä vaiheessa asennusjohtaminen. Fimpecin Kokkolan alueen projektinjohtopalveluiden operatiivinen johtaja Olli-Matti Airiola arvioi, että kyseessä on Fimpecin osaamiseen sopiva ja todella mielenkiintoinen hanke.

”Rikastamon rakennuttaminen työllistää seuraavan parin vuoden ajan toistakymmentä asiantuntijaamme, joten jo tästä näkökulmasta se on meille tärkeä hanke. Siinä yhdistyvät myös Fimpecin ydinosaamista olevat kaivannaisteollisuus, mineraalien jatkojalostus ja puhdas siirtymä, joten se soveltuu meille hyvin. Ja onhan sekä Fimpecin että asiantuntijoidemme näkökulmasta hienoa osallistua tällaiseen Suomen teollisuushistorian näkökulmasta ainutlaatuiseen edelläkävijähankkeeseen, joka tuo maahamme uudenlaista teollista toimintaa ja jolla on merkittävä työllistävä vaikutus Keski-Pohjanmaalla.”

Airiola muistuttaa vielä, että kyseessä on erityistä osaamista vaativa hanke, jossa Fimpec pääsee hyödyntämään laajaa kokemustaan ja asiantuntemustaan. Varsinaisten tuotantohallien rakentaminen on vain osa projektia.

”Vesiensuojelujärjestelmät muodostavat merkittävän osan hankkeesta ja teollisuusrakentamiselle tyypilliseen tapaan rakennustöiden ja laiteasennusten yhteensovittaminen on ensiarvoisen tärkeää. Rakennustöitä on myös yhteensovitettu samanaikaisesti tuotantokuntoon valmisteltavan Syväjärven kaivostyömaan kanssa. Synergiaetua on haettu siitä, että kaivosalueelta poistettua kiviainesta on murskattu rikastamon rakennustyömaan tarpeisiin. Tähän monimutkaiseen yhtälöön tarjoamme asiakkaallemme turvallisuutta, kustannustehokkuutta ja varmuutta.”

Lisätietoja

Olli-Matti Airiola

operatiivinen johtaja,
projektipalvelut, Kokkola

PROJEKTINJOHTOPALVELUT

Lue nämä seuraavaksi