Suomalainen Fimpec kasvoi kansain­väli­seen mitta­kaavaan – moderni projektijohto vaatii rohkeaa asennetta yhteistyöhön

Suunnitteluyhtiö CTS Engtec Oy:n, projektinjohtoon erikoistuneen Fimpec Oy:n sekä energia-alan erityisasiantuntija Fundacon Oy:n muodostama konserni toimii jatkossa yhteisen Fimpec-nimen alla. Uuden Fimpec-konsernin tähtäimessä on voimakas kansainvälinen kasvu toimialalla, jossa joustava ongelmanratkaisu projektijohdossa vähentää merkittävästi hankkeiden riskejä ja kustannuksia. Moderni johtajuus monipuolistaa alan asiantuntijoiden työnkuvaa ja roolia ongelmanratkaisijoina.

Teollisuuden ja energia-alan vaativien kohteiden projektikonsultti sekä kiinteistö- ja infrasektorin erityisasiantuntija Fimpec haluaa jatkossa entistä paremmin erottua modernina johtajana perinteisellä toimialalla. Investointihankkeissa se tarkoittaa totuttujen roolien purkamista avoimen ja keskustelevan ongelmanratkaisun ehdoilla.

”Meidän on oltava valmiita ja aidosti halukkaita kuunteluun, yhteistyöhön ja keskusteluun”, kuvailee Fimpec Group Oy:n toimitusjohtaja Antti Lukka. ”Perinteisesti projekteissa on aina tietyt roolit, mutta me uskomme, että parempi tulos saadaan, kun ongelmanratkaisua lähestytään yhteisen hankkeen eikä roolien näkökulmasta. Meidän liiketoimintahan syntyy siitä, että projektit ovat luonteeltaan monimutkaisia ja vaikeita”, kiteyttää Lukka. ”Mutta meillä on intohimo tehdä niistä onnistuneita.”

Käytännössä palvelukokonaisuudet on aina sovitettava hankkeeseen ja asiakkaan tarpeeseen. Joustavuus koskee niin prosesseja, rakentamisen ratkaisujen hakemista kuin suhdanteet huomioivaa aikatauluakin. Lukan mukaan juuri kokonaisuuksien kohtaamistapa ja yhteistyöhalukkuus erottaa projektijohdon toimijat toisistaan: usein pelätään, että uudenlaista ratkaisua esittävä joutuu maksumieheksi. Fimpecin integroitu projektinjohtotapa hyödyttää kaikkia, ja IPD-toteutusmalli (”integrated project delivery”) toimii myös osakokonaisuuksina – toimintatapa ratkaisee.

”Jokainen projekti on aina täynnä ongelmia ja haasteita. Yksi toimija voi kyllä luoda monia ongelmia, mutta kukaan toimija ei pysty ratkaisemaan yksin yhtäkään ongelmaa”, summaa Lukka. ”Haasteet ratkotaan parhaiten niin, että tullaan samaan pöytään eikä huudella naapuripöydästä.”

Tavoitteena lähivuosina 50 miljoonan euron liikevaihto ja alan parhaat osaajat

Fimpecin juuret ovat suomalaisissa yrityksissä, joiden omistajat ovat olleet alusta asti mukana myös operatiivisessa toiminnassa. Sitoutunut omistajuus on tuonut vakaata rahoituspohjaa ja vahvistanut Fimpecin monipuolista osaamista.

”Kasvustrategiamme on toteutunut erittäin luontevasti yritysostojen ja liiketoiminnan kehityksen myötä. Yhtenäisen Fimpec-brändin myötä ulkoinen olemus vastaa nyt päivittäistä palvelutoimintaamme. Se mihin tähtäsimme muutama vuosi sitten, on jo todella lähellä”, kuvaa Lukka.

”Yritysostoilla tehty kasvu tukee orgaanista kasvua silloin, kun eri yritysten vahvuudet täydentävät toisiaan. Fimpecin juuret ovat eri yhtiöissämme, joilla on ollut hyvin vähän päällekkäisyyksiä: palvelutarjonta kattaa luontaisesti sekä projektin elinkaaren että projektissa tarvittavat palvelut. Nyt haetaan tehoja yhtenäisyydestä ja yhteisestä päämäärästä, ja samalla tuodaan lisäarvoa olemassa olevalle palvelulle.”

Kolmessa vuodessa liikevaihtonsa kolminkertaistanut konserni tähtää lähivuosina 50 miljoonan euron liikevaihtoon ja kansainväliseen kasvuun erityisesti Baltiassa, Ruotsissa, Saksassa ja Etelä-Amerikassa. Projektiviennin lisäksi kasvua haetaan suorista ulkomaisista asiakkuuksista. Tällä hetkellä noin kolmannes liikevaihdosta tulee ulkomailta, 3-5 vuoden sisällä osuus on tarkoitus nostaa 50 prosenttiin.

Kotimaassa työn alla on esimerkiksi MetsäFibren uuden biotuotetehtaan rakennuttamisen johtaminen Kemissä, jossa Fimpec on ollut mukana rakentamassa hankkeen läpivientitapaa jo varhaisessa suunnitteluvaiheessa.

Asiantuntijoiden saatavuus kasvavalla toimialalla on pakottanut myös Fimpecin miettimään, miten eläköityvien ikäluokkien tilalle saadaan parhaat osaajat, tämän päivän asiantuntijoita kiinnostavalla työnkuvalla. Tähän asti Fimpec on pärjännyt hyvin, mikä Lukan mukaan selittyy Fimpecin joustavalla kulttuurilla, kovalla kehitystahdilla ja alan haastajastatuksella. Kasvuyhtiössä tarvitaan kuitenkin jatkuvasti uusia tekijöitä.

”Kasvu ja työelämän murros ovat edellyttäneet meiltä selkeää muutosta siihen, miten asiantuntijoita johdetaan ja motivoidaan yksilöllisesti. Se on jotain ihan muuta kuin pelkkää pitkän päivän tekemistä Talvisodan hengessä. Tämä aika on onneksi ohi. Työn pito tulee kiinnostavuudesta, ja työtehtävissä on näyttävä sama modernius ja ketteryys kuin yrityksessäkin”, Lukka pohtii.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
Antti Lukka, puh. 040 535 0626
Toimitusjohtaja, Fimpec Group Oy

Lisätietoa:

Fimpec-konsernin muodostavat Fimpec Engineering Oy (CTS Engtec Oy), Fimpec PMO Oy (Fimpec Oy), Fimpec Energy Oy (Fundacon Oy), Fimpec Energy AB (Fundacon AB), Fimpec DeutschlandGmbH, Fimpec Uruguay S.A, Fimpec Chile SpA, SystemTest OÜ ja Fimpec Group Oy (Smaragdus Oy). Nimenmuutoksilla ei ole suoraa muutosvaikutusta yhtiöiden operatiiviseen toimintaan tai asiakassuhteisiin.

Fimpec on projektijohtamiseen ja suunnitteluun erikoistunut huippuosaaja. Toimimme projektikonsulttina energia-alan ja teollisuuden suurissa investointihankkeissa sekä erityisasiantuntijana kiinteistö- ja infrasektoreilla. Meillä työskentelee 260 ammattilaista 7 maassa, ja liikevaihtomme vuonna 2020 oli 25,7M€.
Johdamme projektisi kokonaisvaltaista onnistumista.

Lue lisää: www.fimpec.com

Lue nämä seuraavaksi