Fimpec oli suunnitte­lemassa ja toteuttamassa ainutlaatuista biopolymee­rien tuotanto­laitosta Chemigate Oy:lle

Lapualla käynnistyi vuoden 2023 alussa maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen polysakkaridien modifiointilaitos Chemigate Oy:n ja International Flavors & Fragrances Inc:n (IFF) ja yhteisenä hankkeena. Fimpec hallinnoi ja koordinoi projektia ja vastasi sen suunnittelusta.

Chemigate Oy:n Lapuan tehtaalla otettiin vuoden alussa käyttöön maailman ensimmäinen uuden tyyppisten polysakkaridien modifiointilaitos. Uusi prosessi jatkojalostaa teknisiä polysakkarideja eli ns. biopolymeereja. Näillä tuotteilla voidaan korvata useissa käyttökohteissa muun muassa öljypohjaisia synteettisiä ja heikosti biohajoavia polymeerejä, jotka ovat olleet kuluttaja- ja teollisuustuotteiden suosituin ratkaisu lähes vuosisadan ajan.

”Nyt valmistunut tehdaslaajennus on Chemigate Oy:n merkittävin investointi vuonna 2012 valmistuneen tärkkelysten kuivamodifiointitehtaan jälkeen. Fimpec:n asiantuntijat olivat toteuttamassa myös tätä edellistä merkittävää tehdasprojektiamme ja he ovat olleet mukana myös monissa muissa hankkeissamme”, kertoo Chemigate Oy:n teknologiajohtaja Aki Laine.

”Tehdaslaajennus on Chemigatelle merkittävä uusi avaus ja täydentää osuvasti tärkkelysten modifiointiin perustuvaa liiketoimintaamme. Fimpecin roolia haastavan investointihakkeen onnistuneessa toteuttamisessa oli merkittävä”, hän vielä toteaa.

Onnistunut projekti vaati hyvää yhteistyötä, monipuolista osaamista ja uusien menetelmien hyödyntämistä

Edelläkävijälaitoksen suunnittelu ja toteutus oli haastava kokonaisuus, jota vietiin eteenpäin Chemigaten, sen yhdysvaltalaisen kumppanin IFF:n ja Fimpecin tiiviillä yhteistyöllä. Fimpecin osuuteen projektissa sisältyivät projektinhallinta, hankinnat, prosessisuunnittelu, tehdassuunnittelu, putkistosuunnittelu, sähköinstrumenttisuunnittelu, mekaaninen ja putkistoasennusvalvonta, SIA-valvonta, testaus sekä osallistuminen käyttöönottoon.

”Suunnittelimme ja toteutimme tarvittavan tuotantoprosessin sekä tarvittavan laajennusosan käynnissä olevan tuotantolaitoksen yhteyteen. Meiltä projektissa oli mukana toistakymmentä henkilöä”, hankkeen projekti-insinöörinä toiminut Esa Helenius Fimpeciltä tiivistää.

”Chemigaten ydinosaamista olevan polysakkaridien modifioinnin lisäksi projektissa tarvittiin osaamista projektin hallinnoinnista ja koordinoinnista, korkeahygieenisestä prosessista, tehokkaasta energiakäytöstä, sopivista prosessilaitteista, tehokkaasta tuotannonohjauksesta, älykkäästä automaatiosta jne. Projekti antoi meille mahdollisuuden käyttää osaamistamme laajasti vaativan tehdasprojektin toteutuksessa”, hän jatkaa.

Tärkeässä roolissa suunnittelussa oli Fimpecin kehittämä virtuaaliympäristö CAVE (Computer Assisted Virtual Environment), jota käytettiin suunnitelmien katselmointiin. Näin pystyttiin optimoimaan tilankäyttöä ja sijoitettua huoltokohteet paikkoihin, jossa ne ovat helposti saavutettavissa.

Tuotanto käynnistyi tammikuussa 2023

Rakentaminen Lapualla käynnistyi elokuussa 2021, ensimmäinen tuotantoerä valmistui vuoden 2023 alkupäivinä ja toimitukset maailmalle ovat käynnistyneet. Haasteita hankkeelle aiheutti koronapandemia, joka vaikeutti ennen kaikkea hankintoja.

”Kyseessä oli todella mielenkiintoinen ja haastava hanke. Laboratoriotestejäkin tehtiin lukematon määrä, millä varmistettiin, että tuote on halutunlaista. Tällaisessa edelläkävijähankkeessa hyvän yhteistyön tärkeä merkitys vain korostui. Sille hyvän pohjan tarjosi aikaisempi yhteistyö Chemigaten kanssa”, Helenius toteaa.

Lisätietoja

Joni Heino, operatiivinen johtaja, suunnittelupalvelut, Fimpec, Turku
puh. +358 40 728 3584 tai joni.heino(at)fimpec.com

Esa Helenius, EIA Engineering, Fimpec, Turku
puh. +358 40 5840 881 tai esa.helenius(at)fimpec.com


International Flavors & Fragrances Inc (IFF) on johtava maailmanlaajuinen ainesosien ja ratkaisujen toimittaja, joka toimii elintarvike- ja juomateollisuuden, kodin- ja kauneudenhoitotuotteiden sekä terveys- ja hyvinvointituotteiden markkinoilla.

Chemigate Oy on modifioituja tärkkelyspohjaisia side- ja liima-aineita tekniseen käyttöön valmistava ja myyvä suomalainen yhtiö. Chemigate kuuluu Berner-konserniin.

Lue nämä seuraavaksi