Fimpec Energy Services vastaa energia­murroksen aiheuttamaan kovaan kysyntään

”Fimpec on panostanut energiatoimialan osaamiseen ja palveluihin jo vuosien ajan rinnakkain asiakastarpeiden kehityksen kanssa. Kasvun myötä on tullut aika ottaa seuraava askel ja perustaa puhtaasti energialiiketoimintaan keskittyvä yksikkö, Fimpec Energy Services”, kertoo Fimpec Groupin toimitusjohtaja Jukka Nieminen.

Fimpecin asiakkaat edustavat energiatoimialaa monipuolisesti: toisella laidalla ovat sähkön jakeluyritykset, jotka panostavat verkkoihin uusiutuvan energian tuotannon kasvaessa merkittävästi. Toisessa ääripäässä ovat uusia energian tuotanto- ja varastointiratkaisuja kehittävät ja toteuttavat start-up-yritykset.

”Näiden välissä on iso joukko aktiivisia, energiamurroksen eri vaiheissa toimivia teollisuuden, infran ja kiinteistöalan toimijoita, joiden tavoitteena on siirtyä tuotannossaan uusien, puhtaampien ratkaisujen käyttäjiksi”, kertoo Sami Nissinen. Nissinen on nimitetty Fimpec Energy Services -yksikön operatiiviseksi johtajaksi 3.1.2023 alkaen.

Energiamurrosta vauhdittavat tiukkojen tavoitteiden lisäksi uusien teknologioiden nopea kehitys ja käyttöönotto

Ratkaiseva asia energiamurroksessa on sähköistyminen eli siirtyminen fossiilisesta energiasta uusiutuvalla tavalla tuotettuun sähköön. Lämmöntuotannon sähköistämisessä tarvitaan uusia teknologioita. Polttamalla tuotetusta lämmöstä siirrytään esimerkiksi sähkökattiloihin, lämpöpumppuihin ja geotermisen energian hyödyntämiseen.

”Asiakkaamme ovat ottaneet käyttöön uusia ratkaisuja ja teknologioita uusissa ja nykyisissä laitoksissa kiihtyvällä tahdilla. Näissä projekteissa autamme asiakkaitamme kokonaisvaltaisesti esisuunnittelusta toteutukseen asti, tarpeen mukaan vaihdellen”, kuvailee Sami Nissinen.

Vetytalouden kehityksessä ollaan Suomessa aallonharjalla – Fimpec mukana jo ensimmäisissä projekteissa

Uusiutuvalla sähköllä tuotettu vety, niin kutsuttu vihreä vety, mahdollistaa päästöjen leikkaamisen sielläkin, missä suora sähköistäminen ei ole mahdollista. Vety tarjoaa myös mahdollisuuden sähkön ylituotannon varastoimiseen synteettiseksi polttoaineeksi, jota voidaan käyttää sähkön ja lämmön kulutuksen sekä tuotannon vaihtelun tasoittamiseen.

”Vaikka vetytalouteen liittyvä osaamisemme on vakuuttavaa, niin voimme myös ylpeänä sanoa, että hankkeet ovat niin tuoreita ja uusia, että me opimme ja omaksumme koko ajan uusia asioita. Olemmehan me aallonharjalla yhdessä asiakkaidemme kanssa”, Nissinen sanoo.

Energiapalveluiden kysyntä on poikkeuksellisen korkealla tasolla

Energiakysymyksiä ei voi kokonaan erottaa omaksi aihepiirikseen, koska ne leimaavat vahvasti niin teollisuuden, rakentamisen kuin infrasektorinkin asiakkaiden päätöksiä.

”Energiaosaamisen tarve koskettaa meitä kaikkia. Syventämällä ja laajentamalla osaamistamme pystymme sekä tarjoamaan ratkaisuja erityiskysymyksiin että tarjoamaan koko Fimpecin organisaation kautta vahvaa energiaosaamistamme kaikille asiakkaillemme”, Sami Nissinen vakuuttaa.

Kohdennettua osaamista energiateollisuuden vauhtiin vastaten

Sami Nissisen kanssa energialiiketoimintaa kehittää Susanna Vähäsarja, joka on nimitetty energiayksikön suunnittelupäälliköksi. Hän kertoo, että kaikki uudessa yksikössä työskentelevät henkilöt ovat perehtyneet syvällisesti energiatoimialaan.

”Energiamurrokseen liittyvät toimeksiannot työllistävät jo nyt kymmeniä henkilöitä Fimpecissä. Meillä on jatkuvasti auki lukuisia uusia rooleja energiasuunnittelun alueella. Tehtäväni on tarjota energiasuunnittelun parhaille osaajille erinomaiset työskentelyolosuhteet sekä mielenkiintoisimmat projektit.”

Fimpec Energy Services vastaa energiasektorin asiakkaiden tarpeisiin

”Samaan aikaan kun julkinen keskustelu käy vihreän siirtymän ja vetytalouden teemojen ympärillä, on asiakkaillamme suuri paine toteuttaa energiasektorin murrokseen liittyviä hankkeita. Haluamme tukea tätä muutosta Fimpec Energy Services -yksikön avulla. Tavoitteenamme on seuraavan kahden vuoden aikana kasvaa orgaanisesti yli 100 hengen yksiköksi, mahdollisten yritysostojen nopeuttaessa tahtia”, kertoo Jukka Nieminen, Fimpec Groupin toimitusjohtaja.

Fimpec on projektijohtamiseen ja suunnitteluun erikoistunut huippuosaaja. Toimimme projektikonsulttina niin teollisuuden ja energia-alan suurissa investointihankkeissa kuin erityisasiantuntijana kiinteistö- ja infrasektoreilla. Liikevaihtomme vuonna 2021 oli 30,3 miljoonaa euroa ja työllistämme yli 350 huippuasiantuntijaa Suomessa ja ulkomailla.

Lisätietoja

Jukka Nieminen

toimitusjohtaja, Fimpec Group Oy
toimitusjohtaja, Fimpec Engineering Oy

FIMPEC GROUP

jukka.nieminen@fimpec.com

+358 40 557 4547

Sami Nissinen

liiketoimintajohtaja

ENERGIAPALVELUT

sami.nissinen@fimpec.com

+358 40 348 5401

Susanna Vähäsarja

operatiivinen ja kehitysjohtaja

ENERGIAPALVELUT

susanna.vahasarja@fimpec.com

+358 40 348 5664

Lue nämä seuraavaksi