Fimpec vastaa päätoteuttajan velvollisuuk­sista Kittilän kultakaivoksen Päätaso 900 -projektissa

Päätaso 900 -projektissa Agnico Eagle Finland Oy rakennuttaa Kittilän kultakaivokseen uutta päätasoa 900 metrin syvyyteen. Fimpec Oy vastaa hankkeessa päätoteuttajan velvollisuuksista yhteistyössä tilaajan kanssa.

Agnico Eagle Finland Oy:n Kittilän kaivos on Euroopan suurin kultakaivos. Meneillään olevassa Päätaso 900 -projektissa kaivokseen rakennetaan vuoden 2023 loppupuolelle mennessä uusi päätaso, joka mahdollistaa rikkaan kultaesiintymän hyödyntämisen entistä syvemmällä ja jatkaa kaivoksen toimintaa tämänhetkisten arvioiden mukaan 2030-luvun puoliväliin saakka.

Uudelle päätasolle sijoittuvat kaivoksen laajentamiseen tarvittavat henkilöstö-, huolto- ja tekniset tilat. Maata louhitaan noin 75 000 kuutiometriä ja tilojen pinta-ala on yhteensä 12 000 neliömetriä.

Projekti toteutetaan kahdessa vaiheessa, jossa ensimmäisessä rakennetaan muun muassa ruokala, pysäköintitilat ja henkilöstön tilat ja toisessa vaiheessa huoltohalli, korjaamo- ja ajoneuvopesutilat sekä päävarasto. Ensimmäisen vaiheen rakennustyöt käynnistyivät elokuussa 2020 ja tilojen luovutus on syyskuussa 2021. Toisen vaiheen louhintatyöt ovat myös käynnistyneet ja rakennustyöt valmistuvat vuoden 2023 jälkimmäisellä puoliskolla.

Fimpecin rooli Kittilän kaivoksen laajentamisessa

Fimpec Oy vastaa Päätaso 900 -projektin toteutusvaiheessa projektipäällikön, työmaapäällikön, työturvallisuuskoordinaattorin sekä talotekniikan asiantuntijan ja valvojan tehtävistä.

”Huolehdimme hankkeessa päätoteuttajan velvollisuuksista tietenkin tiiviissä yhteistyössä tilaajan kanssa. Tehtäväkenttä on laaja ja siihen kuuluu muun muassa töiden yhteensovittamista ja valvontaa, kustannusseurantaa ja ohjausta sekä vastuu työturvallisuudesta kokonaisuutena”, kertoo Fimpecin projektipäällikkö Tiina Vanhanarkaus, joka työskentelee kokoaikaisesti kaivostyömaalla.

Meneillään oleva projekti on jatkoa Agnico Eagle Finland Oy:n ja Fimpec Oy:n pitkään jatkuneelle yhteistyölle Kittilässä. Päätaso 900 -projektissa Fimpec on ollut mukana jo vuodesta 2018 lähtien hankkeen valmistelu- ja suunnitteluvaiheessa, jossa se vastasi suunnittelun valmistelusta ja ohjauksesta sekä budjetoinnista ja kustannusvalvonnasta.

Sitä ennen Fimpec vastasi projektikonsultoinnista, rakennustöiden projektinjohdosta ja valvonnasta sekä HSE-valvonnasta Keskuspumppaamo-projektissa vuosina 2018–2019. Pastalaitoksen, kuilun ja rikastamon laajennuksessa vuosina 2017–2020 Fimpecin vastuulla olivat rakennuspäällikön tehtävät.

Maan alla töitä tehdään erityisessä ympäristössä

Syvällä maan alla työskentely vaatii tarkkaa etukäteissuunnittelua ja asettaa myös joitakin rajoitteita toiminnalle. Tiina Vanhanarkauksen mukaan varsinainen rakennustyö on kuitenkin samanlaista kuin maan päälläkin.

”Töiden sujuvan etenemisen ja logistiikan toimivuuden varmistaminen vaatii tarkkaa työnsuunnittelua, koska ollaan syvällä ja matka maanpinnalle vie aikaa. Samasta syystä myös työturvallisuuteen ja etenkin paloturvallisuuteen pitää kiinnittää tavallistakin suurempaa huomiota ja niitä varten on tarkat ohjeistukset. Räjäytysten vuoksi on myös tarkkaan määritelty, milloin alueella voi työskennellä, koska niiden aikana alueen on oltava tyhjä.”

”Muuten tämä on normaali työmaa, jossa tiloja rakennetaan kuten maan päälläkin. Etuna täällä on kuitenkin se, että olosuhteet ovat tasaiset vuoden ympäri. Haittana eivät ole pakkaset, tuulet, sateet eivätkä helteet”, hän kertoo.

Lue nämä seuraavaksi