Jujo Thermalin Shieldplus-pakkaus­materiaalin tuotantotilojen rakennustyöt valmistuivat

Fimpec (CTS Engtec Oy) tarjosi Jujo Thermalille teknisiä suunnittelu- ja konsultointipalveluja esisuunnitteluvaiheesta käyttöönottoon saakka investointihankkeessa, jolla mahdollistettiin uuden, ympäristöystävällisen Shieldplus-tuotesarjan tuotanto.

Euran Kauttualla toimiva Jujo Thermal Oy on tuomassa markkinoille uuden, ympäristöystävällisen Shieldplus-pakkausmateriaalin. Teollisen tuotannon aloittamiseksi yhtiön tehtaassa tehtiin mittavia rakentamis- ja uudistamistöitä, joissa tuotantotilojen pastakeittämöä laajennettiin vastaamaan uuden tuotesarjan tuotannon tarpeita. Projekti valmistui aikataulun mukaisesti syyskuussa 2020.

Fimpec (CTS Engtec Oy) osallistui projektiin esisuunnitteluvaiheesta lähtien ja vastasi mekaanisesta, teräsrakenne-, prosessi-, sähkö-, automaatio- ja lvi-suunnittelusta. Suunnittelupalvelujen lisäksi CTS Engtec tarjosi Jujo Thermallille projektihallinnan tukea, osallistui hankintoihin ja vastasi rakennusvaiheessa asennusvalvonnasta mekaanisen, teräsrakenne-, automaatio- ja lvi-asennusten osalta sekä käyttöönotosta prosessin osalta. Myös dokumentoinnin hallinta järjestettiin CTS Engtecin järjestelmän kautta.

Projekti vietiin lävitse hyvällä yhteistyöllä

Nyt toteutettu projekti on jatkoa yhtiöiden pitkään jatkuneelle yhteistyölle. CTS Engtec on ollut aikaisemmin mukana toteuttamassa Jujo Thermalille laitteistojen kehityshankkeita, joten toimiala, tehtaan prosessit, laitteistot ja putkistot olivat entuudestaan tuttuja.

– CTS Engtec olikin meille luonteva valinta yhteistyökumppaniksi. Kokemukset edellisestä isosta yhteisestä projektista 15 vuotta sitten olivat hyvät, ja kun samoja tekijöitä oli nytkin mukana, meillä oli alusta lähtien vahva luottamus siihen, että lopputulos on hyvä, projektipäällikkö Juha-Pekka Kaivola Jujo Thermalista kertoo.

– Odotukset toteutuivat myös käytännössä. Yhteistyö sujui hyvin, ongelmia ei ollut ja pysyimme aikataulussa. Projektissa mukana olleita CTSE:n henkilöitä täytyykin kiittää niin projekti- kuin prosessiosaamisesta. Osaltaan sujuvuudessa auttoi varmasti sekin, että he tunsivat tehtaan ennalta hyvin, hän jatkaa.

Hyvää yhteistyötä ja projektin sujuvaa etenemistä kiittävät myös CTS Engtecissä hankkeen projektipäällikkönä toiminut Harri Soininen sekä mekaanisesta suunnittelusta ja työmaan koordinoinnista vastannut Matti Gren.

– Teimme koko hankkeen ajan tiivistä yhteistyötä. Kiireisimmässä suunnitteluvaiheessa pidimme kokouksia kerran viikossa, ja Matti Gren CTS Engtecin Turun toimipisteestä oli Kauttualla paikan päällä yhteyshenkilönämme koko suunnittelu- ja rakennusvaiheen ajan. Näin pystyimme vastaamaan asiakkaan kysymyksiin ja reagoimaan muutostarpeisiin nopeasti, Soininen toteaa.

– Etua oli siitä, että olen itse ollut mukana aikaisemmissa Jujo Thermalin projekteissa ja tässäkin projektissa alusta lähtien. Tärkeä rooli oli myös Turun toimipisteessämme työskentelevällä Kai Kuopalla, joka tuntee Kauttuan tehtaan perusteellisesti aikaisempien projektien ansiosta. Tällainen asiakkaan sitoutuminen jatkuvuuteen motivoi myös meitä suunnittelijoita samoin kuin lopputuotteen ympäristöystävällisyys ja tärkeys kuluttajille, Gren täydentää.

Osaamista eri toimipisteistä

Projektissa hyödynnettiin CTS Engtecin eri toimipisteiden osaamista. Päävastuu kannettiin paikallisesti Turun toimistossa ja osa suunnittelusta tehtiin Kouvolassa.

– Tämä on meillä hyväksi havaittu toimintatapa, joka tarjoaa joustavuutta resurssien suhteen. Koska työtä tehdään samassa suunnitteluympäristössä, ei ole sinänsä väliä, missä työpöytä sijaitsee, Soininen toteaa.


SHIELDPLUS®-tuotesarja on tarkoitettu erityisesti elintarviketeollisuuden pakkauksiin. Se on valmistettu paperipohjaisesta materiaalista, jolla on erinomaiset suojaominaisuudet happea, kosteutta ja tuoksuja vastaan. Puupohjaisista kuiduista koostuva, täysin kierrätettävä materiaali on päällystetty vesipohjaisella suojapäällysteellä.

Jujo Thermal Oy on Kauttualla sijaitseva erikoispapereita valmistava yritys, joka valmistaa lämpöherkkiä ja päällystettyjä papereita etiketti-, lippu- ja kuittikäyttöön. Tuotteista valtaosa menee vientiin. Yritys on perustettu vuonna 1992. Se työllistää noin 200 henkilöä ja vuosittainen liikevaihto on noin 100 miljoonaa euroa. Jujo Thermalin omistaa japanilainen Nippon Paper

Lue nämä seuraavaksi