Euroarce Minería S.A

Kannattavuuselvitys teollisuusmineraalien käsittelylaitoksen modernisoimiseksi

Fimpec on toteuttanut Euroarce Minería S.A:n kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti kannattavuusselvityksen Rio Pirón Feldspar -vaahdotuslaitoksen modernisoimiseksi. Kohde sijaitsee Navas de Orossa, Espanjanssa.

Toimiala

Muu teollisuus

Palvelut

Suunnittelu

Projektista

Euroarce on SAMCA-konsernin raaka-ainedivisioona. Sen tuotantolaitokset toimittavat mineraaleja lasi- ja valimoteollisuuteen, tulenkestäviin materiaaleihin sekä maatalouteen. Konsernilla on yli 20 kaivosaluetta ja rikastuslaitosta Euroopassa.

Fimpecin rooli

Fimpecin palvelu kattoi kaikki kannattavuusselvityksen edellyttämät tehtävät. Projektin aluksi Fimpecin prosessiasiantuntijat, Michael Haas ja Pelin Altinkaya siirsivät liikkuvan laboratorion Espanjaan. Kolmen viikon aikana suoritettiin yli 50 laboratoriomittakaavaista vaahdotuskoetta ja viikon kestänyt työmaa-auditointi. Samanaikaisesti keskusteltiin asiakkaan kanssa hankkeeseen liittyneistä tarpeista ja tavoitteista.

Kolmen viikon aikana kerätyn valtavan tietomäärän perusteella luotiin simulaatiomallit optimoidun kokoonpanon määrittämiseksi jalostuslaitoksen modernisointia varten. Nykyiset laitteet tarkastettiin ja optimoitiin samaan aikaan kun malliin lisättiin uusia, tarvittavia laitteita.

Optimoidun virtauskaavion määrittämisen jälkeen luotiin massa- ja vesitaseet sekä mitoitettiin kaikki laitteet. Laitteista laadittiin tarjouspyynnöt kolmelle toimittajalle ja laitetoimittajien tietojen ja Fimpecin asiantuntemuksen pohjalta valmistettiin CAPEX- ja OPEX-laskelmat sekä luotiin alustavat 3D-mallit AutoCAD-mallinnuksena.

SANOTTUA

Onnistunut projekti

”Modernin laboratoriolaitteiston sekä meidän ja Fimpecin välisen, erittäin hyvin sujuneen yhteistyön ansiosta onnistuimme toteuttamaan suuren määrän testitöitä paljon lyhyemmässä ajassa ja pienemmällä budjetilla kuin olisi ollut mahdollista perinteisellä mallilla, tiettyihin testeihin erikoistuneessa laboratoriossa”, kertoo laitoksen johtaja José Luis Corbacho.

”Projekti oli hieno, sillä saimme hyödyntää laajaa osaamistamme – ja opimme itsekin paljon. Oppiminen on tavallista tämän kaltaisissa projekteissa, koska kohteet ovat aina yksilöllisiä ja menettelytavat eri maissa vaihtelevat. Samalla pystymme aina tuomaan mukanamme kokemusta aikaisemmista projekteista ja näkemään myös uusia ratkaisuvaihtoehtoja”, Michael Haas sanoo.

Lue nämä seuraavaksi