Sibanye-Stillwater

Keliber-litiumhankkeeseen kuuluva rikastamo

Fimpec johtaa Sibanye-Stillwaterin Keliber-litiumhankkeeseen kuuluvan rikastamon rakentamista Kaustisella.

Toimiala

Akut & kriittiset mineraalit

Palvelut

Projektinjohto & rakennuttaminen

Projektista

Sibanye-Stillwaterin Keliber-litiumhanke koostuu rakenteilla olevasta rikastamosta Kaustisella, Kokkolan suurteollisuusalueella valmistumassa olevasta litiumjalostamosta ja seitsemästä lähellä Keliber-rikastamoa sijaitsevasta litiumesiintymästä. Keliber-litiumhanke on Euroopan ensimmäinen omaan malmiin perustuva integroitu kokonaisuus, joka tulee kehittämään vastuullista akkulaatuisen litiumhydroksidin tuotantoa. Litiumhydroksidi on olennainen osa litiumioniakkuja.

Kaustisen Päivänevalle rakennettavan Keliber-rikastamon arvioitu vuotuinen tuotantokapasiteetti on 200 000 tonnia spodumeenrikastetta, joka kuljetetaan jalostettavaksi noin 70 kilometrin päähän Keliber-litiumjalostamolle Kokkolaan. Malmi rikastamoon tuodaan tulevista kaivoksista, joista kahden ensimmäisen käyttöönottoa valmistellaan parhaillaan.

Rikastamoalueen maanrakennustyöt käynnistyivät marraskuussa 2023 ja varsinaiset rakennustyöt toukokuussa 2024. Työntekijöitä työmaalla on tällä hetkellä 90, ja määrä kasvaa noin 150 syksyllä ja enimmillään työntekijöitä on alueella noin 300, kun laitteiden asennus käynnistyy loppuvuodesta. Tuotantokäyttöön Keliber-rikastamo otetaan suunnitelmien mukaan vuoden 2026 aikana.

Fimpecin rooli projektissa

Fimpec tuli mukaan Keliber-rikastamon rakentamiseen syksyllä 2023. Sen vastuulla hankkeessa on rakentamisen johtaminen, kustannusjohtaminen, HSE-palvelut ja myöhemmässä vaiheessa asennusjohtaminen. Hanke työllistää parin vuoden ajan toistakymmentä Fimpecin asiantuntijaa.

Sanottua

Fimpecille sopiva edelläkävijähanke

Fimpecin Kokkolan alueen projektinjohtopalveluiden operatiivinen johtaja Olli-Matti Airiola arvioi, että kyseessä on Fimpecin osaamiseen sopiva ja todella mielenkiintoinen hanke.

”Siinä yhdistyvät myös Fimpecin ydinosaamista olevat kaivannaisteollisuus, mineraalien jatkojalostus ja puhdas siirtymä, joten se soveltuu meille hyvin. Ja onhan sekä Fimpecin että asiantuntijoidemme näkökulmasta hienoa osallistua tällaiseen Suomen teollisuushistorian näkökulmasta ainutlaatuiseen edelläkävijähankkeeseen, joka tuo maahamme uudenlaista teollista toimintaa ja jolla on merkittävä työllistävä vaikutus Keski-Pohjanmaalla.”

Airiola muistuttaa vielä, että kyseessä on erityistä osaamista vaativa hanke, jossa Fimpec pääsee hyödyntämään laajaa kokemustaan ja asiantuntemustaan. Varsinaisten tuotantohallien rakentaminen on vain osa projektia.

”Vesiensuojelujärjestelmät muodostavat merkittävän osan hankkeesta ja teollisuusrakentamiselle tyypilliseen tapaan rakennustöiden ja laiteasennusten yhteensovittaminen on ensiarvoisen tärkeää. Rakennustöitä on myös yhteensovitettu samanaikaisesti tuotantokuntoon valmisteltavan Syväjärven kaivostyömaan kanssa. Synergiaetua on haettu siitä, että kaivosalueelta poistettua kiviainesta on murskattu rikastamon rakennustyömaan tarpeisiin. Tähän monimutkaiseen yhtälöön tarjoamme asiakkaallemme turvallisuutta, kustannustehokkuutta ja varmuutta.”

Projektin numeroita

Rikastamon tuotantokapasiteetti

200 000

tonnia spodumeenrikastetta vuodessa

Työntekijöitä enimmillään

300

loppuvuodesta 2024

Projektissa mukana yli

10

Fimpecin asiantuntijaa

Lisätietoja

Olli-Matti Airiola

operatiivinen johtaja,
projektipalvelut, Kokkola

PROJEKTINJOHTOPALVELUT

Lue nämä seuraavaksi