Exilion

Simon aurinkopuisto

Fimpec vastaa rakennut­tamisen asian­tuntija­tehtävistä Exilionin Simon aurinko­puisto­hankkeessa.

Toimiala

Puhdas energia

Palvelut

Projektinjohto & rakennuttaminen

Projektista

Simossa Pohjois-Pohjanmaalla on käynnistymässä yksi Suomen suurimmista aurinkopuistohankkeista. Nyt rakennettavan Exilionin aurinkovoimalan teho on 70 megawattia ja vuosituotanto noin 65 000 MWh, joka vastaa noin 26 000 kerrostalokaksion keskimääräistä sähkön vuosikulutusta. Hankkeen erityisyyttä lisää se, että valmistuttuaan aurinkovoimala muodostaa yhdessä Exilionin Simossa jo sijaitsevien tuulivoimaloiden kanssa niin sanotun hybridivoimalaitoksen.

Aurinkovoimapuiston rakennustöiden on tarkoitus käynnistyä maalis–huhtikuussa ja puiston arvioidaan valmistuvan vuoden 2025 jälkipuoliskolla. Investoinnin arvo on noin 40 miljoonaa euroa. Suur-Savon Sähkö -konserniin kuuluva Solarigo Systems Oy suunnittelee ja toteuttaa aurinkovoimapuiston rakentamisen KVR-urakkana (kokonaisvastuurakentaminen) ja vastaa voimalan valmistumisen jälkeen puiston huollosta ja ylläpidosta.

Fimpecin rooli projektissa

Fimpec on ollut mukana Simon aurinkovoimalahankkeessa esivalmisteluvaiheesta lähtien ja vastannut lisäksi muuntajan ja sähköaseman hankinnoista, jotka käynnistettiin jo ennen urakoitsijan valintaa. Keväällä käynnistyvän toteutusvaiheen aikana Fimpecin vastuulla ovat Owner’s Engineering -tehtävät.

Fimpecin roolina on toimia hankkeessa tilaajan edunvalvojana. Vastuullamme on muun muassa työmaavalvonta, HSE-valvonta ja yleisaikataulun hallinta yhdessä tilaajan kanssa.

Sanottua

Tärkeä hanke molemmille osapuolille

”Simon hanke on Suomessa ensimmäisiä hybridivoimalaitoksia, missä yhdistetään tuuli- ja aurinkovoima. Aurinko- ja tuulivoima tukevat tuotantoprofiilien sekä energiavaraston säätökapasiteetin ohjauksen avulla hyvin toisiaan. Exilionille osaava OE-kumppani on tärkeä turvallisen ja laadukkaan projektin toteutuksen varmistamiseksi. Fimpec valikoitui Simon projektiin yhteistyökumppaniksi, koska sillä on rakennuttamisosaamisen lisäksi tarvittava hankintaosaaminen ison kokoluokan aurinkovoimahankkeeseen”, toteaa Exilion Management Oy:n investointipäällikkö Tommi Riski.

”Fimpecille tämä on tärkeä hanke, jolla vahvistamme uusiutuvan energian osaamistamme teollisen mittakaavan aurinkovoimahankkeessa. Samoin olemme päässeet tekemään yhteistyötä alan suuren investoijan kanssa, jonka käyttöön tarjoamme kehittynyttä hankinta-, projektijohto- ja aikataulutusosaamistamme”, liiketoimintajohtaja Jorma Paananen Fimpecistä arvioi.

Lisätietoja

Jorma Paananen

liiketoimintajohtaja, puhdas energia ja infra

PROJEKTIJOHTOPALVELUT

jorma.paananen@fimpec.com

+358 400 347 373

Lue nämä seuraavaksi