Fimpecin modernit johtajat, osa 3: Ville Niemi

Tässä kolmiosaisessa sarjassa tutustutaan kolmeen Fimpeciläiseen moderniin johtajaan. Kolmannessa ja viimeisessä osassa projektipäällikkönä työskentelevä Ville Niemi kuvailee sopeutuvaa johtamiskäyttäytymistään ja sen kehitystä sekä pohtii yhtäläisyyksiä Fimpecin ja hänen oman modernin johtajuutensa välillä.

Ville Niemi aloitti työskentelyn Fimpecillä elokuussa 2018 projekti-insinöörinä ja on edennyt parissa vuodessa projektipäällikön tehtäviin. Hän on työskennellyt koko kymmenvuotisen työuransa ajan energiakaasuprojektien parissa ja hänellä on vahva osaaminen sekä kokemus kaasualalta. Työskentely saman alan projektien parissa jatkuu Fimpecillä.

Projektista riippuen Niemen rooli voi olla pääsuunnittelija, projekti-insinööri tai projektipäällikkö. Hän tekee jonkin verran myös Owner’s Engineering -tyyppisiä töitä, joissa Fimpecin asiantuntija toimii osana asiakkaan projektiorganisaatiota. Usein hänen tärkeimpiä työtehtäviään ovat suunnittelun ohjaaminen, aikataulutus, hankinta ja tietenkin projektin vetäminen. Merkittävimmäksi osaksi jokapäiväistä työtään Niemi kokee kuitenkin ihmisten ja asioiden johtamisen, koska sitähän projektinjohto pääasiallisesti on. Oman työn johtaminen on tärkeää arjessa ja tehtävien organisoinnin merkitys korostuu, kun samanaikaisia projekteja voi olla 5 tai 15 ja niiden skaalatkin vaihtelevat.

”Minulla on käytössä henkilökohtainen toiminnanohjausjärjestelmä. Luonnollisesti projekti määrittää aikataulut ja tehtävät. Kun on monta samaan aikaan pyörivää projektia ja aikataulua, on tärkeää, että pysyn ajan tasalla tehtävistä ja tulevista suunnitelmista. Siinä käytän apuna perinteisesti post it-lappuja ja paperille tehtyjä muistiinpanoja. Olen kirjoittanut itselle muistiin tehtävälistat, tehtävien priorisoinnit ja aikataulutuksen. Joku voisi hienosti sanoa, että omia tehtäviä pystyy organisoimaan Kanban-tauluilla tai muilla järjestelmillä, mutta kun tietokoneella on auki 100 ikkunaa, niin koen, että paperille on helpompi kirjoittaa asioita muistiin ja niistä on kätevämpi hakea tietoa,” Niemi kuvailee tapaansa työskennellä.

Tärkeintä on, että itse pysyy ajan tasalla omista tehtävistä ja vastuista sekä projektin sujuvuuden kannalta tärkeistä asioista. Tehtävien organisoinnin ohella ihmisten johtamisen taito projektissa edistää projektin onnistumista. Niemi kertoo, että se, millainen johtaja hän haluaa olla, sitoutuu myös vahvasti siihen, miten hän johtaa projektin onnistumista.

”Johtajana haluan olla reilu, rehellinen, mahdollisimman innostava ja motivoiva sujuvan työn mahdollistaja. Näin lyhyenä sanahirviönä kuvattuna.”

”Tämä ja se miten pyrin johtamaan projektin onnistumista, on taas sisäänrakennettuna työtehtävissäni. Niissä on oleellista tunnistaa pullonkaulat, avata solmukohdat ja silottaa tietä niin, että projekti sujuu mutkitta. Projektin kulkua ei voi alkaa mietiskelemään enää siinä vaiheessa, kun itse toteutusta suunnitellaan, vaan projektin pitää olla selkeästi palasteltu ja siinä pitää määritellä, mitä siltä halutaan. Perinteinen sanonta ”hyvin suunniteltu on puoliksi tehty” sopii tähän hyvin, kuten myös omiin tehtäviini,” Niemi summaa.

Intohimo parempiin ja onnistuneisiin projekteihin on oikeastaan se syy, miksi Niemi pitää projektityöstä, ja sen takia hän on nimenomaan hakeutunut työskentelemään projektien parissa.

”Siitä tulee erittäin hyvä, jopa euforinen tunne, kun projekti onnistuu ja sen takia haluaa tehdä seuraavasta vielä paremman. Onnistunut projekti on erittäin suuri motivaattori ja kieltämättä on aika koukuttava tunne, kun projekti saadaan maaliin ja vielä sillä tavalla, että se täyttää kaikki sille asetetut vaatimukset. On motivaatiolla kuitenkin toinenkin puoli. Se tulee epäonnistumisista ja haasteista. Kun epäonnistumisia tapahtuu, haluaa niistä oppia ja varmistua, ettei niitä ikinä enää tule vastaan. Nämä pistävät yrittämään parastaan,” Niemi luonnehtii.

Ei lokeroitu johtajatyyppi, vaan tilanteet ja ihmiset tunnistava hybridijohtaja

Niemi kuvailee, että hänen johtamistaitonsa ovat kehittyneet merkittävästi uran alkuajoista.

”Sellainen jäykkä, käskevä ja itsevarma käyttäytyminen johtajuudessa ei ole enää niin dominoiva ja työ on opettanut pehmeämmän johtajuustavan. Olen tullut tietoisemmaksi toimintaympäristöstä ja osaan havaita sen muutoksia. Pystyn paremmin ja nopeammin suhteuttamaan omaa käytöstä muutoksiin ja tilanteisiin, eikä se ole enää niin särmikästä tai kulmikasta,” Niemi avaa.

Hän kertoo mietiskelleensä paljon omaa johtamistyyliään ja loppujen lopuksi pyysi kollegan mielipidettä siitä. Kollegan vastaus oli, että Niemi on visionäärinen ja valmentava johtaja, joka tekee paljon itse. Harrastukset tukevat hyvin hänen tapaansa johtaa.

”En tykkää lokeroida omaa johtamistyyliä mihinkään yleisesti tunnettuun johtamistyyppiin. Miellän itseni enemmän jonkinlaiseksi hybridijohtajaksi, joka pystyy mukauttamaan käyttäytymistä ympäristön ja sidosryhmien mukaan. Haluan kuitenkin olla määrätietoinen valmentaja ja siihen itse asiassa saan paljon tukea harrastustoiminnasta. Valmennan painia enimmäkseen 16-vuotiaille. Sekä valmennuksessa että työssäni pääsen miettimään, miten ihmisen saa tekemään parhaansa ja jopa ylittämään itsensä,” Niemi pohtii.

Niemen kokemuksen mukaan myös jämäkämmälle johtajuudelle on työelämässä paikkansa.

”Kun halutaan saada päätöksiä tehtyä ja asioita edistettyä, on tarvetta suoremmallekin johtajuudelle. Toisessa harrastuksessa, eli maanpuolustushommissa, pääsee sitä jämäkämpääkin johtamistyyliä harjoittelemaan,” hän kuvailee.

Olennainen osa Niemen omaa johtajuutta on kuitenkin se, että hän osaa tunnistaa tilanteet ja suhteuttaa johtamiskäyttäytymisen niiden mukaan. Niemi toteaa, että on otettava huomioon myös ihmiset yksilöinä ja, että eri ihmisille toimivat eri johtamistyylit. Tilanteiden lisäksi on siis tärkeää tuntea työkaverit ja yhteistyökumppanit sekä minkälaista johtajuutta kukin tarvitsee.

Kehityskeskustelutaidot sekä avoin arvokeskustelu avaimina moderniin johtajuuteen

Fimpecin moderniin johtajuuteen Niemi on erityisen tyytyväinen.

”Oman kokemukseni mukaan Fimpecin johdolla on hyvä kyky antaa ja vastaanottaa palautetta, käsitellä sitä ja korjata toimintaa tarvittaessa. Se on minusta aika lailla modernin johtajuuden edellytys. Toiminta on Fimpecillä muutenkin mielestäni sellaista, että omaa käytöstä pystytään sopeuttamaan tilanteiden mukaan, ihmisten välillä ei ole kipinöitä, keskustelu on asiallista sekä ratkaisuihin päästään nopeasti ja sujuvasti,” Niemi pohtii.

Omassa työssään Niemi pyrkii olemaan moderni johtaja samoin keinoin.

”Ihmisten ja asioiden johtaminen on päivittäistä työtäni, joten pyrin olemaan niin hyvä johtaja kuin vain pystyn ja oppimaan lisää. Palautteen antaminen ja vastaanottaminen on omassa toiminnassani tärkeää. Erityisesti palautteen annon taito on asia, johon olen kiinnittänyt huomiota. Tässäkin ihmisten kohtaaminen yksilöinä ja heidän tarpeiden tunteminen on tärkeää,” hän kuvaa.

Fimpecin arvot – avoimuus, näkemyksellisyys ja suoraselkäisyys – ovat Niemen mukaan myös osa modernia johtajuutta. Hänen mielestään arvoista täytyy keskustella hyvinkin avoimesti ja hän pystyy myös allekirjoittamaan kyseiset arvot omassa toiminnassaan.

”Jos mietin omia arvoja ammatillisesti, kyllä nämä asiat tulevat esiin. Kun niitä vähän pureskelen enemmän, niin kyllä ne merkitsevät oikeastaan kaikkea. Eihän sellaista positiivista toiminnan meininkiä ja sujuvaa virtausta työhön saa aikaan ilman niitä. Nämä asiat pitää olla mielestäni kunnossa yhtiössä kautta linjan, asioista pitää pystyä keskustelemaan avoimesti,” Niemi kertoo.

Hänen mukaansa Fimpecin arvot näkyvät arjessa yhä enenevässä määrin. On yhteisiä tilannekatsauksia, joissa asioita käydään läpi avoimesti, organisaatiot ovat matalat, ihmisiä on helppo lähestyä ja asioista helppo keskustella, unohtamatta tietenkään rautaista kokemusta ja asiantuntijuutta.

”En voi kyllä moittia Fimpecin toimintaa. Luottamus johtoon on korkealla tasolla ja yksilöiltäkin löytyy vahvaa osaamista sekä motivaatiota. Itse asiassa oman kokemuksen perusteella me olemme pirun hyviä siinä, mitä tehdään,” Niemi iloitsee.

Lue nämä seuraavaksi