Susanna Vähäsarja: työyhteisössä luottamus on kaiken keskiössä

Susanna kertoo työn arjesta ja arvostuksista Fimpecissä. Hänen arkeensa kuuluvat myös jatko-opinnot ja perhe.

Susanna Vähäsarja aloitti Fimpecissä syksyllä 2022 energia-alan suunnittelupäällikön tehtävässä. Alusta alkaen hänen vastuualueelleen on kuulunut myös Fimpec Energy Services -yksikössä rekrytoinnin vahvistaminen, minkä vuoksi hän on vieraillut monissa oppilaitostapahtumissa ja tavannut toisaalta myös kokeneita energia-alan osaajia.

”Nuoret tuovat tullessaan tuoreinta tietoa opintojen parista: heillä on uusia työtapoja ja muun muassa virtuaaliviestintä on heille tuttua. Usein juuri nuoremmat työntekijät tuovat näkyväksi uusia arvoja entistäkin vahvemmin, kuten yhteisön monimuotoisuuden, kestävän kehityksen, maapallon suojelun ja pelastamisen”, Susanna luettelee ja jatkaa:

”Fimpecillä on nuorille osaajille tarjolla mielekästä työtä, koska me suunnittelemme juuri niitä ratkaisuja, jotka konkreettisesti edistävät energia-alan vihreää siirtymää. Kokonaisuutena Fimpecin eri asiakashankkeissa on lähes poikkeuksetta mukana kestävään kehitykseen ja vihreään siirtymään liittyviä tarpeita, työskenteletpä missä yksikössä tahansa. Ja koska osaamisaloja on useita, täällä työskentelee monen alan osaajia erilaisilla taustoilla.”

Hyvin johdetun, kollegiaalisen työyhteisön merkitys korostuu

Edellä mainitut seikat houkuttelevat myös kokeneempia tekijöitä. Fimpecin teettämän työantajakuvatutkimuksen mukaan arvostuksissa näkyy nyt myös hyvän johtamisen ja keskinäisen, kollegiaalisen arvostuksen merkitykset. Houkutteleva yritys tarjoaa työntekijöille mahdollisuuden vaikuttaa oman työn ja työympäristön kehittymiseen.

”Useissa keskusteluissa nousee esiin vahvuutena, että olemme kyvykkäitä toimimaan joustavasti ja dynaamisesti, Fimpecissä ihminen ”ei huku organisaatiorakenteisiin”, vaan pystyy sekä vaikuttamaan työhönsä juuri käsillä olevassa hankkeessa tai katsomaan urapolkuaan myös pidemmissä kantimissa”, Susanna kuvailee.

Asiakkaamme toteuttavat huippuhankkeita kanssamme

Asiakkaidemme hankkeet herättävät todellista mielenkiintoa keskusteluissa potentiaalisten fimpeciläisten kanssa. Työskentelemme eri teollisuuden alojen merkittävimmissä kehitysprojekteissa samoin kuin energiatuotannon, -jakelun- ja -varastoinnin monipuolisissa projekteissa. Näissä kaikissa vihreä siirtymä on edennyt valtavalla voimalla eteenpäin.

”Asiakkaillamme on todellinen tarve sekä mahdollisuuksia toteuttaa uudenlaisia ratkaisuja muun muassa hiilineutraalisuuden ja energiatehokkuuden toteuttamiseksi. Työ meillä on tämän teeman ympärillä monipuolista: konsultoimme muutosmahdollisuuksia, suunnittelemme kokonaan uusia laitoksia tai olemme mukana erilaisten prosessimuutosten suunnittelussa ja toteutuksessa”, Susanna kertoo.

Arkijohtaminen on vuorovaikutusta ja luottamuksen rakentamista

Susannalle fimpeciläisten muodostama työyhteisö on tärkeä energian ja työssä viihtymisen lähde, joka energisoi häntä.  Tiimi- sekä esihenkilötyöstä hän nostaa luottamuksen rakentamisen kaiken keskiöön: kun on luottamusta, voi olla avoin ja käydä rehellisiä keskusteluja työstä, projekteista sekä työyhteisön kehittämisestä.

Susannalle tuottaa valtavasti iloa, kun hän näkee, että asiat etenevät ja tiimi onnistuu. Onnistumisten taustalla onkin Fimpecissä huippuosaamista, mutta aina tarvitaan myös apua toisilta – ja sitä on osattava pyytää.

”Meillä arvostetaan kovasti ihmisiä, jotka ottavat vastuun omasta tekemisestään, se kertoo myös siitä, että luottoa on: asiantuntijamme hoitavat hommansa. Mutta aina on tilanteita, että apua tarvitaan ja sitä tulee saada, ketään ei jätetä yksin. Minulla onkin esihenkilönä tärkeä tehtävä tukea tiimiä omalla osaamisellani, mutta minun tulee myös osata hakea apua muualta organisaatiosta eli mielestäni minun on pysyttävä hyvin kärryillä Fimpecin kehityksessä”, Susanna arvioi arkijohtamistaan.

Fimpec Energy Services rekrytoi tällä hetkellä aktiivisesti uusia osaajia

”Uusien henkilöiden rekrytointi vie aikaa, ja on samalla todella mielenkiintoista! Samoin uuden henkilön perehdyttämiseen varaan aikaa ja teen sen varalle suunnitelman. Uudella henkilöllä on paljon oppimista muun muassa Fimpecin työtavoista, kollegoista ja projekteista. Tämän pitää sujua mahdollisimman hyvin, niin että tiimi ja uusi henkilö löytävät pian toistensa osaamiset ja vahvuudet.”


» Katso, mitä Energy Services tekee!


Jotain omaa työssä ja arjessa

Susanna opiskelee työn ohessa Aalto-yliopistossa Otaniemessä. Paikka on tuttu aiemmin kemiantekniikan diplomi-insinööriksi Teknillisestä Korkeakoulusta valmistuneelle.

Keväällä 2022 hän valmistui kauppatieteiden kandidaatiksi pääaineena johtaminen ja nyt opinnot jatkuvat maisteriohjelmassa. Kandityö käsitteli virtuaalitiimien johtamista. Virtuaalitiimeissä luottamuksen ja vuorovaikutuksen rakentuminen vaativatkin kaikilta osapuolilta pientä ekstrapanostusta.

Työssään Susanna on itsenäinen ja lähimmän työpiirinsä mukaan helposti lähestyttävä, osaava ja läsnä oleva, asiallinen tyyppi. Kotona hänestä täytyy kuoriutua melkoinen tehopakkaus, koska siellä häntä odottavat 9-vuotias koululainen ja 6-vuotias esikoululainen, jotka muuten harrastavat karatea! Päivän töiden, opiskelukiireiden ja perheen yhdessäolon jälkeen Susanna nauttii käsitöistä, sillä suunnittelija ei pääse tavoistaan:

”Neulon ja virkkaan lähinnä sukkia, hanskoja, pipoja, välillä myös pehmoleluja tai lasten leikkeihin jotain muuta tarvittavaa. Lähiaikoina puikoilla on ollut lasten pyynnöstä Minecraft-hahmoilla koristettuja pipoja ja sukkia. Mutta käsityöt ovat rentoa ja luovaa toimintaa, kun pääsee itse miettimään, mitä tekee ja miten. Parasta on lapsilta tulleiden mielikuvituksellisten toiveiden ideointi yhdessä ja niiden toteuttaminen.”

Ota yhteyttä Susannaan ja kysy lisää mahdollisuuksista Fimpecissä:

Susanna Vähäsarja, suunnittelupäällikkö, energia, Fimpec Energy Services
puh. +358 40 348 5664 tai susanna.vahasarja(at)fimpec.com

 

Lue nämä seuraavaksi