Myynti- ja kehitys­päällikkö Ari Laitinen valitsi Fimpecin

Ari Laitinen pohti viime keväänä, missä hän haluaa jatkaa uraansa. Fimpecin palvelukseen siirtymisen ratkaisi työhaastattelussa välittynyt ja myöhemmin vain vahvistunut kuva kiinnostavasta yrityksestä ja mukavasta työyhteisöstä.

Fimpec on kasvanut ja kansainvälistynyt parin viime vuoden aikana nopeasti. Samalla tarjolle on tullut suuri määrä kiinnostavia tehtäviä, jotka ovat tuoneet yhtiöön uusia, osaavia ihmisiä ja uutta ammattitaitoa. Yksi uusista fimpecläisistä on myynti- ja kehityspäällikkö Ari Laitinen, joka aloitti työt Fimpecissä, Energy Services -liiketoimintayksikössä, huhtikuussa 2023. Ensimmäisten kuukausien kokemusten perusteella hän arvioi päätyneensä oikeaan paikkaan.

”Täällä luotetaan ihmisiin, kollegoihin ja esihenkilöihin, minkä lisäksi yrityksen suunta tuntuu oikealta. Tahtotila on kestävä, joten porukka voi tehdä turvallisin mielin töitä ja kehittää uusia ratkaisuja”, Laitinen toteaa.

Hän jatkaa, että kokemukset ovat vain vahvistaneet ensimmäisiä positiivisia mielikuvia yrityksestä ja työyhteisöstä. Ne syntyivät hänen tavatessaan energiapalveluita vetävän operatiivisen johtajan Sami Nissisen ja Jyväskylässä suunnittelupalveluita vetävän operatiivisen johtajan Tomi Vainion.

”Heidän kanssaan minulle jäi jo ensi keskustelussa mielikuva kiinnostavasta yrityksestä ja mukavasta työyhteisöstä. Erityisesti mieleeni jäi se, kuinka arvostavasti ja lämpimästi Tomi ja Sami puhuivat Fimpecin kollegoistaan. Voin sanoa, että heistä välittyvä kuva yrityksestä ja ilmapiiristä painoivat vaa’assa niin paljon, että valitsin muutamasta kiinnostavasta paikasta juuri Fimpecin”.

Asiakkaan ongelmien ratkaisu tuottaa kestävää ja kannattavaa liiketoimintaa

Fimpecissä Laitisen työhön kuuluu tittelin mukaisesti myynti- ja kehitystyö Energia-liiketoiminnassa. Hän määrittelee, että myynti on työssä keskeisellä sijalla ja kehitystyö tapahtuu sen ohessa. Työn eri puolet täydentävät hyvin toisiaan.

”Usein parhaat käytännönläheiset innovaatiot syntyvät perustyössä havaituista tarpeista, ja meillä Fimpecissä on vahva tahtotila kehittää palveluja käytännönläheisesti. Voimme viedä eteenpäin omia tai asiakkaan prosesseja ketterästi ja avartaa pullonkauloja hyvin yksinkertaisillakin muutoksilla. Täällä on myös sellainen ilmapiiri ja niin kova osaamisen taso, että kynnys ideoiden esittämiseen on matalalla, ja kaikki voivat esittää kehitysideoita.”

Myynnin näkökulmasta Laitinen toteaa Fimpecin liiketoiminnan olevan todella mielenkiintoisessa vaiheessa. Tarjouspyyntöjä on liikkeellä paljon ja kehitys on nopeaa. Hän puhuukin asiakastyöstä mielellään.

”Pidän asiakkaan tavoitteet ja tarpeet kirkkaina mielessäni neuvotteluissa. Koen, että olen asiakkaan kanssa samalla puolella pöytää: haemme yhdessä ratkaisuja ja innostumme yhdessä. Tästä seuraa luontevastikin kannattavaa myyntiä ja sivutuotteena innovaatioita. Minulle ja meille kaikille on tärkeää, että asiakas voi luottaa asiantuntemukseemme ja siihen, että olemme pitkäjänteisesti asiakkaan rinnalla.”

Kattava tausta energia-alalta ja kestävän kehityksen parissa

Ari Laitisen tausta on tarjonnut hänelle hyvän pohjan uuden tehtävän hoitamiseen. Hän valmistui Tampereen teknillisestä yliopistosta vuonna 2013 pääaineena energiatekniikkaan ja uusiutuvan energian konversiomenetelmiin keskittyvä opintokokonaisuus Kestävä energia. Diplomityön hän teki Gasumille aiheena Vedyn mahdollisuudet tieliikenteessä. Laitisella on myös liikenteeseen liittyvää koulutustaustaa, sillä hän on valmistunut auto- ja kuljetustekniikan insinööriksi (AMK) vuonna 2009.

Fimpecille Laitinen siirtyi Betolar Oyj:stä, jossa hän työskenteli innovaatiotiimin hankejohtajana: ”tiiviisti mukana yhtiön kasvuhaasteteissa”, kuten hän toteaa. Ennen Betolaria Laitinen työskenteli LeaseGreenissä, jossa hänen tehtäviinsä kuului asiakkuuksien hoito ja energiatehokkuushankkeiden myynti teollisuusasiakkaille.

Lue nämä seuraavaksi