EU-komis­saari Jutta Urpilainen Fimpecillä: ”Suoma­laista osaamista tarvitaan kehitty­vissä maissa”

Puhdas siirtymä ja suomalaisten yritysten mahdollisuus viedä teknologista osaamista Afrikan ja Latinalaisen Amerikan maihin olivat keskeisiä teemoja, kun EU-komissaari Jutta Urpilainen vieraili syyskuun alussa Fimpecin Jyväskylän toimistolla.

EU-komissaari Jutta Urpilainen kuunteli tarkkaavaisesti, kun toimitusjohtaja Jukka Nieminen sekä johtaja Pekka Salomaa ja liiketoimintajohtaja Jorma Paananen kertoivat 50 vuoden juuret omaavan Fimpecin toiminnasta. Ympäristöystävälliset tavat tuottaa energiaa nousivat keskeisesti esille, sillä Fimpec mahdollistaa osaamisellaan teollisuuden ja energiasektorin vihreiden investointien toteutumista.

”Kansainvälisellä tasolla teemme mahdolliseksi suomalaisen puhtaan teknologian vientiprojektien toteutumisen ja vahvistamme konsultointialan osaamispohjaa rekrytoimalla kansainvälisiä ammattilaisia työskentelemään Fimpecin projekteissa Suomessa ja maailmalla”, Nieminen sanoi.

Urpilaiselle energiakysymykset, kehittyvien maiden haasteet ja työskentely kansainvälisessä ympäristössä ovat tuttuja asioita. Hänen vastuullaan on kaikkiaan 126 maata Afrikassa, Latinalaisessa Amerikassa, Aasiassa sekä Karibian ja Tyynenmeren saarilla.

Urpilainen oli muun muassa kiinnostunut, millaisia paikallisia osaajia Fimpec on onnistunut saamaan mukaan Latinalaisen Amerikan projekteihin. Salomaa sanoi, että Fimpecin käyttämä toteutusmalli on osoittanut toimivuutensa Suomen lisäksi myös kansainvälisissä projekteissa.

”Haasteita on tietenkin ollut, mutta järkevästi jaetut toimitus- ja urakointikokonaisuudet ovat mahdollistaneet paikallisten pk-yritysten osallistumisen hankkeisiin”, Salomaa totesi.

”EU:n tavoite on panostaa kehittyvissä maissa koulutukseen. Monissa maissa haasteena on, ettei nuorilla ole peruskoulun jälkeistä ammatillista koulutusta. Yksi mahdollisuus on räätälöidä ammatillisia koulutuksia yhteistyössä yritysten kanssa, jotta nämä saavat projekteihinsa paikallista osaavaa työvoimaa”, Urpilainen pohti.

”Hyvä, että Fimpec vie suomalaista osaamista”

Urpilainen pitää hyvänä sitä, että Fimpec on lähtenyt rohkeasti Latinalaisen Amerikan teollisiin projekteihin.

”Keski- ja Etelä-Euroopan maiden yritykset ovat pitkään rakentaneet eteläisen Amerikan teollista infraa. Hyvä, että mukaan on saatu suomalaista osaamista. Uskon, että Fimpec pystyy edelleen vahvistamaan kansainvälistä asemaansa tuotekonseptiensa avulla.”

Urpilainen näkee Afrikassa mittavaa potentiaalia suomalaiselle osaamiselle. Tällä hetkellä maanosassa on 1,2 miljardia asukasta, 2050-luvulla tuplasti enemmän.

”Afrikassa tarvitaan monen alan asiantuntemusta elinolosuhteiden parantamiseksi. Kysyntää on esimerkiksi energia-alan, jätehuollon ja vedenpuhdistusteknologian aloilla toimiville yrityksille. EU:n tavoitteena on Afrikassa tukea monilla tasoilla yhteiskuntien kehittymistä lisäten paikallista arvonmuodostusta. Toki Euroopalla on oma intressinsä Afrikan luonnonvaroihin puhtaan siirtymän toteuttamiseksi. Paikallisesti toimintatapa on herättänyt kiinnostusta.”

Urpilaisen mukaan EU:n Global Gateway -strategian avulla pyritään käynnistämään 300 miljardin euron investoinnit maailmanlaajuisesti vuoteen 2027 mennessä yhteiskuntien kehittämiseksi ja puhtaan siirtymän viemiseksi eteenpäin.

”Julkiset varat eivät riitä kaikkeen, minkä vuoksi EU:n keskeiset tahot vivuttavat mukaan yksityisiä investointeja takauksilla”, Urpilainen kertoi.

Lue nämä seuraavaksi