Fimpec mukana edistämässä lasten ja nuorten tiede­kasvatusta

Fimpec edistää lasten ja nuorten tiedekasvatusta osallistumalla Fimpec-konserniin kuuluvan HeatConsult OÜ:n kanssa Enerhack-leirin järjestämiseen. Virossa Tallinnan teknillisessä yliopistossa järjestettävä Enerhack-tapahtuma edistää kestävän energian opetusta lapsille ja nuorille. Kaksi kertaa vuodessa järjestettävä leiri oli tammikuussa 2024 suunnattu kannustamaan erityisesti nuoria tyttöjä tieteen ja teknologiaan pariin.

Fimpec oli toistamiseen mukana kumppanina Enerhack-leirin järjestämisessä. Tammikuussa 2024 järjestetty leiri oli suunnattu inspiroimaan erityisesti nuoria tyttöjä tutustumaan insinöörialoihin ja energiateknologiaan turvallisessa ja kannustavassa ympäristössä. Yli 300 tyttöä kerääntyikin yhteen pohtimaan mielenkiintoisia ja monipuolisia aiheita kuten lämpöenergiaa, uusiutuvia energianlähteitä sekä liikenteen energiakulutusta.

Opetus toteutettiin sekä käytännön esimerkein että luentojen kautta. Osallistujilla oli tilaisuus osallistua erilaisiin työpajoihin, joissa he pääsivät ohjatusti tutustumaan insinöörityöhön esimerkiksi tekemällä pieniä kokeita kemian työpajoissa sekä ratkomalla pulmia robotiikan parissa.

Kohti kestävämpää yhteiskuntaa

Fimpec tukee Enerhack-hanketta yhdessä Fimpec-konserniin kuuluvan HeatConsultin kanssa tavoitteenaan herättää kiinnostusta kestävään tulevaisuuteen ja energia-alaan sekä kannustaakseen lapsia ja nuoria – tällä kertaa erityisesti nuoria tyttöjä – aiheiden pariin jo varhaisesta iästä alkaen.

HeatConsult on osallistunut hankkeen tukemiseen ensimmäisen kerran jo vuonna 2021 yrityksen toimitusjohtajan ja Viron insinööriyhdistyksen puheenjohtajan Igor Krupenskin luotsaamana. Krupenski toimii myös lehtorina Tallinnan teknisessä yliopistossa. Hän painottaa, että nuorille ja lapsille suunnatuilla tapahtumilla on merkittävä vaikutus alan tulevaisuuteen.

”On todella tärkeää, että kannustamme erityisesti tyttöjä insinöörialoille ja energia-alan pariin jo nuoresta pitäen. Meidän tulee murtaa insinöörityöhön liittyviä stereotypioita ja inspiroida tyttöjä hakeutumaan rohkeasti tieteen ja tekniikan pariin, jotta meillä on tulevaisuudessa runsaasti eri taustoista olevia huipputekijöitä rakentamassa kestävämpää yhteiskuntaa”, Krupenski sanoo.

Kipinä tuleville lahjakkuuksille

Leirillä pidettiin työpajojen lisäksi luentoja, joissa käsiteltiin muun muassa vastuullisuutta. Krupenski mainitsee roolimallien olevan tärkeitä nuorten tyttöjen kiinnostuksen herättämiseksi tiedettä ja teknologiaa kohtaan.

”Lähes kaikki luennoitsijat olivat omalla alallaan ansioituneita naisjohtajia ja edelläkävijöitä, jotka kertoivat inspiroivasti omasta urapolustaan. HeatConsultia edusti projektipäällikkönä kaukolämmön parissa työskentelevä Katre Keridan, jonka luennossa keskityttiin siihen, miten lämpöä voidaan tuottaa ja jakaa kestävällä tavalla”, Krupenski mainitsee.

Leirin merkittävimpiin vieraisiin ja luennoitsijoihin kuului myös Viron presidentti Alar Karis. Hän keskusteli paikan päällä nuorten kanssa ja osallistui myös työpajoihin. Aiempina vuosina tapahtumassa ovat vierailleet myös Viron presidenttinä vuosina 2016–2021 toiminut Kersti Kaljulaid, opetus- ja tiedeministeri Kristiina Kallas sekä Euroopan unionin energiakomissaari Kadri Simson.

Krupenskin mukaan leiri on jo antanut innostuksen kipinän tuleville lahjakkuuksille hakeutua energiateknologian ja insinööriurien pariin.

”Luennoillani käy jo opiskelijoita, jotka ovat osallistuneet Enerhack-leirille aiempina vuosina. Hanke poikii siis jo tuloksia ja innostaa tulevia sukupolvia ottamaan ohjat käsiinsä. Opintojensa jälkeen nuoret insinöörit ovat tervetulleita hakemaan töihin Fimpecille ja HeatConsultille”, Krupenski iloitsee.

Lue nämä seuraavaksi