Fimpec mukana UPM:n satama­terminaali­hankkeessa Monte­videossa

Fimpec toimii rakennuttamisen ja työmaan johtotehtävissä osana tilaajan toteutusorganisaatiota UPM:n selluterminaalihankkeessa Montevideossa Uruguayssa.

UPM on käynnistänyt Uruguayssa Montevideossa uuden selluterminaalin rakentamisen. Hankkeessa rakennetaan uusi satama-allas, materiaaliterminaali ja ratapiha Montevideon satamaan. Investoinnin arvo on noin 280 miljoonaa yhdysvaltain dollaria. UPM operoi terminaalia pitkäaikaisella sopimuksella ja maksaa sataman käytöstä.

Montevideon uuden satamaterminaalin rakentaminen on osa laajaa infrastruktuurin parantamiskokonaisuutta Uruguayssa. Siihen kuuluu myös rautatien modernisointi Montevideon ja Paso de Torosin väillä sekä sisämaan tieverkon kunnostus. Infrastruktuurihankkeet vahvistavat eri elinkeinojen kehitysedellytyksiä Uruguayssa ja varmistavat UPM:n uuden Paso de Torosin sellutehtaan kuljetusyhteyksiä maailmalle.

Fimpec toimi Uruguayn investointien esisuunnitteluvaiheessa rakentamisen asiantuntijana vuosina 2017–2019. Tehtaan, sataman ja ratahankkeen esisuunnitteluvaiheessa hankkeessa oli mukana Fimpeciltä 6–8 henkilöä.

Elokuussa 2019 alkaneessa satamahankkeen toteutusvaiheessa Fimpecin työpanos on kaikkiaan noin 19 henkilötyövuotta. Määrä sisältää rakennus- ja työmaapäällikön, suunnittelu- ja lupakoordinaattorin, aikatauluista ja kustannuksista vastaavan projekti-insinöörin sekä neljän rakennusvalvojan tehtävät.

”Satamaterminaali on Fimpecille tärkeä ja mielenkiintoinen hanke. Se on loistava referenssi ja jatkumoa muille satamaterminaali- ja varastohankkeillemme. Samalla saamme hyödynnettyä Fimpecin aiempaa kokemusta Uruguayn markkinoilta, mikä on yksi vahvuutemme hankkeessa, Fimpec Uruguay S.A:n toimitusjohtaja Marko Mäkimartti kertoo.

Fimpec on ollut valmistelemassa ja toteuttamassa suuria hankkeita Uruguayssa aikaisemminkin, ja tytäryritys Fimpec Uruguay S.A on toiminut Montevideossa vuodesta 2017 lähtien. Fimpec on myös vahvistanut läsnäoloaan Etelä-Amerikassa ja perustanut uuden tytäryhtiön Chileen, jossa se on mukana asiakkaansa kautta MAPA-selluprojektin laite- ja sähköasennustehtävissä.

”Haemme uusia asiakkuuksia myös Etelä-Amerikan kasvavilta greentech- ja tuulivoimamarkkinoilta”, Mäkimartti lisää.

Lue nämä seuraavaksi