Fimpec vastaa rakennut­tamisen asian­tuntija­tehtävistä Exilionin Simon aurinko­puisto­hankkeessa

Kotimainen sijoitusyhtiö Exilion rakennuttaa Simoon yhden suurimmista Suomeen suunnitelluista aurinkovoimaloista. Fimpec on ollut mukana hankkeessa esivalmisteluvaiheesta lähtien ja toimii rakennuttamisen asiantuntijatehtävissä Owner’s Engineering -roolissa myös hankkeen toteutusvaiheessa.

Simossa Pohjois-Pohjanmaalla on käynnistymässä yksi Suomen suurimmista aurinkopuistohankkeista. Nyt rakennettavan Exilionin aurinkovoimalan teho on 70 megawattia ja vuosituotanto noin 65 000 MWh, joka vastaa noin 26 000 kerrostalokaksion keskimääräistä sähkön vuosikulutusta. Hankkeen erityisyyttä lisää se, että valmistuttuaan aurinkovoimala muodostaa yhdessä Exilionin Simossa jo sijaitsevien tuulivoimaloiden kanssa niin sanotun hybridivoimalaitoksen.

”Simon hanke on Suomessa ensimmäisiä hybridivoimalaitoksia, missä yhdistetään tuuli- ja aurinkovoima. Aurinko- ja tuulivoima tukevat tuotantoprofiilien sekä energiavaraston säätökapasiteetin ohjauksen avulla hyvin toisiaan”, Exilion Management Oy:n investointipäällikkö Tommi Riski arvioi hanketta.

Aurinkovoimapuiston rakennustöiden on tarkoitus käynnistyä maalis–huhtikuussa ja puiston arvioidaan valmistuvan vuoden 2025 jälkipuoliskolla. Investoinnin arvo on noin 40 miljoonaa euroa. Suur-Savon Sähkö -konserniin kuuluva Solarigo Systems Oy suunnittelee ja toteuttaa aurinkovoimapuiston rakentamisen KVR-urakkana (kokonaisvastuurakentaminen) ja vastaa voimalan valmistumisen jälkeen puiston huollosta ja ylläpidosta.

Fimpec oli mukana valmisteluvaiheessa ja vastaa Owner’s Engineering -tehtävistä hankkeen toteutusvaiheessa

Fimpec on ollut mukana Simon aurinkovoimalahankkeessa esivalmisteluvaiheesta lähtien ja vastannut lisäksi muuntajan ja sähköaseman hankinnoista, jotka käynnistettiin jo ennen urakoitsijan valintaa. Keväällä käynnistyvän toteutusvaiheen aikana Fimpecin vastuulla ovat Owner’s Engineering -tehtävät.

”Roolimme on toimia tilaajan edunvalvojana. Vastuullamme on muun muassa työmaavalvonta, HSE-valvonta ja yleisaikataulun hallinta yhdessä tilaajan kanssa”, kertoo hanketta Fimpecissä vetävä operatiivinen johtaja Heikki Karjalainen.

”Exilionille osaava OE-kumppani on tärkeä turvallisen ja laadukkaan projektin toteutuksen varmistamiseksi. Fimpec valikoitui Simon projektiin yhteistyökumppaniksi, koska sillä on rakennuttamisosaamisen lisäksi tarvittava hankintaosaaminen ison kokoluokan aurinkovoimahankkeeseen”, Riski toteaa.

”Fimpecille tämä on tärkeä hanke, jolla vahvistamme uusiutuvan energian osaamistamme teollisen mittakaavan aurinkovoimahankkeessa. Samoin olemme päässeet tekemään yhteistyötä alan suuren investoijan kanssa, jonka käyttöön tarjoamme kehittynyttä hankinta-, projektijohto- ja aikataulutusosaamistamme”, liiketoimintajohtaja Jorma Paananen Fimpecistä arvio

Vuonna 2019 perustettu Exilion Tuuli on kotimainen sijoitusyhtiö, joka on keskittynyt uusiutuvan energian tuotantoon. Exilion omistaa 13 tuulivoimapuistoa, ja aikoo investoida myös jatkossa uusiutuvan energian lisäämiseen Suomessa. Yhtiön toiminnan tuotot ohjataan suomalaisten eläkkeisiin. Exilion Tuuli on osa suomalaista sijoitus- ja varainhoitoyhtiö Exilionia, jonka omistavat Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas, Valtion Eläkerahasto ja Åbo Akademin säätiö.

» Lisää Simon aurinkovoimalahankkeesta Exilionin verkkosivuilla

Lisätietoja

Jorma Paananen

liiketoimintajohtaja, puhdas energia ja infra

PROJEKTIJOHTOPALVELUT

jorma.paananen@fimpec.com

+358 400 347 373

Lue nämä seuraavaksi