Fimpecin liike­vaihto ylitti 50 mil­joonaa euroa

Fimpec-konsernin liikevaihto kasvoi 23 prosenttia vuonna 2023 ja oli ennätykselliset 50,5 miljoonaa euroa. Sekä suunnittelu- että projektinjohtopalvelut kasvoivat. Vuoden aikana Fimpec jatkoi strategiansa mukaista keskittymistä teollisuuden ja energiasektorin puhtaan siirtymän tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Vuosi 2023 oli Fimpec-konsernille vahvan kasvun aikaa. Liikevaihto nousi 50,5 (2022: 41,1) miljoonaan euroon ja henkilöstön määrä oli vuoden 2023 lopussa 440 (2022: 389). Tilikauden lopussa markkinatilanne erityisesti projektinjohto- sekä energia- ja teollisuusyksiköissä vauhdittivat konsernin tarjouskannan kaikkien aikojen ennätystasolle. Käyttökate laski 1,7 (2022: 3,0) miljoonaan euroon. Syynä alle toimialan normaalin käyttökatetason jäämiseen olivat voimakkaaseen kasvuun liittyvät panostukset ja rekrytoinnit sekä sisäiset uudelleenjärjestelyt.

”Hyvän kehityksen taustalla ovat onnistuneet strategiset valinnat ja asiakastyytyväisyys. Osaava ja kokenut henkilöstömme on onnistunut kerta toisensa jälkeen voittamaan tilauksia sekä pitämään asiakkaiden luottamuksen erittäin vaativissa projekteissa”, Fimpecin toimitusjohtaja Jukka Nieminen toteaa.

Fimpec jatkaa kansainvälistymistään

Fimpecillä on Euroopassa Suomen yhtiön lisäksi tytäryhtiöt Ruotsissa, Virossa ja Saksassa. Fimpecin eteneminen jatkui maissa suunnitellusti.

Etelä-Amerikassa Fimpec vahvisti läsnäoloaan ja haki uusia asiakkuuksia energiasektorilla, metsäteollisuudessa ja kaivannaisteollisuudessa. Suuria mahdollisuuksia tarjoava Etelä-Amerikan markkina-alue on Fimpecille ennestään tuttu pitkäkestoisista metsäteollisuusprojekteista, joihin Fimpec on osallistunut sekä suunnittelun että projektinjohdon puolella. Markkinaa palvelevat tytäryhtiöt Uruguayssa ja Chilessä.

Fimpec keskittyy puhtaaseen siirtymään ja energiaintensiivisiin aloihin

Vuonna 2023 Fimpec päätti hakea kasvua erityisesti teollisuuden puhtaan siirtymän tarjoamista mahdollisuuksista ja energiaintensiivisten alojen palveluista mukaan lukien akkuarvoketjuun liittyvät kaivannaiset ja kriittiset mineraalit. Nämä laajenevat markkinat tarjoavat Fimpecille parhaat mahdollisuudet kasvattaa liiketoimintaa kannattavasti tulevina vuosina.

”Strategiset valintamme linkittyvät markkinatilanteeseen. Puhtaan siirtymän markkinan potentiaalista saa kuvan Elinkeinoelämän keskusliitto, EK:n vihreiden investointien dataikkunasta, jonka mukaan energiamurrokseen liittyvien investointisuunnitelmien yhteenlaskettu summa oli kasvanut lähes 240 miljardiin euroon maaliskuussa 2024. Vuoden 2023 aikana merkittävästi noussut korkotaso ja kustannusinflaatio vaikuttavat investointien toteutumiseen ja aikatauluihin, mutta niiden valmistelussakin riittää tekemistä, vaikka kaikki eivät heti toteutuisikaan”, Nieminen perustelee.

Strategian toteuttamiseksi Fimpec laajensi ja terävöitti vuoden 2023 aikana energia-alan palvelutarjontaa. Sen lisäksi toiminta laajeni vuoden 2023 aikana myös liikkeenjohdon konsultointiin, mitä varten perustettiin Fimpec Consulting Oy tarjoamaan riippumatonta energiamurrokseen ja puhtaaseen siirtymään liittyvää neuvontaa yrityksille, jotka hakevat uutta suuntaa ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Kasvun odotetaan jatkuvan

Kuluvana vuonna Fimpecin liikevaihdon kasvun odotetaan jatkuvan, kun edellisen vuoden panostukset ja niihin liittyvät strategiset valinnat alkavat tuottaa tulosta. Pääteemana vuonna 2024 on kannattava kasvu ja Fimpecin kasvustrategian toteuttaminen huomioiden markkinan ja investointiympäristön kehittyminen.

”Henkilökohtainen huoleni kohdistuu toimialan ulkoisiin tekijöihin Suomessa. Suomen houkuttelevuutta investointiympäristönä tulevaisuudessa erityisesti ulkomaisten sijoittajien silmissä on edelleen parannettava. On pidettävä huolta koulutustasosta, kustannuskilpailukyvystä ja työrauhasta, joiden avulla pystymme voittamaan investointeja Suomeen”, Nieminen toteaa.

Lisätietoja

Jukka Nieminen

toimitusjohtaja, Fimpec Group Oy
toimitusjohtaja, Fimpec Engineering Oy

FIMPEC GROUP

jukka.nieminen@fimpec.com

+358 40 557 4547

Lue nämä seuraavaksi