Kannattavuus­selvitys Euroarce Mineria S.A:n teollisuus­mineraalien käsittely­laitoksen moder­nisoimiseksi

Fimpec* on toteuttanut Euroarce Minería S.A:n kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti kannattavuusselvityksen Rio Pirón Feldspar -vaahdotuslaitoksen modernisoimiseksi. Kohde sijaitsee Navas de Orossa, Espanjanssa. Projekti päättyi onnistuneesti, tällä hetkellä käydään keskusteluja modernisointiprojektin seuraavaan vaiheen yhteistyöstä.

Euroarce on SAMCA-konsernin raaka-ainedivisioona. Sen tuotantolaitokset toimittavat mineraaleja lasi- ja valimoteollisuuteen, tulenkestäviin materiaaleihin sekä maatalouteen. Konsernilla on yli 20 kaivosaluetta ja rikastuslaitosta Euroopassa.

Fimpecin asiantuntemus kattaa kaikki toteutussuunnittelun vaiheet testien suunnittelusta prosessisuunnitteluun ja laitossuunnitteluun. Tämän vuoksi Euroarcen kanssa sovittiin, että Fimpec tekee kaiken tarvittavan tutkimustyön.

”Palvelumme kattoi kaikki kannattavuusselvityksen edellyttämät tehtävät, ja Euroarce oli tyytyväinen tuloksiin”, sanoo Michael Haas, prosessiasiantuntija Fimpecistä.

Etsimme uudenlaisia ratkaisuja ”standardimenettelyjen” sijaan

Projektin aluksi Fimpecin prosessiasiantuntijat, Michael Haas ja Pelin Altinkaya siirsivät liikkuvan laboratorion Espanjaan. Kolmen viikon aikana suoritettiin yli 50 laboratoriomittakaavaista vaahdotuskoetta ja viikon kestänyt työmaa-auditointi. Samanaikaisesti keskusteltiin asiakkaan kanssa hankkeeseen liittyneistä tarpeista ja tavoitteista.

”Modernin laboratoriolaitteiston sekä meidän ja Fimpecin välisen, erittäin hyvin sujuneen yhteistyön ansiosta onnistuimme toteuttamaan suuren määrän testitöitä paljon lyhyemmässä ajassa ja pienemmällä budjetilla kuin olisi ollut mahdollista perinteisellä mallilla, tiettyihin testeihin erikoistuneessa laboratoriossa”, kertoo laitoksen johtaja José Luis Corbacho.

Kolmen viikon aikana kerätyn valtavan tietomäärän perusteella luotiin simulaatiomallit optimoidun kokoonpanon määrittämiseksi jalostuslaitoksen modernisointia varten. Nykyiset laitteet tarkastettiin ja optimoitiin samaan aikaan kun malliin lisättiin uusia, tarvittavia laitteita.

Riippumaton kumppani arvioimaan prosessiratkaisuja ja tarjouksia

Optimoidun virtauskaavion määrittämisen jälkeen luotiin massa- ja vesitaseet sekä mitoitettiin kaikki laitteet. Laitteista laadittiin tarjouspyynnöt kolmelle toimittajalle, mikä on Fimpecin standardikäytäntö varmistamaan toimitukselle paras laatu ja hinta. Laitetoimittajien tietojen ja Fimpecin asiantuntemuksen pohjalta valmistettiin CAPEX- ja OPEX-laskelmat sekä luotiin alustavat 3D-mallit AutoCAD-mallinnuksena.

”Projekti oli hieno, sillä saimme hyödyntää laajaa osaamistamme – ja opimme itsekin paljon. Oppiminen on tavallista tämän kaltaisissa projekteissa, koska kohteet ovat aina yksilöllisiä ja menettelytavat eri maissa vaihtelevat. Samalla pystymme aina tuomaan mukanamme kokemusta aikaisemmista projekteista ja näkemään myös uusia ratkaisuvaihtoehtoja”, Michael Haas sanoo.

*Chemitec Consulting Oy teki vuonna 2022 sopimuksen Euroarce Minería S.A:n kanssa kannattavuusselvityksestä Rio Pirón Feldspar -vaahdotuslaitoksen modernisoimiseksi. Fimpec osti Chemitec Consulting Oy:n liiketoiminnan joulukuussa 2022.

Lisätietoja

Luis Rudolphy

myyntijohtaja,
kansainvälinen myynti

FIMPEC GROUP

luis.rudolphy@fimpec.com

+358 40 197 2323

Lue nämä seuraavaksi