Pääsuunnittelijak­si Stora Enson Oulun tehtaan investointihank­keeseen

CTS Engtec Oy on valittu Stora Enson Oulun tehtaan kartonkikoneinvestoinnin pääsuunnittelijaksi. CTS Engtec vastaa hankkeen toteutusvaiheen suunnittelusta, joka kattaa muun muassa hienopaperikoneen muuttamisen kartonkikoneeksi, kuivauskoneen kapasiteetin noston sekä osastojen välisten yhteyksien suunnittelun.

Stora Enso investoi Ouluun muuntamalla hienopaperikoneen kartonkikoneeksi. CTS Engtecin osalta suunnittelu jatkuu kesään 2020 asti. Uuden koneen on määrä aloittaa toimintansa vuoden 2020 loppuun mennessä.

Investointihankkeen projektihallinnon johdossa toimii CTS Engtecin projektipäällikkö Veijo Valve. Hän taustoittaa projektin kulkua seuraavasti.

”Oulun tehtaan paperikonelinjat ovat noin 500 metriä pitkiä, eräitä maailman pisimmistä. Muutokset isossa tuotantolinjassa ovat luonnollisesti mittavia, mutta tällaisissa hankkeissa olemme parhaimmillamme. Oulun tehtaan investointihankkeessa on huomioitavaa, että kartongin tuotannon käynnistäminen vaikuttaa koko tehdasalueen toimintoihin. Myös sellutehdas, energiantuotanto ja alueen palvelujärjestelmät vaativat suunnittelua.”

CTS Engtecillä on pitkä historia yhteistyöstä sekä Stora Enson että Oulun tehtaan kanssa. Ensimmäinen CTS Engtecin suunnittelema paperituotantolinja nousi Ouluun 1990-luvun alussa. Toimitusjohtaja Antti Lukka CTS Engteciltä kertoo yhtiön valmiuksista Oulun investointihankkeeseen.

”CTS Engtecillä on vuosien vahva kokemus sellu-, paperi- ja kartonkitehtaiden suunnittelusta metsäteollisuusyrityksille. Tavoitteenamme on tuottaa laadukasta suunnittelua, joka on avainasemassa tällaisissa vaativissa hankkeissa. Pitkästä yhteistyöstä Stora Enson kanssa saamme kiittää ammattitaitoisia, sitoutuneita ja hyvin motivoituneita suunnittelijoitamme. Tällaiset projektit avaavat myös mahdollisuuksia laajentaa liiketoimintaamme paikallisesti.”

Lue nämä seuraavaksi