Stora Enson Oulun muutos­projekti etenee, Fimpecissä käynnisty­mässä tiivein suunnitte­luvaihe

Vankka kokemus metsäteollisuuden suurista muutos- ja modernisointiprojekteista, ammattitaitoiset suunnittelijat, töiden hyvä koordinointi ja tarkoitukseen sopivat työkalut ovat tekijät, joiden avulla Fimpec vie lävitse Stora Enson kanssa sovittua suunnittelutoimeksiantoa, jossa paperikone 6 muunnetaan kuluttajapakkauskartonkilinjaksi Oulussa.

Stora Enson lokakuussa 2022 julkistama miljardihanke Oulun tehtaan käytöstä poistetun paperikone 6:n muuntamisesta kuluttajapakkauskartonkilinjaksi on edennyt vaiheeseen, jossa Fimpecin vastuulla oleva muunnostyön toteutussuunnittelu on täydessä vauhdissa.

”Suunnittelu on käynnistynyt ja olemme edenneet perussuunnittelusta detaljisuunnitteluvaiheeseen. Samoin olemme aloittamassa asennusdokumentoinnin tekemistä. Suunnittelukuorma kasvaa parin seuraavan kuukauden aikana huippuunsa ja jatkuu sellaisena muutaman kuukauden eteenpäin. Tarkoitus on, että kesään mennessä kiivain vaihe on ohitse”, kertoo projektia Fimpecissä vetävä myynti- ja projektipäällikkö Reijo Parkkinen.

”Kooltaan tämä on yksi suurimmista suunnittelutoimeksiannoistamme. Kyseessä on siten meille todella merkittävä projekti, jossa pääsemme näyttämään osaamistamme toden teolla”, hän jatkaa.

Fimpecin vastuulla hankkeessa olevaan toteutussuunnitteluosuuteen sisältyy prosessisuunnittelu, tehdassuunnittelu, putkistosuunnittelu, prosessisähkösuunnittelu, rakennussähkösuunnittelu, instrumentointisuunnittelu ja LVI-suunnittelu. Jo aikaisemmin Fimpec on osallistunut projektiin esisuunnittelun.

”Tähän mennessä työ on edennyt suunnittelun osalta kokonaisuudessaan hyvin. Siinä tärkeä merkitys on hyvällä yhteistyöllä Stora Enson kanssa. Eteenpäin on menty hyvässä yhteisymmärryksessä”, Parkkinen arvioi.

Fimpecille sopiva toimeksianto

Fimpec Engineeringin liiketoimintajohtaja Harri Soininen luonnehtii projektin olevan hyvin Fimpecille sopiva toimeksianto. Siinä yhdistyy vaatimus metsäteollisuuteen ja muutosprojekteihin liittyvästä suunnitteluosaamisesta.

”Meiltä on kokemusta vastaavista projekteista ja tarvittavat valmiudet niiden läpiviemiseen. Ennen kaikkeahan siihen tarvitaan ammattitaitoisia ihmisiä, suunnittelijoita, jotka osaavat asiansa. Toisaalta tarvitaan hyvät työkalut, joissa yksi vahvuutemme on integroitu suunnitteluympäristö suunnittelutiedon käsittelyyn. Kolmas tärkeä asia on hyvä työn koordinointi”, hän listaa.

”Omalta osaltani haluan korostaa suunnittelijoidemme ammattitaitoa ja taitavuutta. Sen merkitys vain korostuu tällaisissa projekteissa, joiden luonteeseen kuuluvat eteen tulevat yllätykset, kun toimintoja suunnitellaan olemassa oleviin tiloihin. Tarvitaan kykyä muutoksenhallintaan”, Parkkinen lisää.

Stora Enson Oulun tehdasalue on Fimpecille tuttu ympäristö

Erityinen piirre meneillään olevassa hankkeessa on se, että Stora Enson Oulun tehdas on Fimpecille hyvin tuttu toimintaympäristö. Jatkumo siihen liittyvissä toimeksiannoissa ja yhteistyössä Stora Enson kanssa on pitkä.

”Vastasimme osasta toteutussuunnittelua ja rakennuttamispalveluja, kun Oulun tehtaan toinen paperikone (PK 7) muunnettiin tuottamaan aaltopahvin pintakartonkia vuonna 2021 valmistuneessa investoinnissa. Olimme myös suunnittelemassa kumpaakin alkuperäistä paperikonetta 1990-luvulla, joten meillä on läheinen suhde tähän tehtaaseen”, Soininen ja Parkkinen kertovat.

Tietoa projektista Stora Enson verkkosivuilla

» Stora Enson Oulun tehdas uusien tuotteiden ja tekijöiden myötä matkalla parhaaksi

Lisätietoja Fimpecin osuudesta hankkeessa ja palveluistamme

Reijo Parkkinen

myynti- ja projektipäällikkö

SUUNNITTELUPALVELUT

reijo.parkkinen@fimpec.com

+358 400 682 272

Harri Soininen

liiketoimintajohtaja

TEOLLISUUSSUUNNITTELU

harri.soininen@fimpec.com

+358 40 552 5814

Lue nämä seuraavaksi