Stockholm Exergi ja Fimpec tekevät yhteistyötä uraauurtavassa BECCS Stockholm -projektissa

Stockholm Exergi on yksi Fimpecin Ruotsin yhtiön Fimpec AB:n suurimmista asiakkaista. Fimpec tukee Stockholm Exergiä projektinhallinnan ja putkistosuunnittelun osaajilla asiakkaan historian suurimmassa projektissa, BECCS (Bio Energy Carbon Capture) Stockholm -hankkeessa.

BECCS Stockholm -projekti käynnistyi pari vuotta sitten. Projektissa erotetaan biopolttoaineen poltosta syntyvä hiilidioksidi savukaasuista pysyvää varastointia varten. Tavoitteena on vähentää merkittävästi aiheutuneita hiilidioksidipäästöjä. Arvioiden mukaan kokonaisvähennys tulee olemaan 800 000 tonnia vuodessa, mikä on enemmän kuin Tukholman tieliikenteestä vuosittain syntyvät päästöt.

Fimpec vastaa hankkeessa dokumenttienhallinasta sisältäen laitoksen teknisen dokumentaation hallinnan sekä vaatimusten määrittelyn omalla vastuualueellaan. Fimpecin osuutta hankkeessa johtava päällikkö toimii yhteyshenkilönä projektin, toimittajien ja ylläpito-organisaation välillä kaikissa teknisen dokumentaatioon liittyvissä kysymyksissä. Hänen vastuullaan on varmistaa hankkeen laadukas loppudokumentaatio, joka luo hyvät edellytykset laitoksen toiminnalle ja ylläpidolle tulevaisuudessa.

Lisäksi Fimpec on mukana putkistosuunnittelussa BoP:in (Balance of Plant) osalta. Fimpecin vastuulla on prosessiputkiston uudelleensuunnittelu energiasatamassa, jonne uusi BECCS-laitos rakentuu. Fimpec osallistuu myös yhdysputkien ja putkitelineiden suunnitteluun.

Lue nämä seuraavaksi