Vaisala Oyj:n tuotekehitys- ja toimisto­rakennuksen tietomalli­koordinointi

Vaisala Oyj:lle valmistui keväällä 2021 7 900 neliömetrin tuotekehitys- ja toimistorakennus pääkonttorin viereen Vantaalla. Fimpec (Byggnadsekonomi Oy) oli hankkeen tietomallikoordinaattori.

Vaisala Oyj:n uuden tuotekehitys- ja toimistorakennuksen suunnitteluun investoitiin hankkeessa merkittävästi ja lopputulos olikin siten erittäin hyvä. Tietomallinnukseen panostettiin – varsinkin talotekniikan osalta. Talotekniikka pystyttiin asentamaan tietomallin mukaan, ja työmaalla olikin ennen näkemättömän vähän muutostarpeita. Suunnitteluun ja mallinnukseen investoitu raha maksoi itsensä takaisin työmaavaiheen kustannuksissa. Myös aikataulu piti hyvin ja aikataulun hallinta oli helpompaa selkeiden ja tarkkaan mietittyjen suunnitteluratkaisujen ansiosta. Fimpec (Byggnadsekonomi Oy) toimi hankkeessa tietomallikoordinaattorina.

Vaisalan tuotekehitys- ja toimistorakennus kokoaa noin 300 tuotekehityshenkilöä saman katon alle. Rakennus tarjoaa modernit, tuotekehityksen tarpeisiin soveltuvat laboratorio-, toimisto- ja työpistetilat. Hankkeen tavoitteena oli luoda muunneltavat ja joustavat tilaratkaisut, joita ovat muun muassa projekti- ja tiimityötilat sekä nopeiden prototyyppien valmistamista edistävät tilaratkaisut.

Hankkeen projektinjohtokonsulttina ja työmaan päätoteuttajana toimi Haahtela. Rakennuksen arkkitehtisuunnittelusta vastasi Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy.

Kuva: Pekka Penttilä

» Fimpec osti Byggnasekonomi Oy:n 31.1.2022.

Lue nämä seuraavaksi