CTS Engtec Oy tarina

Nykyhetki

2021


Fimpec-konserni aloittaa

CTS Engtec Oy:n, Fimpec Oy:n ja Fundacon Oy:n toiminta siirtyy yhteisen Fimpec-nimen alle 26.5.2021. Samalla konserniyhtiö Smaragdus Oy:n nimi muuttuu Fimpec Group Oy:ksi. Fimpec määrittelee olevansa projektijohtamiseen ja suunnitteluun erikoistunut huippuosaaja.

2020

CTS Engtec liikevaihto yli 13 miljoonaa euroa

CTS Engtecin liikevaihto on 13,7 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä on vuoden lopussa 144.

2019

CTS Engtec Oy ostaa Karibu Oy:n liiketoiminnan

Jyväskyläläisen LVI-suunnittelutoimisto Karibu Oy toimi kone-, LVI ja teollisuustekniikan alalla. 30 vuotta toimineen yrityksen liikevaihto oli vuonna 2018 1 miljoona euroa ja se työllisti 8 henkilöä.

2018

CTS Engtec ostaa System Test OÜ:n

Virolainen Tallinnassa toimiva System Test OÜ:n tekee teollisuusautomaatiojärjestelmien suunnittelua ja asennusta. Yrityksessä työskentelee tuolloin 15 henkilöä.

2018

CTS Engtec Oy ostaa Jeec Oy:n

Jeec Oy oli jyväskyläläinen automaatiosuunnittelutoimisto, jonka liikevaihto oli 1,5 miljoonaa euroa vuonna 2017. Henkilöstön määrä oli 17.

2017

Smaragdus-konserni CTC Engtec Oy:n omistajaksi

Uudeksi pääomistajaksi tuli pääomasijoitusyhtiö Helmet Capitalin hallinnoima Smaragdus-konserni. Omituspohjan laajentamisen yhteydessä CTS Engtec Oy päättää saneerausohjelman reilusti ennakoitua aiemmin maksamalla yhtiön jäljellä olevat velvoitteet kertasuorituksella.

2013

CTS Engtecin yrityssaneeraus

2010-luvun ensimmäisinä vuosina pitkittynyt rahoituskriisi ja kansainvälinen talouslama vaikeuttavat CTS Engtec Oy:n toimintaa. Käännekohta on, kun velkojat hyväksyivät yrityksen hakeutumisen yrityssaneeraukseen vuonna 2013. Tämän jälkeen liiketoiminta lähtee jälleen kasvuun.

2011

CTS Engtecille aluetoimistoja ja tytäryhtiö Venäjälle

CTS Engtec Oy perustaa aluetoimistot Turkuun, Ouluun ja Espooseen sekä tytäryhtiö OOO CTS Engtecin Venäjälle. Henkilöstöä on yhteensä noin 170.

2008

CTS Engtec Oy:n toiminta laajenee uusille aloille

CTS Engtec Oy laajentaa vuodesta 2008 lähtien toimintaansa teollisuuden eri sektoreille mm. kaivos-, metalli-, kemian- ja petrokemian teollisuuteen sekä ICT-sektorille. Toiminta kasvaa nopeasti.

2007

Toimiva johto ostaa ÅF-CTS Oy:n, nimeksi CTS Engtec Oy

Antti Lukka, Harri Soininen ja Jari Talkka ostivat osake-enemmistön ÅF-CTS Oy:stä. Yrityksen nimeksi vaihdettiin samalla CTS Engtec Oy. Työntekijöitä on noin 130.

2004

ÅF Group ostaa CTS Engineering Oy:n

CTS Engineeringistä tulee ÅF-Groupin suomalainen tytäryhtiö, jonka nimi oli ÅF-CTS Oy.

2003

CTS Engineering Oy hankkii Enprima Oy:n

Energian tuotantoyksikkö Enprima Oy siirtyi CTS Engineeringille

2001

Yhteistyösopimus ÅF Groupin kanssa

Strategisella liitolla ruotsalaisen konsultointi- ja suunnittelualan konsernin ÅF Groupin kanssa haetaan kansainvälistä osaamista ja aseman vahvistamista keski-Euroopassa.

2000

Liikevaihto 15 miljoonaa euroa, henkilöstöä 230

1990-luvun aikana metsäteollisuuden investoinnit lisääntyvät ja CTS Engineering saa useita merkittäviä tilauksia muun muassa selluinvestoinneissa. Metsäteollisuuden lisäksi yritystä työllistää mm. voimalaitosten suunnittelu.

1998

Yritys täyttää 25 vuotta

31.7.1988 Kouvolan kaupunki myöntää 75-vuotisjuhlamitalin CTS Engineering Oy:lle suomalaisen suunnittelualan menestyksellisestä kehittämisestä ja laajasta viennistä maailmalle Kouvolasta käsin.

1993

Johto ja henkilökunta ostavat CTS Engineering Oy:n

Toimiva johto ja osa henkilökuntaa osti CTS Engineering Oy:n ja jatkavat yrityksen toimintaa sen jälkeen, kun emoyhtiö Ekono Oy menee konkurssiin 1993. Työntekijöitä on tuolloin muutamia kymmeniä.

1990

Liikevaihto 160 miljoonaa markkaa

Konserni saavuttaa parhaan tuloksen alkamassa olevan laman keskellä.

1990

Nimeksi CTS Engineering Oy

Teollisuussuunnittelu Oy nimestä luovutaan ja yritys muuttaa nimensä CTS Engineering Oy:ksi.

1989

500 työntekijän raja menee rikki

Vuonna 1989 Teollisuussuunnittelu Oy ja sen tytäryhtiöt työllistävät noin 550 henkilöä, joista Kouvolassa 460, Helsingissä 48 ja Kalottkonsultin toimistossa 43. 1980-luvulla Teollisuussuunnittelu Oy on mukana useimmissa Suomessa toteutuneissa merkittävissä puunjalostusteollisuuden uusi- saneeraus ja muutoshankkeissa. Yhtiö myös kansainvälistyy ja yhteis- ja tytäryrityksiä toimii Ruotsissa, Espanjassa, Virossa ja Brasiliassa. Toiminta laajenee metsäteollisuudesta useille muille teollisuuden aloille.

1987

Kaikukadun toimitilat valmistuvat

Fimpec toimii tänäkin päivänä edelleen samassa rakennuksessa Kouvolassa.

1987

Ekono Oy Teollisuussuunnittelu Oy:n omistajaksi

Ekono Oy ostaa 70 prosenttia Teollisuussuunnittelu Oy:stä.

1984

CTS Engineering Oy perustetaan

Vientitoimintaa varten perustetaan CTS Engineering Oy Teollisuussuunnittelu Oy:n rinnalle.

1983

CAD-aika alkaa

Ensimmäiset kaksi CAD-työasemaa otetaan käyttöön.

1983

200 työntekijän raja menee rikki

Kymmenen ensimmäisen vuoden aikana Teollisuussuunnittelu Oy:n työlistalla on 9 paperikonetta, 2 puuhiomoa, 19 laajaa peruskorjausprojektia paperi- ja sellutehtaille sekä lukuisia investointitutkimuksia ja kannattavuuslaskelmia.

1982

Oy Kalottkonsult AB perustetaan

Teollisuussuunnittelu Oy perustaa yhteistyössä Polartek Oy:n kanssa Oy Kalottkonsult AB:n Kemiin tekemään detaljisuunnittelua. Vahvuus on enimmillään 40 henkilöä.

1979

LVI- ja energiayksiköt perustetaan

Suurten projektien myötä Teollisuussuunnittelu Oy:n toiminta laajene ensin sähkö- ja instrumentointisuunnitteluun ja sitten LVI-suunnitteluun. Tätä tarvetta varten perustetaan uudet yksiköt.

1975

Insinööritoimisto Kaarlo Amberlan ostetaan

Teollisuussuunnittelu Oy ostaa Helsingistä Insinööritoimisto Kaarlo Amberlan, joka oli ensimmäinen puunjalostusalan suunnittelutoimisto Suomessa ja teki suunnittelua pääasiassa ulkomaille. Henkilöstön määrä kasvaa 12 asiantuntijalla ja kansainväliset vientiprojektit käynnistyvät.

1974

40 työntekijän raja ylittyy

Teollisuussuunnittelu Oy kasvaa nopeasti. Etenkin paperiteollisuuden suunnitteluhankkeet työllistivät yritystä. Sähkö- ja instrumentointisuunnitteluosastojen toiminta käynnistyy, joten jo varsin aikaisessa vaiheessa yhtiö pystyi tarjoamaan asiakkaille täydellisen suunnittelupaketin

1973

Teollisuussuunnittelu Oy perustetaan

Teollisuussuunnittelu Oy:n perustavat insinöörit Heikki Hakala, Eero Nevalainen ja Ahti Nousiainen. Perustavan yhtiökokouksen pöytäkirja on päivätty 18.5.1973 ja yhtiö rekisteröitiin 20.6.1973. Yrityksen ensimmäinen projekti on osallistuminen Ahlströmin ja Rauma Repola Oy:n Pohjois-Koreaan toimittaman paperikoneen suunnitteluun Sulbi-projektissa. Vuoden 1973 lopussa yrityksessä työskentelee 14 henkilöä.

1973